fbpx

ANNONS

SJ går åter med vinst

SJ lyckades under tredje kvartalet vända de stora förlusterna som drabbat bolaget under pandemin till en liten men dock vinst. Pandemin har kostat SJ närmare fem miljarder kronor. 16 november premiärvisas nya X2000.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 29 oktober 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
En X40-motorvagn från Linköping till Stockholm rullar fram i skymningen vid Linghem i september 2009.

 

”Äntligen lite medvind”, säger Monica Lingegård, vd i SJ. ”Under sommaren när resestriktionerna togs bort vände utvecklingen och trenden att semestra på hemmaplan har varit stark, många valde SJ för sin resa. ”

Sedan 15 juli får SJ och övriga tågtrafikföretag åter sälja alla platser på tågen i Sverige. De flesta av övriga pandemirestriktioner togs bort i Sverige den 29 september. I Norge upphörde de flesta restriktioner, inklusive den som begränsat hur många platser på tågen som fått säljas, 25 september. SJ har sedan 13 september återupptagit snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Köpenhamn.

Ökat resande men långt kvar till 2019

Under tredje kvartalet var antalet resor 48 procent högre än motsvarande kvartal förra året som påverkades starkt av coronapandemin. Men resandet är fortfarande betydligt mindre än före pandemin.

”Det är en lång väg kvar till vi når sifforna från 2019”. Säger Monica Lingegård. ”Men vi har sålt många biljetter i oktober och när vi släppte biljettförsäljningen till vinterns resor sålde vi fler biljetter på en dag än vi gjort någon annan dag tidigare.”

SJ:s intäkter var under tredje kvartalet högre än kostnaderna för första gången sedan pandemin slog till. Det ökande resandet medförde att rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 32 miljoner kronor. Tredje kvartalet förra året gav ett rörelseresultat på -289 Mkr.

”Hoppfull inför framtiden”

”Det känns oerhört hoppfullt även om det är för tidigt att sia om utvecklingen under kommande period”, säger Monica Lingegård. ”Vi tror ju att det finns ett stort uppdämt behov av att resa och vi vet ju att allt fler privatpersoner och företag väljer tågen med tanke på miljön och klimatet.”

SJ:s nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 1 999 Mkr, en ökning med 640 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2020 då nettoomsättningen var 1 359 Mkr.

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 24 Mkr, tredje kvartalet förra året var det -220 Mkr.

Under pandemin har SJ tvingats redovisa rörelseförluster om närmare tre miljarder kronor. Om SJ kunnat upprepa rörelseresultatet från 2019 hade koncernen i stället kunna redovisa en vinst på cirka 1,5 miljarder kronor.

ANNONS

FOTO: KASPER DUDZIK
SJs nattåg till Duved står avgångsklart på Göteborg C i augusti 2021

 

SJ har tappat närmare fem miljarder kronor

Effekterna av coronapandemin och reserestriktionerna har kostat SJ fyra-fem miljarder kronor i uteblivet rörelseöverskott.

”Vi har tagit upp lån och kommer att betala de nya tågen med lånade pengar”, säger Monica Lingegård. ”Men tack vare att SJ hade skötts så väl och att vi hade bra likviditet och soliditet har vi klarat pandemin.”

”Tre miljarder kronor i förluster i stället för en-två miljarder kronor i vinster är trots allt en extrem skillnad.”

SJ och Tåg i Bergslagen (TiB) har kommit överens om att nuvarande trafikavtal förkortas med tre år till december 2023 och att SJ erhåller viss ersättning för förlusterna under den tid reserestriktionerna varit i kraft och en viss ersättning för minskat resande de två kommande åren.

SJ får bättre betalt av TiB – Järnvägar (jarnvagar.nu)

SJ har vunnit upphandlingen av nattågstrafiken Stockholm-Hamburg som Trafikverket har genomfört. Avtalet löper över fyra år med en möjlig förlängning på två år. Trafikstart sker sensommaren 2022.

SJ kör nattåg till Hamburg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

SJ tar 1 februari nästa år över underhållet av snabbtåget X55 och SJs dubbeldäckare X40. Avtal har tecknats som bekräftar avsiktsförklaringen som funnits sedan början av året.

SJ tar hem underhållet av tåg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

SJ hade i snitt 4 571 anställda under tredje kvartalet, 553 fler än under motsvarande kvartal förra året.

Ökningen beror främst på att SJ i december förra året tog över av trafiken med Öresundstågen.

Fortsatt hyfsad punktlighet

Punktligheten för S:s tåg i Sverige mätt som rullande tolvmånadersperiod var till och med 30 september för fjärrtåg 89 procent (88), regionaltåg 93 procent (94) och för lokaltåg 95 procent (95). Uppgifterna för föregående tolvmånadersperiod inom parentes.

Från 12 december får Borås direktförbindelse med Stockholm med ett X55-tåg och Trollhättan med X2000 via Göteborg, antalet avgångar på sträckan Linköping-Stockholm-Gävle ökar med 50 procent och trafiken till och från Jämtland utökas något.

Nya regionaltåg och nya snabbtåg

SJ har fattat tilldelningsbeslut avseende inköp av nya regionaltåg för att kunna öka trafiken och fasa ut användningen av loktåg. Avtalet med spanska CAF omfattar 25 tåg för tre miljarder kronor och en option på ett betydande antal tåg.

Upphandling av ett nytt snabbtåg pågår. Upphandlingen är, enligt Monica Lingegård, i slutfasen.

Det första ombyggda X2000-tåget kommer att premiärvisas 16 november.

 

ANNONS