fbpx

SJ får bättre betalt av TiB

SJ och Tåg i Bergslagen kom nyligen överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen redan i december 2023. Nu står det klart att SJ får ett engångsbelopp i år och bättre betalt för de sista två åren.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 3 september 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Tåg i Bergslagen ska strax avgå från Fagersta den 2 september 2021.

”Avtalet blev ett offer för pandemin”, sade Dan Olofsson, ansvarig för trafikavtal på SJ. ”Våra intäkter har halverats medan kostnaderna varit oförändrade.” 2016 vann SJ upphandlingen om drift och underhåll av Tåg i Bergslagen för perioden 2016 till 2026. Avtalet är en så kallad tjänstekoncession där 90 procent av intäkterna är avhängigt hur många som reser med tågen, endast tio procent är ersättning från länstrafikbolagen. Det innebär att SJ står för hela den ekonomiska risken.

SJ och TiB avslutar avtal i förtid – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Under coronapandemin har resandet minskat med 40-50 procent och SJ:s intäkter har sjunkit ungefär lika mycket medan kostnaderna varit i stort sett oförändrade eftersom SJ fortsatt köra alla tåg.
Omsättningen var före pandemin 200-250 miljoner kronor per år. Under 2020 förlorade SJ cirka 100 miljoner kronor på avtalet.

Fortsatta förluster hotade

Förlusterna hotade bli i samma storleksordning 2021 och besvärande stora kommande år.
”Det finns en skrivning i avtalet om att vi kan begära omförhandling av avtalet om förutsättningarna ändras under avtalsperioden och det har de sannerligen gjort under pandemin”, sade Dan Olofsson.
SJ och Tåg i Bergslagen (TiB) kom nyligen överens om att avsluta avtalet i förtid. Men SJ fortsätter köra i två år och fyra månader, till december 2023.

70 miljoner kronor extra för 2021

Enligt överenskommelsen om att förkorta gällande avtal erhåller SJ under 2021 ett engångsbelopp på 70 miljoner kronor.
SJ erhåller under 2022 och 2023 högre ersättning än tidigare avtalat för periodkortsgiltighet.
Tåg i Bergslagen har påbörjat arbetet med en ny upphandling av tågtrafiken från och med december 2023.
”Det är naturligtvis tråkigt att avtalet avslutas i förtid men vi förstår SJ:s dilemma”, sade Maja Rapp, vd i Tåg i Bergslagen sedan i maj i år. ”Med en tjänstekoncession slår stora nedgångar i resandet hårt mot operatören.”
Enligt Maja Rapp är det oklart om det nya avtalet, som börjar gälla i december 2023, kommer att vara i form av tjänstekoncession.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?