Annons:

Publicerad: 2023-11-02

SJ tar över pendeltågen i Stockholm

MTR betalar över en miljard kronor för att slippa köra pendeltågen i Storstockholm. SJ tar över om fyra månader, 3 mars nästa år. Personalen erbjuds anställning i SJ Stockholmståg.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Möte mellan två av SL:s X60-pendeltåg strax utanför Tumba. Om fyra månader kommer SJ Stockholmståg att köra tågen i stället för MTR Pendeltågen.

Annons:

”Det var inte ekonomiskt hållbart att fortsätta köra pendeltågen”, säger Erik Söderberg, presschef på MTR.

”Vi har inte kunnat vända den ekonomiska utvecklingen trots stora ansträngningar.”

MTR:s nybildade dotterbolag MTR Pendeltågen tog över pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet för sju år sedan, i december 2016.

De första åren fungerade trafiken väl men MTR Pendeltågen redovisade ändå betydande förluster.

Stora förluster i MTR Pendeltågen

Enbart under 2018 och 2019 blev resultatet efter finansnetto drygt en halv miljard kronor i förlust.

Resultat efter finansiella poster försämrades kraftigt från -13 till -290 Mkr från 2021 till 2022.

Enligt halvårsrapporten för MTR Nordics moderbolag i Hong Kong uppgick rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för MTR Nordic under första halvåret 2023 till -297 miljoner HKD vilket motsvarar -417 miljoner svenska kronor.

Mycket tyder på att förlusterna accelererat under andra halvan av 2023.

Enligt ett meddelande från det kinesiska moderbolaget MTR Corporation Limited på onsdagen kommer MTR Pendeltågen att tvingas betala 580 miljoner svenska kronor i ”exit fee” och dessutom betydande belopp för att hålla igång trafiken i ytterligare fyra månader, lämna över reservdelar och andra tillgångar till SJ och hantera överlämningen i mars.

Minst en miljard kronor

Sammantaget bedömer moderbolagets styrelse att uttåget från pendeltågstrafiken i Storstockholm kostar MTR minst en miljard kronor.

Enligt MTR Nordic är det främst lokförarbristen som medfört mängder av inställda tåg och därmed lägre ersättning från Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Men sjukskrivningar bland lokförarna och en strejk i våras har spätt på missnöjet med MTR Pendeltågen under det senaste året.

”Vi har utbildat många nya lokförare som gjort att personaltillgången förbättrats och att trafiken fungerat bättre den senaste tiden men den ekonomiska utvecklingen gör att vi inte kan köra vidare”, säger Erik Söderberg.

”Det var inget lätt beslut men det var nödvändigt.”

”Vi har tagit beslutet att avsluta vårt uppdrag i samråd med Trafikförvaltningen.”

Inget underbud, enligt MTR

Erik Söderberg anser att MTR inte lade något underbud när man vann upphandlingen av trafiken för snart tio år sedan.

”Det var en annan tid, en annan verklighet då”, säger han.

”Flera av de andra anbuden låg i närheten av vårt. Det var ett realistiskt bud men saker och ting har förändrats mycket under åren.”

Erik Söderberg, presschef på MTR.
Ett X60-tåg på väg söderut över Nya Årstabron i Stockholm i juli 2021.

Region Stockholm anser att den gjort allt den kunnat för att få pendeltågstrafiken att fungera.

”Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt”, sade David Lagneholm, vd i SL och chef för Trafikförvaltningen i Region Stockholm vid en pressträff på onsdagsförmiddagen enligt lokaltidningen Mitt i Stockholm.

”Vi avslutar avtalet tillsammans”

”SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet.”

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) tror SJ kommer att klara uppdraget bättre än vad MTR gjort.

”Vi har vänt på alla stenar och bedömer att SJ har bättre förutsättningar att leverera en stabil pendeltågstrafik”, sade han vid pressträffen.

”Jag vill redan nu be om resenärernas tålamod inför att SJ tar över trafiken. Det kommer inte vara fläckfritt från dag ett. Men med det nya avtalet finns goda förutsättningar för en trafik som går efter tidtabell.”

Personalen erbjuds jobb på SJ

Uppgörelsen mellan Trafikförvaltningen och SJ innebär att all personal som arbetar med pendeltågstrafiken inklusive verkstads- och stationspersonalen erbjuds att följa med över till den nya operatören.

Det är dock oklart om SJ kommer att erbjuda lika höga löner som MTR Pendeltågen gjort.

Avtalet med SJ är på två år med option på ytterligare maximal två år.

Susann Högye, ordförande för Seko Pendelklubben ser nyheten som en seger för alla som varit kritiska till MTR:s sätt att sköta pendeltågstrafiken.

”De kastar in handduken, så enkelt är det. De kan inte järnväg. Vi kan inte veta om det blir bättre med en ny operatör men det kan iallafall inte bli sämre”, säger hon till Mitt i Stockholm.

”Den psykiska ohälsan bland anställda inom det här företaget har varit extrem.”

Nödavtal mellan SL och SJ

Enligt det så kallade nödavtalet mellan Trafikförvaltningen och SJ tar SJ tar över som operatör 3 mars och får då totalansvar för pendeltågen inklusive trafiken, underhållet och servicen.

Nödavtal kan, enligt EU:s kollektivtrafikförordning, tecknas för att säkra fortsatt trafik. Arbetet med att lämna över verksamheten från MTR till SJ inleds omedelbart men MTR är ansvarigt för pendeltågstrafiken till och med 2 mars.

Pendeltågstrafiken kommer från 3 mars att bedrivas av SJ Stockholmståg, ett nybildat dotterbolag till SJ AB.

Tidigare har kommanditbolaget Stockholmståg, ägt av SJ, kört pendeltågen.

”Det är naturligtvis glädjande för oss att få förtroendet att köra pendeltågen igen”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Det är en verksamhet som vi känner väl eftersom vi tidigare kört pendeltågstrafiken under många år, senast fram till december 2016. Vi har många medarbetare som på ett förtjänstfullt sätt skötte trafiken på den tiden.”

Tågkörning på löpande räkning

SJ kommer att köra och sköta tågen på löpande räkning, med öppna räkenskaper och i samverkan med trafikförvaltningen.

”Vi har god erfarenhet av liknande avtal med Västtrafik och är övertygade om att det kommer att fungera väl även hör”, säger Monica Lingegård.

Hon hoppas och tror att de allra flesta medarbetarna på MTR Pendeltågen och berörd personal på MTR Tech och MTR Facility Management kommer att söka sig till SJ.

”Sedan två år bedriver vi ett intensivt förbättringsarbete för våra medarbetare” säger Monica Lingegård.

”Erfarenheterna från det arbetet kommer vi att ta med oss i övertagandet av pendeltågsverksamheten och vi kommer att ha en nära dialog med de fackliga organisationerna.”

”Det kommer att ta tid att få en väl fungerande och pålitlig trafik. Men vi kommer att göra vårt yttersta för at trafiken ska fungera bra även om den kanske inte blir perfekt från första dagen.”

Pendeltågstrafiken i Storstockholm

Pendeltågen i SL-trafiken har en linjelängd på 241 km med 54 stationer som knyter ihop Stockholmsregionen från Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr.

Det finns 129 tågsätt i pendeltågstrafiken. 2022 gjordes 342 000 resor med pendeltågen en vanlig vintervardag.

Ett normalår med full trafik och ”normala” incitament kostat trafiken enligt nuvarande avtal cirka 2,2 miljarder kronor i dagens prisnivå.

1 800 personer jobbar inom MTR-företagen med pendeltågstrafiken.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

David Lagneholm, vd i SL och förvaltningschef Trafikförvaltningen i Region Stockholm.
Monica Lingegård, vd i SJ.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Hector Rail går till EU

Hector Rail kommer troligen att vända sig till EU för att stoppa svenska statens kapitaltillskott till Green Cargo. Kapitaltillskottet är på 1,4 miljarder kronor.

Nyhet

Succé i Skåne, fiasko i Bohuslän

Vid millennieskiftet hotades båda banorna av nedläggning. Nu sker en ordentlig upprustning av Simrishamnsbanan, den tredje på 20 år. Men Lysekilsbanan växer igen och kontaktledningen har tagits ner.

Nyhet

Livsmedel i ståltåg klimatsmart

Det fanns utrymme i det olastade stålämneståget från Borlänge till Luleå. Sedan i höstas transporterar Ica tre lastbilstrailrar med livsmedel varje dag till Luleå. Utsläppen av koldioxid reduceras med 440 ton per år.

Nyhet

Långsam återhämtning av tågresandet

I bästa fall ökar resandet med kollektivtrafiken på ett års sikt till 90 procent av resandet före coronapandemin. I sämsta fall görs endast 70 procent av de tidigare resorna. Resandet över Öresund återhämtar sig ännu sämre.