Annons:

Publicerad: 2022-11-10

Söderholm lämnar Green Cargo

Ted Söderholm lämnar Green Cargo och Tågföretagen i vår. Efter fyra som vd på godstågsbolaget har resultatet förbättrats men Green Cargo har fortfarande svårt att finansiera nya lok och vagnar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ståltåg 9107 har fått gå in på sidan i Koler på Stambanan genom Övre Norrland en kväll i januari 2020 för möt med ”tomstålet”, tåg 9118 från Borlänge mot Luleå.

Annons:

”Jag har varit i valet och kvalet under en tid sedan jag fick ett erbjudande om ett intressant jobb”, säger Ted Söderholm. ”Till slut valde jag den nya utmaningen men det ligger definitivt inte någon schism eller någon konflikt bakom mitt beslut att lämna Green Cargo.”

”Jag har en fantastisk ledningsgrupp, en bra styrelse och en ny ordförande som är lätt att jobba med.”

Ted Söderholm lämnar vd-stolen på Green Cargo i april 2023 och ordförandeklubban i bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen i vår. Han lämnar också Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) och styrelsen för Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

Tillträdde i januari 2019

Ted Söderholm tillträdde som vd i Green Cargo i januari 2019 och han kommer alltså att ha varit vd i drygt fyra år när han lämnar företaget. Han efterträdde Jan Kilström som varit vd i fem år. Både Kilström och Söderholm kom från åkeribranschen, Kilström från Bring Frigoscandia och Söderholm från DHL Express.

När Ted Söderholm tillträdde var Green Cargos ekonomiska situationen mycket ansträngd.

Tredje kvartalet 2018 uppgick rörelseresultatet till -54 miljoner kronor och de första nio månaderna 2018 var rörelseresultatet -126 Mkr.

Tredje kvartalet i år var rörelseresultatet +32 Mkr och de första nio månaderna i år var rörelseresultatet +114 Mkr.

Men en stor del av det förbättrade resultatet beror på den statliga miljökompensationen som uppgick till 188 Mkr för årets första nio månader. Utan denna kompensation hade Green Cargo fortfarande tvingats redovisa ett minusresultat.

Svårt finansiera nya lok och vagnar

Green Cargos finanser är således fortfarande relativt svaga och företaget har svårt att skaffa nya lok och vagnar i den takt företagsledningen önskat.

Trots pandemistödet i form av återbetalde banavgifter för perioden 1 mars 2020-30 september 2021 som utgick med 389 Mkr till Green Cargo är nettoskuldsättningen ungefär dubbelt som hög som målnivån. Kassalikviditeten, förmågan att betala de kortfristiga skulderna med de likvida medel som är tillgängliga, ligger under 100 procent.

Ted Söderholm
Foto: Tågföretagen
Två Mb-lok med 4010 främst drar den lastade stålpendeln från Luleå till Borlänge vid Österås strax norr om Långsele på kvällen 11 juli 2021.

Inte ens med den statliga miljökompensationen når Green Cargo upp till målet på tio procents avkastning på operativt kapital, under tredje kvartalet i år var avkastningen 2,3 procent.

Möjligheterna för Green Cargo att investera sig ur situationen är alltså mycket små; finanserna tål det inte, resultatet är otillräckligt, banavgifterna kommer troligen att höjas, nya lok och vagnar som betalas i euro har blivit betydligt dyrare och räntorna är på väg upp.

Mycket av det vi gjort de senaste åren har varit nödvändigt men inte så uppseendeväckande, det har varit som att byta elledningar och avloppsstammar hemma i huset, det syns inte men ibland måste det göras.

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo

Kan bli dyrare el nästa år

Dessutom signalerar Trafikverkets senaste elprisrapport med prognos för 2023 priser som är ungefär dubbelt så höga som de varit i år.

Till råga på allt verkar den nya regeringen betydligt mindre intresserad av järnvägstrafik än den förra.

Ted Söderholm menar dock att Green Cargo år på rätt väg, eller kanske snarare på rätt järnväg.

”Utmaningarna var stora och läget allvarligt när jag kom till Green Cargo för snart fyra år sedan men vi har genomfört betydande strukturella reformer och är bättre kapitaliserade, har god tillväxt och har nästan nått lönsamhet”, säger han.

”Mycket av det vi gjort de senaste åren har varit nödvändigt men inte så uppseendeväckande, det har varit som att byta elledningar och avloppsstammar hemma i huset, det syns inte men ibland måste det göras.”

”Men det finns mer att göra och jag hade gärna velat vara med ett tag till.”

Viktigt kunna investera mer

Enligt Ted Söderholm är det viktigt att Green Cargo får möjlighet att investera i nya lok och nya vagnar samtidigt som automatiseringen och digitaliseringen fortsätter.

”Det gäller för den nye vd:n att hålla i och hålla ut”, säger han. ”Jag är övertygad om att Green Cargo är på rätt väg, men det krävs fortsatt hårt arbete. Det tar lång tid att bygga ett långsiktigt lönsamt transportföretag.”

Han pekar också på beroendet av politiska beslut on Trafikverkets prioriteringar.

”Vi och alla andra tågtrafikföretag är ju i en exceptionell beroendeställning till Trafikverket. Det gäller allt från vilka investeringar och vilket underhåll som genomförs till prioriteringen mellan godståg och resandetåg vid tilldelningen av tåglägen och i den dagliga operativa trafikledningen.”

Skogstiden kostar en kvarts miljard

Enligt Ted Söderholm kostar skogstiden, den tid godståg ställs åt sidan för att passeras av resandetåg, Green Cargo en kvarts miljard kronor varje år.
Rekryteringen av efterträdare har inletts. Ted Söderholm blir kvar som vd till april nästa år om ingen ny vd kan tillträda dessförinnan.

Ted Söderholm vill ännu inte berätta vad han ska arbeta med från april.

”Det är ett vd-jobb inom tjänstesektorn, vilket får jag inte berätta ännu”, säger han.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya nattåg om fem år

I mars nästa år sänder Trafikverket ut anbudsförfrågan för 16 lok och 99 vagnar för den upphandlade nattågstrafiken mellan Stockholm och Norrland. Planen är att ha de nya tågen i trafik 2027–2028.

Nyhet

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och tågledare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.

Nyhet

Bastuträsk före Umeå

Flera månader senare än planerat kördes det första kombitåget från Bastuträsk till Göteborg 17 maj. Men Nurminen Logistics nya tåg från Umeå till Göteborg som skulle haft premiär i april har ännu inte avgått.