fbpx

Spännande somrar för SJ:s nya nattåg

De ligg- och sovvagnar som SJ hyr av tyska RDC för nattågstrafiken mellan Stockholm och Hamburg kan användas för trafik inom Skandinavien eller till Tyskland under sommarmånaderna.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 17 september 2021

FOTO: JAN LINDAHL
Du 245 med sovvagnen från Stockholm till Helsingborg på dåvarande Helsingborg C i augusti 1972.

”Vi disponerar vagnarna året runt men kan inte bedriva upphandlad nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg under sommaren när Snälltåget kör mellan Stockholm och Berlin”, säger Dan Olofsson, ansvarig för trafikupphandlingar och trafikavtal på SJ.
”Det finns inget förbud för oss att köra kommersiell trafik de nätter som Snälltåget kör. Det vore ju dumt att inte använda vagnarna under närmare fyra månader per år så vi funderar nu på var ligg- och sovvagnarna kommer till bäst användning.”

Trafik inom Skandinavien eller till Tyskland

”Vi analyserar möjlig trafik inom Skandinavien och mellan Sverige och några olika orter i Tyskland inför beställningen av tåglägen för 2023 som ska göras i april. Det finns dock en betydande osäkerhet eftersom vi inte vet hur resandet kommer att hämta sig efter pandemin.”
SJ kör upphandlad nattågstrafik mellan Stockholm och Duved och kommersiell nattågstrafik mellan Stockholm och Malmö samt mellan Göteborg och Umeå.
Vy Tåg kör upphandlad nattågstrafik Stockholm-Luleå samt Stockholm-Kiruna-Narvik och omvänt.
Fram till 1990-talet fanns ett omfattande och vittförgrenat när av nattågsförbindelser i Sverige samt till och från Oslo, Köpenhamn och Hamburg men med konkurrensen från privatbilar och flyg och med introduktionen av X2000 för snabba dagtågsförbindelser försvann det mesta av nattågstrafiken.

Har funnits planer på trafik Stockholm-Oslo

Under senare år har det funnits planer på att återuppta nattågstrafiken mellan Stockholm och Oslo och det har funnits önskemål om nattåg sommartid mellan Stockholm och ”badorter” som Strömstad, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Båstad.
”Vagnarna kan ju användas i hela Skandinavien och vi får se var de kan användas på bästa sätt”, säger Dan Olofsson.
Det är nu helt klart att SJ kommer att köra nattågen mellan Stockholm och Hamburg från hösten 2022 sedan tiden för att kunna överklaga Trafikverkets tilldelningsbeslut gått ut utan att någon begärt överprövning. Avtalet mellan Trafikverket och SJ är underskrivet.
SJ kör nattåg till Hamburg – Järnvägar (jarnvagar.nu)
Tidtabellen för nattågen spikas om en vecka. Men den tåglägesansökan som SJ lämnat till Trafikverket kommer i stort sett att accepteras, ankomst- och avgångstider kan komma att justeras med några minuter.
Tåglägesansökan visar att nattåget kommer att göra sju uppehåll under färden genom Sverige: i Norrköping. Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Lund och Malmö.

13 timmar till Hamburg

Tåget kommer att avgå från Stockholm cirka 17:30, avgå från Malmö cirka 22:50 och ankomma Hamburg Altona cirka 06:40, förutom söndagar då tåget ankommer först 08:40 på grund av arbeten på bron över Kiel-kanalen.
På nordgång kommer tåget att avgå från Hamburg Altona cirka 21:50, ankomma Malmö cirka 04.20 och nå Stockholm cirka 09:50.
”Det är lite trångt på nordgång eftersom ett spår på Öresundsbron är stängt för arbeten nattetid”, säger Dan Olofsson. ”Vi håller på att titta på olika lösningen just nu. Eventuellt skulle vi kunna hoppa över något stationsuppehåll, till exempel Lund, men vi vill undvika det.”
”Vi kommer hur som helst inte tillåta på- och avstigning i ligg- och sovvagnar på de stationer där vi stannar mitt i natten.”
Under två veckor i september 2022 kommer banarbeten i Sverige att medföra andra tider.

Samråd mellan Trafikverket och SJ

Vilka dagar SJ kommer att få köra nattåget bestäms i samråd med Trafikverket som upphandlat trafiken på uppdrag av regeringen. Enligt upphandlingsdirektivet från regeringen får inte det upphandlade nattåget köras de dagar Snälltåget kör kommersiellt baserad nattågstrafik mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg. Avtalet mellan SJ och Trafikverket innehåller dock en klausul om en viss ”frivolym”.
”Det får i vilket fall som helst inte bli för många nätter där vi kör upphandlade nattåg parallellt med Snälltåget”, säger Dan Olofsson. ”Men det kommer att bli en viss överlappning så som trafikavtalet är konstruerat utifrån regeringens uppdrag.”

Fler artiklar

Alla vill köra tyngre tåg

Alla vill köra tyngre tåg

Tågen på Malmbanan väger 8600 ton. Sedan några år körs malmtåg på 9400 ton från Malmberget till Luleå. Green Cargo kör 3700 ton i stålämnestågen Luleå-Borlänge. Hector Rail kör virkeståg på 3000 ton till SCA i Östrand.

read more
Många små steg för godstågen

Många små steg för godstågen

Längre tåg, tyngre tåg, större tåg, bättre signalsäkerhetssystem och automatkoppel. Allt behövs för att göra tågtransporterna mer konkurrenskraftiga. Det anser Oskar Fröidh på KTH.

read more
Snart klart med 750-meterståg

Snart klart med 750-meterståg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

read more

Vill du läsa fler artiklar?