Annons:

Publicerad: 2020-12-07

Staten täcker knappt halva förlusten

Kollektivtrafikbolagen i Sverige förlorar drygt sju miljarder kronor i minskade biljettintäkter år. Men ersättningen från staten via Trafikverket blir endast tre miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett av Tåg i Bergslagens X14-tåg vid Nedre Hillen mellan Smedjebacken och Ludvika i juli 2020.

Annons:

Kompensationen är helt otillräcklig”, säger Mattias Adell, tf vd i Svensk Kollektivtrafik. ”Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för intäktsförlusterna, både i år och nästa år.”

Trafikverket fattade 30 november beslut om utbetalning av knappt tre miljarder kronor i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av coronapandemin.

”Jag förstår om regionerna inte är nöjda”, säger Jenny Aminoff, utredningsledare på Trafikverket. ”Men det är regering och riksdag som beslutar om beloppets storlek. Trafikverket sköter enbart utbetalningarna.”

Kompensation för fyra månader

Jenny Aminoff betonar att ersättningen utgår från den minskning av biljettintäkterna som länstrafikbolagen haft under pandemins fyra första månader, från 1 mars till och med 30 juni i år.

”Regeringen har föreslagit att ersättning ska utgå med ytterligare två miljarder kronor men vi har inte fått några besked om hur ersättningen ska beräknas eller när den ska ske.”

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har beviljats ersättning och, i stort sett, fått vad de ansökt om. Det totala beloppet är drygt 2,9 miljarder kronor.

Men enligt den sammanställning som Svensk Kollektivtrafik gjort kommer länstrafikbolagen att gå miste om drygt sju miljarder kronor under 2020. Utgifterna är nära nog oförändrade eftersom så gott som all trafik körts enligt plan.

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafikbolagen tappar i år 7-8 miljarder kronor i förlorade biljettintäkter på grund av coronapandemin. Nästa år väntar minskad trafik och höjda biljettpriser.

Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för intäktsförlusterna, både i år och nästa år.

 

Mattias Adell, tf vd i Svensk Kollektivtrafik.

”Den prognosen gjordes i tidigt i höstas och sedan dess har pandemins andra våg drabbat Sverige och resandet och därmed biljettintäkterna har åter minskat”, säger Mattias Adell.

I september och oktober var resandet med den lokala och regionala kollektivtrafiken ungefär 70 procent av det normala.

I slutet av november och i början av december är den nere på 50-55 procent.

”Det betyder att länstrafikföretagen förmodligen tappar ytterligare 100-tals miljoner kronor”, säger Adell.

X60 tillhörande Storstockholms Lokaltrafik (SL) vid Tumba mars 2016.

Tappet i biljettintäkter troligen större

Eftersom det förmodligen dröjer innan den andra vågen ebbar ut och innan en betydande del av Sveriges befolkning är vaccinerad kommer av allt att döma att antalet resenärer i kollektivtrafiken och biljettintäkterna för länstrafikbolagen ökar i någon avgörande utsträckning.

”Första halvåret 2021 blir förmodligen värre än första halvåret 2020”, säger Mattias Adell. De första månaderna i år hade vi ju normal trafik och normala intäkter.”

Adell tror det tar tid innan resandet med kollektivtrafiken normaliseras.

”Vi kan mycket väl få ett intäktstapp på sju-åtta miljarder kronor även nästa år”, säger han.

”Då har vi tappat ungefär 15 miljarder på två år och fått tre miljarder i ersättning och utlovats endast ytterligare två miljarder.”

Indragen trafik och höjda biljettpriser

”Då ligger länstrafikbolagen tio miljarder kronor back om ett år. Det betyder kraftigt reducerad trafik när det är relativt få som åker, i glesbygd, kvällar och helger och eller ordentligt höjda biljettpriser.”

Svensk Kollektivtrafik, som är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige, kräver att staten fullt ut kompenserar länstrafikbolagen fullt ut.

”Så har man gjort i Norge och i Danmark”, säger Mattias Adell. ”Det vore orimligt om inte så skulle ske även i Sverige.

Intäktsbortfall och ersättningar

Länstrafikbolag Prognos minskade biljettintäkter 2020 Belopp som utbetalas nu
Storstockholms lokaltrafik 3 561 Mkr 1 332 Mkr
Skånetrafiken 1 152 Mkr 469 Mkr
Västtrafik 1 096 Mkr 420 Mkr
 Region Uppland UL 336 Mkr 149 Mkr
Hallandstrafiken 186 Mkr 88 Mkr
Östgötatrafiken 140 Mkr 56 Mkr
X-Trafik Gävleborg 121 Mkr 31 Mkr
Länstrafiken Kronoberg 102 Mkr 45 Mkr
Jönköpings Länstrafik 101 Mkr 42 Mkr
 Kalmar Länstrafik  100 Mkr  35 Mkr

Intäktsbortfall och ersättningar

Länstrafikbolag Prognos minskade biljettintäkter 2020 Belopp som utbetalas nu
Länstrafiken Örebro  82 Mkr 30 Mkr
Länstrafiken i Västerbotten  69 Mkr  41 Mkr
Sörmlandstrafiken  66 Mkr  26 Mkr
Värmlandstrafik  58 Mkr  25 Mkr
Västmanlands lokaltrafik  56 Mkr  22 Mkr
Blekingetrafiken  45 Mkr  23 Mkr
Dalatrafik 44 Mkr  19 Mkr
Din tur Västernorrland  38 Mkr  26 Mkr
Länstrafiken i Norrbotten  35 Mkr  27 Mkr
Länstrafiken Jämtland  20 Mkr  18 Mkr
Region Gotland  7,0 Mkr 0,5 Mkr
Totalt  7 414 Mkr  2 926 mkr

Källor: Svensk Kollektivtrafik respektive Trafikverket

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tåghjul slits mer på bra spår

Spåren på de mest trafikerade banorna i Sverige har de senaste åren blivit så bra att tågens hjul slits på en smalare del. Det orsakar så småningom vibrationer och sämre komfort i tågen.

Nyhet

Kardonbanan viktig för Pampushamnen

Kampen står inte mellan Norrköping, Södertälje, Norvik och Gävle. Striden om containrarna står mellan Öst och Väst, mellan hamnarna längs Ostkusten och Göteborg. Nu har Norrköping elektrifierad järnväg till den växande Pampushamnen.

Kapacitet Nyhet

Ingen plats för fler godståg

När tunneln under Fehmarn Bält är klar 2029 kommer godstågstransporterna mellan Norra Tyskland och Sverige att öka med 200-300 procent. Men ingen vet hur godstågen ska få plats på spåren i södra Sverige.