Annons:

Publicerad: 2020-04-14

Tågen rullar åter för ICA

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige trots att transporterna av komponenter för Volvo ligger ner på grund av coronapandemin. Tåget går nu två gånger i veckan.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo Rc4 1139 med täckta vagnar för fordonstransporter möter ett Öresundståg på Södra stambanan utanför Eslöv i april 20

Annons:

Att kunna trygga transporterna av dagligvaror på järnväg känns väldigt bra.

 

Mattias Ljungberg, VD Scanlog

Sedan många år kör Green Cargo tåg mellan Umeå och Gent i Belgien. I södergående riktning transporteras gods, bland annat lastbilshytter, för Volvo till fabriken i Gent.

I norrgående riktning har logistikföretaget Scanlog sedan sex år använt tåget för transporter av dagligvaror för ICA.

Men sedan stängningen av Volvos lastbilsfabrik i Gent har tåget inte rullat och ICA har fått allt svårare att få livsmedel till butikerna i Sverige.

”Det fungerade inte med transporter på lastbil och till sjöss. Det blev en kraftig obalans i trafiken”, säger Mattias Ljungberg, vd i Scanlog

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har därför kommit överens om att återuppta trafiken trots att Volvo inte använder det.

Tåget med 19 vagnar körs normalt fem dagar i veckan. Nu kommer det att rulla två dagar i veckan, tomt söderut och lastat med  kolonialvaror från Belgien, Frankrike och Holland norrut.

Första tåget lämnade Gent under onsdagen i påskveckan och nådde Malmö på skärtorsdagen och Hallsberg på långfredagen.

Det andra nådde Malmö på påskafton och Hallsberg på påskdagen.

Från Malmö går livsmedlen till ICA:s lager i Helsingborg på lastbil och från Hallsberg går livsmedlen till ICA:s lager i Västerås.

Godsmängden motsvarande 80 lastbilar i veckan. Genom tågtransporterna till Sverige minskas risken för varubrist hos ICA.

Scanlogs tåg efter ankomsten till Hallsberg på långfredagen.
Foto: SCANLOG

Jag är stolt över att vi snabbt kunnat finna en lösning som garanterar att viktigt gods når mottagare i Sverige.

 

– Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

”Järnvägen är en samhällskritisk funktion även normalt och det understryks verkligen i kristider hur viktigt det är för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta.”

Scanlog har varit verksamt som logistikföretag sedan 2013. Bolaget har 35 anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm.

”Minskande exportflöden från Sverige har minskat tillgängligheten på lastbilar och chaufförer för nordgående gods”, säger Mattias Ljungberg på Scanlog.

”Samtidigt har trafiken på alltfler färjelinjer blivit inställd vilket innebär att lastbilarna måste ta landvägen hela vägen genom Europa och passera många landsgränser.”

”Att kunna trygga transporterna av dagligvaror på järnväg känns väldigt bra”, säger Mattias Ljungberg.

”Men vi hoppas att transporterna för Volvo kommer igång så snart som möjligt. Långsiktigt måste vi ha balans i godsflödet.”

Magnus Stadig, logistikdirektör på ICA, välkomnar att en stor del av dagligvaruförsörjningen nu tryggas.

”Vi har fått de flesta leveranserna vi behöver men för att säkra försörjningen framåt är vi glada över lösningen med de återupptagna tågtransporterna från Gent

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kardonbanan viktig för Pampushamnen

Kampen står inte mellan Norrköping, Södertälje, Norvik och Gävle. Striden om containrarna står mellan Öst och Väst, mellan hamnarna längs Ostkusten och Göteborg. Nu har Norrköping elektrifierad järnväg till den växande Pampushamnen.

Nyhet

Virkesterminalen i Hogdal invigd

Nu är virkesterminalen i Hogdal, 13 mil söder om Östersund, invigd. Första tåget med massavirke gick till Husum. Men i fortsättningen blir det troligen mest transporter av bränsleflis.

Nyhet

Färre omkomna i tågolyckor

Under 2022 omkom 68 personer på de svenska järnvägarna. 65 befann sig obehörigt i spårområden. 60 var självmord. Antalet omkomna är det lägsta under de 17 år som ingår i statistiken.