fbpx

Tågen rullar åter för ICA

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige trots att transporterna av komponenter för Volvo ligger ner på grund av coronapandemin. Tåget går nu två gånger i veckan.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 14 april 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo Rc4 1139 med täckta vagnar för fordonstransporter möter ett Öresundståg på Södra stambanan utanför Eslöv i april 2009.

Sedan många år kör Green Cargo tåg mellan Umeå och Gent i Belgien. I södergående riktning transporteras gods, bland annat lastbilshytter, för Volvo till fabriken i Gent.

I norrgående riktning har logistikföretaget Scanlog sedan sex år använt tåget för transporter av dagligvaror för ICA.

Men sedan stängningen av Volvos lastbilsfabrik i Gent har tåget inte rullat och ICA har fått allt svårare att få livsmedel till butikerna i Sverige.

”Det fungerade inte med transporter på lastbil och till sjöss. Det blev en kraftig obalans i trafiken”, säger Mattias Ljungberg, vd i Scanlog

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har därför kommit överens om att återuppta trafiken trots att Volvo inte använder det.

”Att kunna trygga transporterna av dagligvaror på järnväg känns väldigt bra.”

 

Mattias Ljungberg, VD Scanlog

Tåget med 19 vagnar körs normalt fem dagar i veckan. Nu kommer det att rulla två dagar i veckan, tomt söderut och lastat med  kolonialvaror från Belgien, Frankrike och Holland norrut.

Första tåget lämnade Gent under onsdagen i påskveckan och nådde Malmö på skärtorsdagen och Hallsberg på långfredagen.

Det andra nådde Malmö på påskafton och Hallsberg på påskdagen.

Från Malmö går livsmedlen till ICA:s lager i Helsingborg på lastbil och från Hallsberg går livsmedlen till ICA:s lager i Västerås.

Godsmängden motsvarande 80 lastbilar i veckan. Genom tågtransporterna till Sverige minskas risken för varubrist hos ICA.

FOTO: SCANLOG
Scanlogs tåg efter ankomsten till Hallsberg på långfredagen.

”Jag är stolt över att vi snabbt kunnat finna en lösning som garanterar att viktigt gods når mottagare i Sverige”, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

”Järnvägen är en samhällskritisk funktion även normalt och det understryks verkligen i kristider hur viktigt det är för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta.”

Scanlog har varit verksamt som logistikföretag sedan 2013. Bolaget har 35 anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm.

”Minskande exportflöden från Sverige har minskat tillgängligheten på lastbilar och chaufförer för nordgående gods”, säger Mattias Ljungberg på Scanlog.

”Samtidigt har trafiken på alltfler färjelinjer blivit inställd vilket innebär att lastbilarna måste ta landvägen hela vägen genom Europa och passera många landsgränser.”

”Att kunna trygga transporterna av dagligvaror på järnväg känns väldigt bra”, säger Mattias Ljungberg.

”Men vi hoppas att transporterna för Volvo kommer igång så snart som möjligt. Långsiktigt måste vi ha balans i godsflödet.”

Magnus Stadig, logistikdirektör på ICA, välkomnar att en stor del av dagligvaruförsörjningen nu tryggas.

”Vi har fått de flesta leveranserna vi behöver men för att säkra försörjningen framåt är vi glada över lösningen med de återupptagna tågtransporterna från Gent.”

”Jag är stolt över att vi snabbt kunnat finna en lösning som garanterar att viktigt gods når mottagare i Sverige.”

 

Ted Söderholm, Vd Green Cargo

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?