Annons:

Publicerad: 2023-05-10

Tågstopp minst ett år

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg kommer att inte att kunna trafikeras av tåg på minst ett år. Skadorna är större än befarat och troligen måste flera balkar bytas ut.

Text: Ulf Nyström  Foto: Johan Siirak

Ett av Flixtrains omledda tåg mellan Göteborg och Stockholm passerar 8 juli 2022 över järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg.

”När vi blästrade delar av bron upptäckte vi att skadorna var större än vi trodde och vi fann att det inte skulle räcka med några enkla åtgärder för att garantera hållfastheten”, säger Eva-Marie Sjöstrand, projektledare på Trafikverket.

Vid en inspektion 24 mars upptäcktes sprickor i brons bärande konstruktion. Skadorna visade sig redan då så allvarliga att bron ställdes i öppet läge för att fartygen till och från Vänern skulle kunna passera.

Tågtrafiken stoppades men prognosen var då att bron skulle kunna tas i bruk igen inom några veckor.

Sprickor stoppar tågen

Tågtrafiken Uddevalla-Vänersborg och Vänersborg-Öxnered kommer att ersättas med buss under minst tre veckor. Vid en inspektion förra veckan upptäcktes sprickor i bärande delar.

Annons:

Tågstoppet förlängdes i april med ytterligare ett par veckor, till och med 2 maj.

28 april meddelade Trafikverket att rostskadorna var omfattande och att bron inte kan användas för tågtrafik förrän i maj nästa år.

Bron drygt 100 år gammal

Järnvägsbron över Trollhätte kanal i centrala Vänersborg är en klaffbro i samma ovanliga utförande som Danviksbron i Stockholm med en motvikt på 400 ton. Bron byggdes under första världskriget och stod klar 1917.

Trafikverket konstaterade för flera år sedan att bron var i mycket dåligt skick och behövde bytas ut inom en snar framtid. Den senaste större renoveringen av bron skedde år 2005 och de reparationer som då gjordes skulle hålla till år 2012.

Bron har vid flera tillfällen fått stängas för tågtrafik på grund av akuta skador men trots det har byggandet av en ny bro vid flera tillfällen skjutits på framtiden.

”Vi har haft bron under noggrann uppsikt sedan flera år och har bland annat monterat sensorer på flera ställen”, säger Eva-Marie Sjöstrand.

”I mars fick vi indikationer på viss sprickbildning och när vi blästrade den aktuella balken fann vi att den korroderat mer än vi befarade och då beslöt vi att stoppa tågtrafiken.”

Fler sprickor funna

Fortsatta kontroller har visat att det finns fler sprickor på balkarna som håller motvikterna på plats och sprickor i balkarna i broklaffen.

”När bron är öppen eller stängd är påkänningarna på motvikten inte så stora men när vi lyfter och sänker bron utsätts balkarna för stora krafter”, säger Eva-Mari Sjöstrand

”Nu är bron i uppfällt läge för att fartygen ska kunna passera obehindrat och det innebär totalstopp för tågtrafiken. Sjöfarten anses vara viktigare än tågtrafiken just här så bron kommer att vara uppfälld tills vi vet hur vi ska åtgärda skadorna på klaffen och motviktsanordningen.”

”När reparationerna på klaffen genomförs måste bron vara nedfälld och då blir det stopp för fartygstrafiken under en period.”

Bussar ersätter tågen

Fram till bron åter kan användas för tågtrafik vänder Västtrafiks regionaltåg i Öxnered respektive Vänersborg och bussar ersätter mellan Uddevalla och Vänersborg och mellan Öxnered och Vänersborg.

SJ:s snabbtåg mellan Stockholm och Strömstad som körs sommartid via Vänersborg kommer troligen att köras via Göteborg och Trollhättan kommande sommar.

Järnvägen genom Vänersborg. Älvsborgsbanan, används ofta för omledning av godståg och vissa resandetåg när Västra stambanan är stängd på grund av banarbeten men några arbeten som medför tågstopp på stambanan har inte planerats för kommande sommar.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya nattåg om fem år

I mars nästa år sänder Trafikverket ut anbudsförfrågan för 16 lok och 99 vagnar för den upphandlade nattågstrafiken mellan Stockholm och Norrland. Planen är att ha de nya tågen i trafik 2027–2028.

Nyhet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

Nyhet

Mer livsmedel på tåg efter corona

En mycket liten del av de varor som säljs hos de fyra stora dagligvaruhandlarna har nått lager och logistikcenter med järnväg, Men en effekt av coronapandemin och svårigheterna att få lastbilstransporterna att fungera kan bli att mer varor körs med tåg.