Annons:

Publicerad: 2023-05-26

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och tågledare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Fjärrtågklarerarens bild över trafiken på södra delen av Stockholm C.

Trafikverket har under se senaste åren fått allt svårare att behålla trafikplanerare och tågklarerare.

Trots omfattande utbildning vid Trafikverksskolan i Ängelholm och fjärrstyrning av allt fler linjer som medför minskat behov av lokaltågklarerare på mindre stationer är det nu brist på tågklarerare och trafikplanerare på nästan samtliga av Trafikverkets åtta trafikledningscentraler.

Personalbristen medför svårigheter att planera och utföra tågtrafiken.

MPK har förvärrat personalbristen

Under det senaste året har införandet av det nya tågplaneringssystemet MPK dessutom medfört att Trafikverket inte kunnat leverera körplaner för tågen till tågtrafikbolagen i samband med banarbeten mer än några veckor, ibland några dagar, i förväg.

Trafikverket beslöt i mars att utlysa en Särskild händelse för att kraftsamla kring arbetet med den nuvarande och den kommande tågplanen.

Särskild händelse på Trafikverket

Trafikverket har beslutat utlysa en Särskild händelse för att kraftsamla kring arbetet med den nuvarande och den kommande tågplanen. SJ välkomnar beslutet.

Annons:

Både övergången till MPK, leveransen av körplaner till tågtrafikbolagen och den dagliga tågledningen har hämmats av bristen på kompetent personal.

Trafikverket beslöt därför nyligen att fjärrtågklarerare och tågledare ska få ett ”tillfälligt” lönelyft på 4 000 kronor per månad och att all personal som stannar kvar på sina tjänster ska få en bonus på 40 000 kronor i januari nästa år och ytterligare 45 000 kronor i september nästa år.

Missnöje bland lokaltågklarerarna

Beslutet har mottagits positivt av fjärrtågklarerarna och tågledarna, men inte mötts av något jubel av lokaltågklarerarna som i första hand jobbar på mindre driftplatser där det saknas möjligheter till fjärrstyrning av trafiken.

”Vi har efter införandet av det nya planeringssystemet hamnat i ett kritiskt läge”, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik på Trafikverket sedan årsskiftet.

”Med beslutet att utlysa en Särskild händelse kan vi stärka ansträngningarna att säkerställa kritisk kompetens.”

Anna Ericsson pekar på den generella personal- och kompetensbristen i järnvägsbranschen efter pandemin, det saknas bland annat 100.tals lokförare och tjogtals fordonstekniker.

Ökad personalomsättning

”Personalomsättningen ökade under pandemin och har delvis fortsatt”, säger hon.

”Andelen som lämnar sina tjänster på trafikledningscentralerna är inte onormalt stort men tillräckligt omfattande för att det ska vara oroväckande.”

Anna Ericsson räknar med att stanna kvar-bonusen och det tillfälliga lönelyftet ska leda till att fler väljer att bli kvar som fjärrtågklarerare och trafikplanerare.

”Vi har fått en positiv respons från personalen”, säger hon. ”Men lönehöjningen och bonusen är inte det enda vi jobbar med, vi försöker också skapa en bättre arbetsmiljö och kunna erbjuda personalen bättre scheman.”

Missnöjet bland lokaltågklarerarna hoppas Anna Ericsson kunna eliminera.

”Vi kommer att erbjuda även dem bättre villkor men vi är inte helt klara med det arbetet ännu”, säger hon.
500 fjärrtågklarerare på Trafikverket

Verksamhetsområde Trafik inom Trafikverket har cirka 2 000 anställda varav ungefär 500 fjärrtågklarerare.

Fjärrtågklarerare anställs numera som ”tågtrafikledare, regional” inom Trafikverket medan lokaltågklarerare anställs som ”tågtrafikledare, lokal”, men de äldre benämningarna används för arbetsuppgifterna i trafiksäkerhetstjänst.

Lokaltågklarerare styr tågtrafiken lokalt på enskilda driftplatser på manuellt styrda banor medan fjärrtågklarerare styr tågtrafiken fjärrstyrda sträckor från någon av landets åtta tågledningscentraler, numera officiellt betecknade trafikcentraler.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Konkurrens på olika villkor

I höst börjar SJ köra nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Snälltåget som i flera år kört nattåg mellan Malmö och Berlin utan statligt stöd tror på en växande marknad men tycker inte konkurrensvillkoren är rättvisa.