Annons:

Publicerad: 2020-12-23

Två upphandlingar, tre överklaganden

SJ och Arriva överklagar Mälardalstrafiks beslut att låta MTR köra Mälartågen i minst åtta år från december 2021. Förra veckan överklagade Vy Tåg JLT:s beslut att låta SJ köra Krösatågen i tolv år från december 2021.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ X40 3319 har precis anlänt till Västerås C från Stockholm i juni 2007.

Annons:

Vi anser att vi inte fått tydliga svar på flera viktiga frågor om upphandlingen.

 

Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ

SJ skickade på måndagskvällen in en begäran om överprövning av upphandlingen av Mälartåg.

”Vi anser att vi inte fått tydliga svar på flera viktiga frågor om upphandlingen”, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ.

”Vi vet fortfarande inte den konkreta anledningen till varför beställaren valt att inte utvärdera SJ:s och Vy:s anbud eller hur det kan vara rimligt med så stora prisskillnader mellan anbuden. ”

SJ pekar i sin överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm på att prisskillnaderna är så stora att de inte går att förklara med att operatörerna är olika effektiva.

Olika tolkning av kostnad för underhåll

Istället handlar det, enligt SJ, om att operatörerna valt att tolka instruktionerna för att ange förändringspriser och priser på olika underhållsåtgärder helt olika. Prisutvärderingsmodellen återspeglar, enligt SJ, inte verkligheten.

”Det ska inte skilja så mycket i anbudspriserna från fyra kvalificerade tågtrafikföretag, det går verkligen att ifrågasätta beställarens utvärderingsmodell avseende priset och på den grunden yrkar vi att upphandlingen ska göras om.”

”Trots att järnvägstrafik upphandlas enligt Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och att LUK ger stora friheter för beställaren att utforma utvärderingsgrunder så menar vi att Mälardalstrafiks upphandling bryter mot lagen.”

Enligt SJ öppnar upphandlingen och utvärderingsmodellen för ”manipulation och osund taktisk prissättning”.

Olika uppgifter om renovering

SJ pekar exempelvis på att renovering av boggiramen för motorboggi enligt underhållsplanen sker efter ”nästan 5 760 dagar”. Renovering av motorboggin på ER1-tågen ska alltså ske efter nästan 16 år.

Men enligt Mälabs bedömning ska renovering av samma boggiram ske tre (3) gånger per år.

”Viktningen av hypotetiska volymer för lågfrekvent underhåll av ER1-tågen avviker från verkliga förhållanden och det tycks inte syfta till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas”, säger Dan Olofsson.

”Det är enligt vårt förmenande fel att ta hänsyn till osäkra uppskattningar av utgifter som kan uppkomma efter avtalsperioden.”

Arriva har också överklagat beslutet
Arriva har också begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. Arriva kom tvåa i upphandlingen och kan hävda att företaget lidit skada till följd av brister i MTRs anbud.

Arriva hävdar bland annat att MTR inte uppfyllt ”skall-kraven” i upphandlingen och därmed borde ha diskvalificerats.

Arriva förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare grunder för ansökan om överprövning.

Kustpilen från Linköping till Kalmar gör uppehåll i Kisa i augusti 2014.

Det var för knappt två veckor sedan som Mälardalstrafik beslöt att tilldela MTR Jota, ett dotterbolag till MTR Nordic, uppdraget att köra den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen, den så kallade Mälartrafiken.

”Vårt fokus har varit ett avtal som ger hög kvalitet, punktlig trafik, välskötta tåg och en väl underhållen fordonsdepå och därigenom nöjda kunder”, sade då Helena Ekroth, vd i Mälardalstrafik.

”Vi har haft detaljerade krav och det är en sammanvägning mellan pris och kvalitet som fällt avgörande till MTR:s fördel.”

MTR vann trafiken med Mälartågen

MTR kommer att köra regionaltågen i Mälardalen från december nästa år. Det står klart sedan Mälardalstrafik avgjort upphandlingen av trafiken med Mälartågen. MTR jublar, SJ deppar.

Fyra företag klarade prekvalificeringen och lämnade anbud på trafiken. Anbuden från SJ och Vy Tåg ansågs inte uppfylla de ”materiella minimikraven” och deras anbud diskvalificerades.

MTR Jotas upphandlingspris var 569 miljoner kronor, 53 miljoner kronor lägre per år än Arrivas,

SJ vann upphandling av trafiken med Krösatågen

För snart tre veckor sedan vann SJ upphandlingen av trafiken med Krösatågen och Kustpilentågen i Småland med omgivande landskap.

De skilde mycket litet mellan SJ:s och Go-Aheads anbudspriser medan Vy Tågs och Transdevs var betydligt högre.

Charlie Drab, tågchef på JLT, ansåg att upphandlingen knappast skulle överklagas.

”Vi har lärt oss mycket av den överprövning som gjordes av den förra upphandlingen och vi har nu använt samma upphandlingsmodell som användes vid upphandlingen av trafiken med Pågatågen och trafiken med Öresundstågen”, sade Drab då. ”. “Det borgar för en solid upphandling.”

SJ får köra Krösatågen och Kustpilen

SJ tar över trafiken med Krösatågen och Kustpilen i december 2021. Avtalet med de sex länstrafikbolagen löper på tolv år och är värt drygt fyra miljarder kronor.

Men Vy Tåg, som idag kör tågen, valde att överklaga tilldelningen.

”Kortfattat är vår motivering att utvärderingsmodellen varit oklar vilket medfört att utvärderingen skett på ett oförutsägbart och icke-transparent sätt vilket inneburit att det varit svårt för oss att förutse vad som förväntades i vårt anbud avseende kvalitet”, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg till bloggen I huvudet på en lokförare.

”Vi menar att detta strider mot lagen om upphandling av tjänstekoncessioner och vill därför att domstolen prövar detta.”

Transdev överklagade förra upphandlingen

Den förra upphandlingen av Krösatågen , i december 2017 vanns av Vy Tåg, då med namnet Tågkompaniet. Då överklagade Transdev tilldelningen och fick rätt. Upphandlingen fick göras om.

Jönköpings Länstrafik (JLT) valde då att göra en direktupphandling men inte med den dåvarande operatören Transdev utan med Tågkompaniet.

Transdev protesterade även mot detta beslut men vann inget gehör och i december 2018 kunde Tågkompaniet ta över Krösatågstrafiken.

Jag vill poängtera att vår överklagan på intet sätt är av okynne.

 

Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg.

Osäkert om Vy lidit ekonomisk skada

En erfaren bedömare som Järnvägar.nu varit i kontakt med påpekar att Vys bud exklusive påslag för kvalitetsbrister var högre än SJs bud inklusive kvalitetsbrister.

”Även om Vy kunnat lämna ett bud helt utan kvalitetsbrister så skulle SJ likväl ha vunnit”, skriver han. ”

”Att Vy skulle ha kunnat lämna ett bud med högre kvalitet till ett lägre pris förefaller mindre troligt.”

Därmed är det osäkert om Vy Tåg lidit eller kommer att lida någon skada även om upphandlingsunderlaget kommer att bedömas som otydligt.

”Detta förefaller vid en första anblick inte vara något annat än en ren okynnesöverklagan. ”

”Jag vill poängtera att vår överklagan på intet sätt är av okynne”, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg. ”Utvärderingsmodellen har utvärderat pris och kvalitet. Det har varit oklart vad som utvärderats och hur utvärderingen skulle genomföras. ”

”Vy överprövar aldrig upphandlingar av okynne. I detta fall uppvisar utvärderingsmodellen allvarliga transparensbrister som ska bedömas av förvaltningsrätten. ”

Dag Lokrantz-Bernitz menar att Vy Tåg hade kunnat lämna ett mer fördelaktigt anbud om utvärderingsmodellen varit bättre.

”Om en mer transparent och förutsägbar utvärderingsmodell hade tillämpats hade anbuden men även utvärderingen sett annorlunda ut”, säger han.

”Vy skulle då haft möjlighet att  lämna ett avsevärt mera konkurrenskraftigt anbud, både vad gäller pris och kvalitet. Vy lider självfallet skada i och med att det inte är möjligt att förutse vilka priser och kvalité som skulle ha erbjudits om en transparent och tillåten utvärderingsmodell hade tillämpats.”

Normal handläggningstid hos förvaltningsdomstolarna är sex–åtta månader i första instans.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

De gula maskinernas högtid

Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag. Många jobb började redan förra veckan och pågår till annandagen

Nyhet

Allt fler containrar på tåg

Andelen containrar som körs på järnväg till och från de stora hamnarna i Sverige fortsatte att öka under fjolåret. I Göteborg, Helsingborg och Umeå ökade andelen järnvägstransporter kraftigt.

Nyhet

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre. Det kan bli lite bättre i höst men en väsentlig förbättring dröjer flera år.