Annons:

Publicerad: 2021-12-20

Upphandling till kammarrätten

Region Jönköpings län vill att kammarrätten prövar upphandlingen av trafiken med Krösatågen. Förvaltningsrätten beslutade för några veckor sedan att upphandlingen måste göras om.

Text: Ulf Nyström Foto: Jan Lindahl

Krösatåget Y31 1402 i Nässjö i december 2009.

”Vi har begärt prövningstillstånd hos kammarrätten och räknar med ett besked om två-tre månader”, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings länstrafik (JLT).

”Om domen i förvaltningsrätten vinner laga kraft kommer det att bli svårt, nästintill omöjligt, att göra upphandla kollektivtrafik utifrån några kvalitetsaspekter utan det blir endast priset som blir avgörande.”

Förvaltningsrätten vill ha ny upphandling

Förvaltningsrätten i Jönköping beslöt i slutet av november att upphandlingen som Region Jönköpings län, Hallandstrafiken, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar Län och Region Blekinge gjorde av driften av Krösatågen måste göras om.

De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna beslöt för drygt ett år sedan att SJ skulle få utföra trafiken från 12 december 2021. Avtalet skulle gälla i tolv år, till mitten av december 2033, utan option på förlängning.

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Annons:

Men Charlie Drab och Region Jönköpings län anser att kvalitetsaspekterna måste få väga tungt vid tilldelningsbesluten.

”Vi vill snarare att priset ska ha en mindre betydelse och kvaliteten ska vara avgörande men rättsväsendet kan tvinga fram tilldelningar som enbart avgörs av vem som erbjuder sig att köra för lägsta pris”, säger Charlie Drab.

Interimsavtal med SJ

När Vy Tåg överklagade tilldelningsbeslutet tecknade regiontrafikmyndigheterna och SJ ett interimsavtal på två år med möjlighet till förlängning i två år.

SJ tog över trafiken 12 december. Då var antalet tillgängliga fordon starkt reducerat, främst på grund av att många elmotorvagnståg drabbats av jordfel under snöovädret i slutet av november.

Nu tar SJ över Krösatågen

SJ tar på söndagen över trafiken med Krösatågen som Vy Tåg kört i tre år och Kustpilen efter Transdev som kört sedan juni 2008. SJ fick ett kortvarigt interimsavtal sedan tilldelningen överklagades.

Fordonsbristen har inneburit att SJ tvingats ställa in ett betydande antal tågturer under veckan som gått.

”Vi har kört flera turer på elektrifierade banor med Itino-tåg för att upprätthålla den viktigaste trafiken”, säger Ulf Brengdahl Sjöberg, SJ:s affärschef för Krösatågen.

67 inställda tåg första veckan

SJ tvingades ställa in 67 tåg under förra veckan, de allra flesta på grund av fordonsbrist.

”Vi har ställt in Itino-turer till Eksjö och Vetlanda för att frigöra fordon till turer som normalt körs med elektriska motorvagnståg”, säger Ulf Brengdahl Sjöberg.

Däremot har SJ Krösatåg inte haft några betydande problem med det nya planeringsverktyget från IVU.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet 2019. Antalet resenärer minskade med 77 procent.

Nyhet

Åter godståg från Haparanda

Väte Rail kommer från 8 april att köra två nya kombitåg i veckan mellan Umeå och Göteborg på uppdrag av Nurminen Logistics. I sommar inleds trafik mellan Haparanda och Göteborg.

Nyhet

ERTMS försenas igen

Inkopplingen av ERTMS på Malmbanan senareläggs tre–fyra månader på grund av återställningsarbetet efter vinterns tågurspårningar.