Annons:

Publicerad: 2021-11-22

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Text: Ulf Nyström Foto: Mattias Eriksson

Krösatåget Y32 1411 mellan Malmbäck och Hok i juli 2021.

Annons:

Förvaltningsrätten i Jönköping har beslutat den upphandling som Region Jönköpings län, Hallandstrafiken, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar Län och Region Blekinge gjorde av driften av Krösatågen måste göras om.
De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna beslöt för ett år sedan att SJ skulle få utföra trafiken från 12 december 2021. Avtalet skulle gälla i tolv år, till mitten av december 2033, utan option på förlängning.

SJ fick högst kvalitetspoäng

SJ:s bud på 369 miljoner kronor per år, Go-Ahead var tvåa med ett bud på 373 Mkr/år, Vy Tåg, som kör Krösatågen ännu ett par veckor, lade ett bud på 424 Mkr/år och Transdev, som nu kör Kustpilen, hade det högsta budet med 436 Mkr/år.
Priserna var anbudspris plus påslag för att uppnå fastställd kvalitetsnivå.

SJ får köra Krösatågen och Kustpilen

SJ tar över trafiken med Krösatågen och Kustpilen i december 2021. Avtalet med de sex länstrafikbolagen löper på tolv år och är värt drygt fyra miljarder kronor.

Men Vy Tåg överklagade tilldelningen och efter mycket lång betänketid, närmare ett år, har Förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen måste göras om.

Förvaltningsrätten skriver bland annat följande i sin sammanfattande bedömning: 
”Bolaget har förmått göra sannolikt att trafikhuvudmännen har brutit mot tillämpliga bestämmelser i LUK genom att utforma bedömningsområde A, B, D och E samt poängskalan på ett sätt inte uppfyller de tydlighetskrav som följer av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LUK.”

Med Bolaget avses Vy Tåg, med LUK avses Lagen om upphandling av koncessioner och de olika bedömningsområdena gäller bland annat organisation, styrning och ledning, samverkan samt fungerande trafik.

Upphandlingen ska göras om

Förvaltningsrätten drar slutsatsen att upphandlingen måste göras om.

”Felet i upphandlingen är hänförligt till dess konkurrensuppsökande fas. Rättelse är därför inte en tillräckligt ingripande åtgärd. Det finns därför skäl att förordna att upphandlingen ska göras om. Vid denna bedömning saknas skäl att pröva bolagets invändningar under rubriken Brister i utvärderingens genomförande.”

Det mesta tyder på kollektivtrafikmyndigheterna med JLT i Jönköping i spetsen kommer att begära prövning i högre instans, det vill säga kammarrätten.

Det kommer att innebära att ett slutgiltigt utfall inte är klart förrän tidigast i vår eller senast om uppemot två år.

Y32 1406 på den idylliska stationen i Ormaryd i augusti 2021.

Interimsavtal med SJ

När Vy Tåg överklagade tilldelningsbeslutet tecknade regiontrafikmyndigheterna och SJ ett interimsavtal på två år med möjlighet till förlängning i två år.

”Det innebär att vi 12 december ändå övertar ansvaret för driften av Krösatågen inklusive den trafik som nu bedrivs under produktnamnet Kustpilen”, säger Dan Olofsson, upphandlingschef på SJ.

Enligt uppgift så ska den senaste Krösatågsupphandlingen i stora delar ha baserats på den Öresundstågsupphandlingen som genomfördes för att par år sedan, som SJ vann, och som inte överprövades.

”Vi bedömde att den första upphandlingen hade svagheter och därför deltog vi inte då”, säger Dan Olofsson. ”Vid den senaste upphandlingen användes ungefär samma koncept som vid upphandlingen av trafiken med Öresundstågen och då valde vi att lägga ett anbud.”

Tyvärr är det oerhört mycket tid och kraft och pengar som numera läggs på juridiska processer. Tänk om man lagt lika stor möda på att utveckla en bra tågtrafik.

 

Dan Olofsson, upphandlingschef på SJ

”Förvånansvärt lång tid”

”Därför är det förvånande att Förvaltningsrätten nu gjort denna bedömning av upphandlingen och kanske ännu mer anmärkningsvärt att det tagit så lång tid, nästan ett år. Men SJ är egentligen inte part i målet, detta är ju en fråga för de upphandlande organen och Vy Tåg.”

Krösatågen har under snart tio år körts efter direktupphandlingar till följd av ett dåligt skrivet avtal som gjorde att DSB efter skiljedom kunde kasta in handduken när förlusterna ökade och på grund av flera olika överklaganden av tilldelningsbeslut.

”Tyvärr är det oerhört mycket tid och kraft och pengar som numera läggs på juridiska processer”, säger Dan Olofsson. ”Tänk om man lagt lika stor möda på att utveckla en bra tågtrafik.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tre nya kombitåg på två månader

Logistikföretaget GDL börjar efter nyår trafikera Jönköping-Göteborg med en ny kombipendel efter en schism med Green Cargo. CFL Cargo kommer att sköta tågdragningen. Men Båramopendeln Vaggeryd-Göteborg blir kvar.

Nyhet

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre. Det kan bli lite bättre i höst men en väsentlig förbättring dröjer flera år.

Nyhet

SJ på efterkälken

Vy tåg släppte biljetterna till jultrafiken redan 5 oktober. Snälltåget och Flixtrain började sälja tågresor i förra veckan, MTRX 20 oktober. Men det dröjer till 9 november innan det går att köpa SJ-biljetter till jultrafiken.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Notis

SJ släpper sommarens biljetter

Från och med idag finns biljetter fram till 1 september tillgängliga att köpa hos SJ. Samtidigt rullas etapp två ut i det nya bokningssystemet, efter en väldigt positiv start.