Annons:

Publicerad: 2023-04-21

Världspremiär för järnvägskamera i Stockholm och München

Railway Metrics and Dynamics (RMD) har ett par mycket intressanta produkter som ligger klara för lansering under Q2 och Q3 – järnvägskameran och lastlåssensorn.

– Det blir världspremiär på Train & Rail i Stockholm, där vi visar upp båda produkterna. Sedan gör vi samma sak på Transport Logistic i München, där vi samarbetar med Wascosa och järnvägskameran presenteras som en säljande innovation tillsammans med deras nya ballastvagn, säger Jan Lindqvist, vd.

Innehållet är producerat i samarbete med Railway Metrics and Dynamics AB

Järnvägskameran monterad med stark magnet längst bak på ett godståg.

Annons:

Samtidigt som Trafikverkets innovationsupphandling aktiverats, får RMD stor uppmärksamhet för sin nya teknik.

– Vi lanserar nu två viktiga pusselbitar i vår realtidsbaserade plattform, järnvägskameran (backkameran) och lastlåssensorn, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Högre säkerhet trots mindre personal

Tack vare överföringen i realtid kan lokföraren till exempel använda kameran vid backning. Kamerabilden dyker upp på RMD:s dashboard när den fästs med starka magneter i slutet av tåget. Behovet av ytterligare en person/signalgivare som står oskyddad längst bak eliminerad, vilket har stora säkerhetsfördelar. Samtidigt halveras behovet av järnvägspersonal vid detta moment.

Järnvägskameran använder WebRTC-teknik, vilket innebär att den överför video till RMD:s dashboard i realtid, så länge det finns en internetanslutning. Tekniken stöds av alla större plattformar och moderna webbläsare. Järnvägskameran är batteridriven och kan laddas av föraren i hytten när den inte används.

Järnvägskameran redo för serieproduktion

En annan unik aspekt av lösningen är att trafikledningen eller andra som behöver se bilderna kan få tillgång till videoströmmen samtidigt, oavsett var de befinner sig med hjälp av RMD:s dashboard. Dessutom kan alla tågvändningar lagras så länge kunden önskar. Skulle en olycka inträffa, kan de lagrade bilderna gås igenom och ge viktig information om orsaken till olyckan.

I mars 2023 klarade järnvägskameran framgångsrikt sitt första test på ett riktigt tåg.

– Vi driver nu ett pilotprojekt med två kameror på ett godståg i reguljär trafik och kommer att påbörja serieproduktionen av de första kamerorna under Q2/Q3 2023. Vi har stora förhoppningar på järnvägskameran. De flesta järnvägsföretag har behov av en sådan här lösning, menar Jan Lindqvist.

Här träffar du Railway Metrics and Dynamics under våren 2023:

Järnvägskameran presenteras på den stora infrastrukturmässan Transport Logistic i München som en säljande innovation tillsammans med Wascosa och deras nya ballastvagn.

Lastlåssensor för trailervagnar

Lastlåssensorn har enorm potential och kan till och med bli regulatorisk, menar Jan Lindqvist. Efter den allvarliga olyckan på Stora Bältbron 2019 har det inträffat flera liknande incidenter med trailers på järnvägsvagnar. Tågförare och trafikledning kan med RMD:s lösning i realtid övervaka att alla trailervagnar är låsta på rätt sätt via bolagets dashboard.

Lastlåssensorn är liksom järnvägskameran en naturlig förlängning av övervakningsplattformen och öppnar för ytterligare intäktsben. Säkerhetsperspektivet väger tungt eftersom lastlåsen idag kontrolleras av tågpersonal manuellt.

En unik plattform för tillgångsförvaltning

Jan Lindqvist får ofta frågan hur RMD:s plattform skiljer sig från andra lösningar på marknaden.

– Jag känner inte till någon annan som täcker in hela järnvägssystemet – från fast infrastruktur till enskilda fordon – med en enda mätutrustning, konstaterar han och fortsätter:

– En annan viktig del i vår framgång är den genuina förståelsen för gångdynamik. Järnvägen i Sverige har gradvis förlorat kunskap inom flera specifika områden och gångdynamik är ett av dem. Det finns egentligen bara en handfull personer kvar som verkligen förstår vad som händer mellan hjul och räls när ett tåg kör.

– Vi ser det som vårt ansvar att fylla kunskapsluckan, åtminstone delvis. Vi gör mer än utveckla sensorer och samlar in enorma mängder data. Vi förstår och förklarar dynamiken mellan hjul och räls och analysera avvikelserna för att hitta orsakerna, säger Jan Lindqvist.

RMD:s lastlåssensor gör det möjligt för tågförare och trafikledning att i realtid se om alla trailervagnar är låsta på rätt sätt via RMD:s dashboard.
Lastlåssensorn är liksom järnvägskameran en naturlig förlängning av övervakningsplattformen.
Den senaste versionen av PMU-sensorn har kompletterats med en inbyggd solcell och ett uppladdningsbart batteri, vilket gör det möjligt att skicka och ta emot data betydligt oftare.

Uppgradering av tekniken och nya patent

RMD har under vintern också lämnat in en ny patentansökan gällande övervakning av strömavtagare och kontaktledningar för järnväg. Patentet kan enkelt förklaras som hur radarenheter och accelerometrar kan användas för att mäta olika parametrar mellan kontaktledning och pantograf och på så sätt leverera in nya typer av data till plattformen.

Ytterligare en patentansökan har lämnats in gällande att övervaka vikten på tåg med hjälp av radar.

– Det är en state of the art-lösning som kommer att lösa många utmaningar för både järnvägsbolag och infrastrukturförvaltare. Utvecklingen av sensorenheten har redan påbörjats och bolaget räknar med att kunna utföra tester i kundmiljö under hösten 2023, säger Jan Lindqvist.

Railway Metrics and Dynamics utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Bolaget har valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men plattformen kan med fördel också användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader.

RMD:s sensorer med i ny forskningsstudie

Sensorövervakning av järnvägsbroar kan spara samhället stora pengar. Forskare vid KTH undersöker om sensorer från Railway Metrics and Dynamics kan ge samma resultat som fast monterade sensorer till en bråkdel av kostnaden.

– Det går att i realtid följa broarnas tillstånd och därmed samla in data som möjliggör underhåll i rätt tid för att maximera livslängden. Vår lösning skulle i sådana fall ersätta fast installerade sensorsystem, som idag kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor per bro, berättar Jan Lindqvist.

Trafikverket en ny kund

Trafikverket har så klart hög prioritet hos RMD just nu, men samtidigt har övrig försäljning också startat och under Q1 omsätter bolaget cirka 1,8 miljoner SEK. Ett exempel har VÄTE Rail AB, som kör intermodalt och tankvagnar åt First Row Shipping & Logistics AB mellan Malmö–Göteborg–Sundsvall och Alby. De har valt RMD som digitaliseringspartner med målet att effektivisera tågföringsprocessen. Som ett första steg förser RMD 30 vagnarna på godspendeln med PMU-sensorer.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig

Jan Lindqvist

Jan Lindqvist

Vd, Railway Metrics and Dynamics AB

Artikeln är producerad av Value not Noise AB i samarbete med Railway Metrics and Dynamics AB. Detta är inte en redaktionell artikel för Järnvägar.nu.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Sponsrat innehåll

EuroDual – framtidens godståg i Skandinavien

Skandinavien står inför en avgörande utmaning – den åldrande lokflottan hotar att urholka järnvägens konkurrenskraft och försprång inom hållbara transporter. Sverige har en av Europas äldsta lokflottor, vilket riskerar en oönskad förskjutning från järnvägs- till vägtransporter.

Framtidens godstrafikSponsrat innehåll

Många möjligheter med hybridlok

Lokuthyrningsbolaget European Loc Pool (ELP) satsar på att öka flottan av EuroDual-lok i Skandinavien. Sedan några år rullar ett antal lok i daglig trafik, främst på de krävande linjerna i Norge. EuroDual tillverkas av Stadler i Valencia. Kanske är det mer än ett nytt lok, vi skulle kunna tala om ett nytt dragkraftskoncept.