Annons:

Publicerad: 2023-08-31

Västlänken försenas tre till sex år

Västlänken, den sex kilometer långa järnvägstunneln under centrala Göteborg, försenas och blir dyrare än beräknat. Projektet kan vara klart 2030 till en kostnad av 25,7 miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström  Foto: Trafikverket

Västlänken är ett av norra Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt.
”Det finns fortfarande flera osäkerhetsfaktorer men enligt våra bedömningar kan Västlänken tas i bruk under åren 2029–2032 med mest troligt färdigställande 2030”, säger Bo Larsson, projektchef Västlänken.

Enligt den ursprungliga budgeten bedömdes kostnaden i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor.

Trafikverkets nya bedömning är ett spann från 24,1 till 27,1 miljarder kronor, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder kronor.
36,5 miljarder kronor i dagens prisnivå

Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder kronor och det nya spannet är mellan 34,3 till 38,5 miljarder kronor med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder.

Det innebär en kostnadsökning mellan 20 och 35 procent.

Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet som totalt omfattar infrastrukturprojekt för 34 miljarder kronor i Göteborgsregionen. Staten bidrar med halva beloppet, 17 miljarder kronor, medan 14 miljarder kronor tas in genom trängselskatt på biltrafiken i Göteborg.

Det första spadtaget till Västlänken togs i maj 2018.

Annons:

Enligt projektchefen Bo Larsson finns flera förklaringar till fördyringen och förseningen.

Fyra spår i stället för två

”Vi beslutade att bygga Haga och Korsvägen som fyrspårsstationer i stället för som planerat med endast två spår, vi har haft en betydande kostnadsökning med den höga inflationen det senaste året, etapperna Haga och Korsvägen har försenats och därmed fördyrats, vi tvingades häva kontraktet med AGN Haga och genomför just nu en ny upphandling vilket naturligtvis blir kostsamt”, säger han.

”Men arbetena som AGN Haga skulle genomföra gick inte framåt, de hade ingen framdrift.”

Etappen Centralen som omfattar sträckan Olskroken–Östra Hamngatan och innefattar den nya underjordiska stationen vid Göteborg C kommer att som planerat stå klar 2026 liksom hela eller delar av etappen Kvarnberget som omfattar sträckan Östra Hamngata–Stora Hamnkanalen.

Ny säckstation vid Göteborg C

”Det innebär att vi kan skapa en säckstation med fyra spår vid Göteborg C och att lokal- och regionaltågen på Västra stambanan och Vänerbanan kan trafikera den stationen och därmed minska trängsel och underlåta tågföringen på nuvarande Göteborg C”. säger Bo Larsson.

Västtrafik väntas fatta beslut om trafikeringen av den nya stationen från tidtabellen som träder i kraft i december 2026 redan om två veckor.

Enligt Trafikverket innehåller de nya prognoserna flera kvalificerade antaganden kring ”osäkerheter och förutsättningar”, främst fortsatta kostnadsökningar på material och det kommande kontraktet på etapp Haga.

Oenighet om Korsvägen

Dessutom är Trafikverket och entreprenörer oense om färdigställandet av etappen Korsvägen. Entreprenören WLC, ett konsortium bestående av NCC och Wayss&Freytag, hävdar att etappen inte kan stå klar förrän 2034.
”Det kan den visst”, säger Bo Larsson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Bo Larsson, projektchef Västlänken.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt. Kontraktet är värt cirka 370 miljoner svenska kronor.

Nyhet

Green Cargo i ekonomisk kris

Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott från ägaren, svenska staten, på en-två miljarder kronor. En lång resa med åratal av förluster når annars järnvägs ände.

Nyhet

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.

Nyhet

Ny rekordsommar på spåren

Mycket pekar på en ny rekordsommar på de svenska järnvägarna. Nästan samtliga tågtrafikbolag noterar ovanligt många sålda biljetter trots att flera banor stängts av.