Publicerad: 2024-04-22

Vätterlänken första delen av Götalandsbanan

Järnvägsdebattören Håkan Norén ser stora vinster och samhällsnytta med en länk mellan Södra stambanan och Jönköping så att man slipper den tidsödande vändan med tågbyte i Nässjö.

Håkan Norén

Håkan Norén

Håkan Norén är pensionerad journalist och aktiv järnvägsdebattör

Foto: Kasper Dudzik

Bo Lind föreslår i ett debattinlägg på Järnvägar.nu 30 mars en satsning på det nedlagda projektet Götalandsbanan. Jag utgår ifrån att han menar det ursprungliga förslaget som innebär byggande av en 250-bana som kan ta alla sorters tåg, även godståg.

I höstas presenterade de båda regionerna Jönköping och Östergötland det föga uppmärksammade projektet Vätterlänken, som skulle förkorta restiden med järnväg norr ifrån till Jönköping. Idéstudien som förslaget baserar sig på uppehåller sig dock mest på Södra stambanan. En uppgradering av den kommer med säkerhet, vare sig den kallas Vätterlänken eller något annat.

Störst nytta med ny länk mellan stambanan och Jönköping

Den stora vinsten och samhällsnyttan måste rimligen vara satsningen på länken mellan Södra stambanan och Jönköping så att man slipper den tidsödande vändan med tågbyte i Nässjö. Så här är det tänkt att länken, sedd från Jönköping till Södra stambanan, i grova drag ska utformas.

  • Stationsläge Jönköping C behålls tills vidare.
  • Länken följer Jönköpingsbanan öster ut via Huskvarna i riktning mot Nässjö.
  • Kapacitetsförstärkning av Jönköpingsbanan Jönköping C–Tenhultsdalen.
  • Nytt enkelspår för högsta hastighet 250 km/h från en plats väster om Tenhult.
  • Anslutning till Södra stambanan söder om Tranås vid Frinnaryd–Gripenberg.
Vätterlänken skulle använda befintligt spår i centrala Jönköping. Krösatåget Y32 1406 rullar in mot Jönköping C längs Vättern i maj 2013.

Annons:

Den föreslagna nya länken mellan stambanan och Jönköping blir enkelspårig och endast för persontrafik. Det föreslås också en andra etapp. Men själva Vätterlänken förblir i det förslaget fortfarande bara enkelspårig, dock kompletterad med ett kortare mötesspår mitt mellan Jönköping och Södra stambanan.

Dessutom föreslås i etapp två ny station vid Södra Munksjön. Man får tänka sig en billigare version än den station i flermiljardklassen som planerades där för den stoppade höghastighetsbanan. Därifrån skulle det gå att fortsätta mot Ulricehamn.

Borde kunna enas om bana för 250 km/h

Det borde gå att enas över partigränserna att bygga den tidigare föreslagna Götalandsbanan delen Tranås–Jönköping–Ulricehamn–Borås–Göteborg. Men inte som höghastighetsbana, utan som en dubbelspårig 250-bana. Alltså en ”riktig” stambana som även klarar godståg.

Nu har det också tillkommit krav från Nato på järnvägar. Det skulle i första hand röra sig om transporter väst-östlig riktning. Det har också talats om krav på banornas bärighet som inte finns i Sverige annat än på Malmbanan och därför kräver nybyggnad. Götalandsbanan kunna bli en sådan järnväg.

I ett krisläge skulle banan kunna klara transporter från Göteborgs hamn till Norrköping och vidare över Östersjön. En sådan bana skulle också på ett helt annat sätt gynna näringsliv och boende på båda sidor Vättern med tunga godstransporter och snabba persontransporter.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.