fbpx

40 45-metersvagnar till Göteborg

Västtrafik satsar drygt en miljard kronor på 40 nya spårvagnar till Göteborg.  Alstom kommer 2023-2026 att leverera 45 meter långa vagnar med plats för 319 passagerare.

 

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 14 februari 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
M33 493 i trafik på Kungsportsavenyn i december 2021.

 

De nya spårvagnarna är en förlängd version av de 33 meter långa spårvagnar av typen Bombardier Flexity som just nu levereras till Göteborg.

”Det råder ganska stor osäkerhet om hur resandet med kollektivtrafiken kommer att utvecklas efter pandemin men vi behöver helt klart öka kapaciteten i spårvagnstrafiken i Göteborg och vi behöver ersätta de äldsta höggolvsvagnarna som ännu är i trafik”, säger Niclas Olsson, affärschef spårvagn på Västtrafik.

Västra Götalandsregionens styrelse fattade redan i höstas beslut om att utlösa optionen på ytterligare 40 spårvagnar utöver den grundbeställning på 40 vagnar.

45-metersvagnar till Göteborg 2023 – Järnvägar (jarnvagar.nu)

De vagnar som levereras för närvarande ät 33 meter långa och rymmer vardera 75 sittande och 155 stående passagerare.


319 passagerare per vagn

De 45 meter långa vagnarna som nu beställts kommer vardera att rymma 319 passagerare, cirka 110 sittande och cirka 210 stående,

”Med den nya långa vagnarna ökar vi kapaciteten med 50 procent utan att förtäta trafiken”, säger Niclas Olsson. ”Det är redan så tät trafik på många sträckor i centrala Göteborg att det knappast går att öka turtätheten.”

”Dessutom ökar behovet av vagnar när första etappen av den nya spårvägen på Norra älvstranden mellan Frihamnen och Lindholmen invigs 2025.”

När de 40 långa vagnarna levererats kan de äldsta vagnarna som nu är i trafik, M29:orna, tas ur trafik.

Beställningen på de 40 vagnarna är värd 100 miljoner euro motsvarande cirka 1 060 miljoner kronor i dagens växlingskurs.


Första långa vagnen hösten 2023

Den första spårvagnen M34 beräknas vara i drift i Göteborg I slutet av 2023 och den sista spårvagnen ska levereras 2026.

De nya spårvagnarna sätts först i trafik på linjerna 5 och 11 där hållplatserna ska förlängas för att rymma 45 meter långa vagnar.

“Alstom är stolta över att leverera de nya spårvagnarna till Göteborg. Med mer bekväm interiör får stadens resenärer en bättre resupplevelse”, säger Rob Whyte, vd för Alstom Nordics, enligt ett pressmeddelande från Alstom.

”Spårvagnen bidrar också till att göra Göteborg mer hållbart genom att vara ett attraktivt transportalternativ till bilen. Vi vill tacka Västtrafik för deras fortsatta förtroende.”

De 45 meter långa spårvagnarna kommer att ha gott om plats för barnvagnar som för passagerare med rullstol.

 

ILLUSTRATION: ALSTOM
De nya spårvagnarna som levereras till Göteborg blir 45 meter långa, tolv meter längre än nya M32-vagnen.

 

Samarbete med Kiepe Electric

Alstom tillverkar M34 tillsammans med Kiepe-Electric som tillhandahåller spårvagnarnas elektriska delar medan Alstom levererar den mekaniska delarna.

M34 är liksom de M33-vagnar som levereras till nu Västtrafik baserade på Bombardier Flexity som var den första spårvagnen med 100 procent låggolv och konventionella boggier. Bombardier och under det senaste året Alstom har levererat 5 000 Flexity-spårvagnar till 70 städer jorden runt.

14 spårvagnar av de 40 beställda M33:orna har hittills levererats till Västtrafik, den 15:e kommer i dagarna. Tio av dem är tvåriktningsvagnar med förarhytt i båda ändarna och övriga konventionella enriktningsvagnar.

Tolv vagnar är övertagna och har satts i trafik.

”Men många vagnar används för utbildning av förare och de nya vagnarna är ännu inte särskilt vanliga i den dagliga trafiken”, säger Johan Henriksson på Göteborgs Spårvägar, projektledare för M33 och M34.


Alla nöjda med de nya vagnarna

Såväl förare som passagerare är nöjda med de nya spårvagnarna.

”Förarna är väldigt nöjda”, säger Johan Henriksson. ”Det finns som alltid en del barnsjukdomar, oftast i form av mjukvaruproblem, på de nya vagnarna men det uppstår väldigt få stoppande fel eller fel som leder till driftstörningar.”

”Passagerarna upplever vagnarna som tysta och komfortabla.”

Leveranserna på M33:orna omfattar för närvarande två vagnar per månad vilket innebär att de 40 vagnarna i den första beställningen kommer att vara i trafik om drygt två år, våren 2024.

Behovet av nya vagnar är stort eftersom Göteborgs Spårvägar i höstas beslut att omedelbart ta samtliga av de äldsta M28-vagnarna ur trafik på grund av omfattande rostangrepp och utmattningsskador.

M28 brådstörtat ur trafik – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Fler artiklar

Dubbelt upp för CFL cargo

Dubbelt upp för CFL cargo

CFL cargo kommer att dra två tågpar för Real Rail från tidtabellskiftet i december. Green Cargo förlorar dragningen av fyra tågpar när Real Rail börjar köra de flesta kombitågen i egen regi.

read more

Vill du läsa fler artiklar?

ANNONS