Annons:

Publicerad: 2023-03-28

Allt fler containrar på tåg

Andelen containrar som körs på järnväg till och från de stora hamnarna i Sverige fortsatte att öka under fjolåret. I Göteborg, Helsingborg och Umeå ökade andelen järnvägstransporter kraftigt.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Real Rails kombitåg från Umeå till Göteborgs Skandiahamnen med Rd 1121 som dragkraft passerar Lagmansholm mellan Vårgårda och Alingsås 11 november 2021 då Green Cargo fortfarande drog tågen. 

Annons:

”2022 innebar all time high i Göteborgs hamn för containergods på järnväg”, säger Claes Sundmark, marknads- och försäljningschef i Göteborgs Hamn.

”Antalet containrar på järnväg ökade med tolv procent och utgjorde förra året 58 procent av alla containrar till och från hamnen.”

Göteborgs Hamn är Sveriges största med nästan en tredjedel av allt gods mätt i ton och över hälften av alla hanterade containrar.

”Vi tog marknadsandelar förra året och hanterade 54 procent av alla containrar som skeppades till och från de svenska hamnarna”, säger Sundmark. ”2020 var motsvarande andel 48 procent och 2021 var den 51 procent.”

Göteborgs hamn ökade också marknadsandelen gentemot övriga större hamnar i norra Europa.

Sju procent fler containrar i Göteborg

Förra året hanterades 885 000 containrar mätt som 20-fotscontainrar i Göteborgs hamn, en ökning med sju procent jämfört med 2021. 515 000 av containrarna transporterades på tåg från eller till hamnen.

”Det är både långväga och kortväga containertransporter som ökar”, säger Claes Sundmark. ”Den största ökningen syns på trafiken till och från norra Sverige men även Vänerexpressen och GDL:s tåg från Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping går väldigt bra.”

Sedan GDL slutade använda Båramoterminalen och började köra containrar från Jönköping till Göteborg Skandiahamnen har transportvolymerna från och till Småland ökat.

”Inlandsterminalerna och godstågsföretagen gör ett väldigt bra jobb”, säger Claes Sundmark. ”2023 har börjat bra med ökad trafik till och från Norge. Vi hoppas också att få över fler lastbilstrailrar till och från Göteborgs hamn på järnväg.”

”Vi har numera fler tåg till och från Piteå, Umeå, Sundsvall och Malmö som kommer att bidra till ännu fler containrar på järnväg.”

Containertrafiken till och från Göteborgs hamn har ökat stadigt i många år. Gravita-loket växlar i Skandiahamnen i februari 2012.
Rc3 1053 inhyrd från BLS Rail med First Row Shippings tåg från Malmö till Ånge via Göteborg och Sundsvall mellan Floda och Norsesund på Västra stambanan 8 mars 2023. Tåget körs av Väte Rail.

Antalet containrar som körs på järnväg har ökat stadigt de senaste åren och 2022 såg vi en ökning med 4 000 till 28 000 TEU på järnväg jämfört med året innan. Det är en ökning med 17 procent.

 

Anders Paulsson, key account manager i Helsingborgs hamn

65 000 containrar i Stockholms hamnar

Stockholms Hamnar hanterade cirka 65 000 containrar förra året, knappt sju procent av antalet containrar i Göteborgs Hamn.

”Vi jobbar hårt för att öka antalet containrar och vi ser att det finns ett ökande intresse för att lyfta över containrar och lastbilstrailar från landsväg till järnväg”, säger Nicklas Ebersson, marknadschef gods på Stockholms Hamnar.

För snart tre år sedan började Green Cargo köra godståg mellan nya hamnen i Norvik strax norr om Nynäshamn och Eskilstuna men valde i december att lägga ner trafiken eftersom godsvolymerna förblev obetydliga.TX Logistik inledde trafik i januari

16 januari i år inledde i stället TX Logistik regelbunden trafik mellan Norvik och Eskilstuna. Tågen körs två-tre gånger i veckan beroende på efterfrågan.

”Vi hoppas att trafiken utökas till fem gånger i veckan när norska Cargonet börjar köra mellan Oslo och Eskilstuna 16 april”, säger Nicklas Ebersson.

Stockholms Hamnar söker också tåglägen för att köra till fler orter i Mellansverige från december men det är ännu osäkert om det kommer igång sådan trafik.

Helsingborg näst störst på containrar

Helsingborg har sedan många år haft en omfattande containerhantering. Under förra året minskade antalet veckoanlöp när blockades mot ryska fartyg inleddes men antalet hanterade containrar, 272 000, blev oförändrat jämfört med året innan trots ett tapp mot slutet av året.

”Antalet containrar som körs på järnväg har ökat stadigt de senaste åren och 2022 såg vi en ökning med 4 000 till 28 000 TEU på järnväg jämfört med året innan”, säger Anders Paulsson, key account manager i Helsingborgs hamn. ”Det är en ökning med 17 procent.”

Långa och korta godspendlar

”Vi har både långväga godspendlar som Helsingborg-Skellefteå och kortväga som Helsingborg-Älmhult med mycket transporter för Ikea. Green Cargo kör allt gods till och från hamnen.”

9 januari i år inledde Green Cargo trafik fem dagar i veckan mellan Helsingborg och Stockholm Årsta med av- och tillkoppling av vagnar i Nässjö och Eskilstuna.

”Vi hoppas och tror på en fortsatt ökning av transporterna på järnväg”, säger Anders Paulsson. ”Så länge drivmedelspriserna är höga kommer mer gods att flyttas från landsväg till järnväg.”

Containerhamnen i Norvik strax norr om Nynäshamn togs i bruk våren 2020 och 9 juni lastades tåg 5426. Green Cargos Rd 1118 drog tåget till Eskilstuna.

Ny kombiterminal i Umeå

Containertransporterna på järnväg till och från Umeå har ökat sedan en ny intermodal järnvägsterminal togs i bruk i Umeå hamn i maj förra året.

”Vi ser ett stort intresse för transport av containrar och trailrar på järnväg”, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef vid Kvarken Ports som sköter Umeå hamn. ”Den reguljära trafiken via Umeå hamn har fördubblats sedan maj.”

Firts Row Shipping kör i samarbete med Hector Rail och CFL cargo fyra tågpar i veckan mellan Göteborg och Umeå. Real Rail kör fem dagar i veckan mellan Umeå kombiterminal och Göteborg Arken och Green Cargo kör fem dagar i veckan till och från kombiterminalen.

Nu även trailar på tågen

First Row Shipping har nyligen börjat köra lastbilstrailrar i kombitågen, tidigare transporterades enbart containrar.

Tack vare den nya kombiterminalen och de nya järnvägsförbindelserna har transporttiden mellan Vasa hamn och Göteborgs hamn förkortats till under 24 timmar.

2022 ökade hanteringen av containrar på tåg via kombiterminalerna i Umeå med 29 procent. Antalet containrar som fraktades med fartyg minskade.

Drygt hälften hanteras i Göteborg

Göteborgs Hamn var överlägset störst när det gäller hanteringen av containrar 2022 med 885 000 TEU, drygt hälften av alla TEU hanterade i svenska hamnar 2022

Helsingborg vare näst störst med 272 000 och Gävle tredje störst med 164 000 TEU.

Norrköping hanterade 107 000 TEU och Stockholm 51 000 TEU.

Uppgifterna kommer från hamnarnas egen statistik och från Transportföretagens statistik. Det skiljer en eller par procentenheter mellan de olika uppgiftslämnarna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Dubbeldäckare till Bergslagen

Första halvåret 2023 sätts Tåg i Bergslagens första dubbeldäckare i trafik på sträckan Ludvika-Fagersta-Västerås. Första tågsättet väntas till Sverige i vinter. På tisdagen kunde det beskådas i Schweiz.

Nyhet

Nattåg till Berlin skjuts upp

Snälltåget skjuter upp starten för nattågen till och från Berlin till början av maj. Skidtågen till Alperna är inställda hela säsongen. Men tågen Malmö-Stockholm kan åter rulla dagligen om två veckor.