Annons:

Publicerad: 2021-04-22

Åter möjligt med trailer på tåg i Danmark

Den danska Trafikstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter för transport av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar i Danmark. Låsanordningarna måste modifieras och trailrarna ska väga minst 14 ton.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett av Hector Rails kombitåg mellan Sverige och Tyskland passerar över Kielkanalen på högbron vid Rendsburg i september 2015.

Annons:

”Det gör oss möjlighet att åter köra trailrar på tåg genom Danmark”, säger Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail. ”Men det kommer att ta lite tid innan vi kommer igång och det blir besvärligt med ett förbud av transport av olastade trailrar.”

13 januari år upptäcktes att en trailer lossat från låsanordningen på en järnvägsvagn som rullade över Stora Bält-bron. Trailern hängde utanför vagnssidan och kunde ha orsakat en svår olycka.

Den danska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, beslöt dagen därpå att omedelbart stoppa alla transporter av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar på Stora Bält-bron.

Danskt stopp för trailer på tåg

Det är stopp för transport av lastbilstrailrar på järnväg i Danmark. 13 januari upptäcktes en trailer som lossat från låsanordningen och hängde utanför en vagn i Nyborg. Nu körs trailrarna på färja mellan Sverige och Tyskland.

Stopp för trailrar på tåg

22 januari meddelade Trafikstyrelsen att all trafik med lastbilstrailrar på järnvägsvagnar förbjöds i hela Danmark i upp till två veckor.

Två veckor senare, 5 februari, beslöt Trafikstyrelsen om ”Påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger ved transport af trailere på lommevogne”.

De tillkommande säkerhetskraven innebar bland annat krav på dokumentation som visar att låsanordningarna är tillräckliga, att vid transport över Stora Bält-bron skulle ytterligare fastspänning av trailrarna ske och att trailrarna skulle belasta låsanordningen med minst åtta ton utöver trailerns vikt och att låsanordning MAZ80800 inte längre fick användas vid transport av trailrar genom Danmark.

Totalstoppet och de följande hårda restriktionerna för transport av trailrar på järnväg genom Danmark har medfört att en del av trailertransporterna mellan Sverige och Tyskland i stället har körts med järnvägsfärjorna mellan Trelleborg och Rostock och en del har körts på landsväg hela vägen.

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.

En del gods har körts i containrar

Vissa godsvolymer har lastats i containrar i stället för på lastbilstrailrar och därmed kunnat köras genom Danmark på tåg.

”Vi har förlorat en del gods men vi har kunnat köra det mesta på järnväg under de här månaderna även om det kostat våra kunder och oss ganska mycket pengar”, säger Andreas Kässel på Hector Rail.

Hector Rail har kört sju godståg i veckan i vardera riktningen genom Danmark de senaste månaderna och tre tåg i veckan i vardera riktningen via Trelleborg.

”Tack vare bra samarbete med svenska Trafikverket, DB Netz i Tyskland, Väte som växlar i Trelleborg och Stena Line som kör tågfärjorna har den trafiken fungerat väl men det tar längre tid med färjetransport och det är inte alla kunder som har tid att vänta”, säger Andreas Kässel.

Väte Rail som sköter all växling vid tågfärjorna i Trelleborg hanterar normalt tre tåg per riktning och dygn; ett för DB Scandinavia, ett för Cargonet och ett för TX Logistik.

Dubbelt upp i Trelleborg

”Nu har det varit dubbelt så många tåg, sammanlagt tolv tåg per dygn, och vi har tagit in personal från andra delar av landet för att ha bemanning hela trafikdygnet”, säger Jan G Forslund, vd och delägare i bolaget.

”Det har trots den dubblerade trafiken fungerat riktigt bra och transporterna har inte drabbats av några betydande störningar”.

De ”supplerende sikkerhedsforanstaltninger” som danska Trafikstyrelsen nu beslutat om innebär bland annat att de låsanordningar som används för att fästa lastbilstrailrarna vid järnvägsvagnarna inte får tappa greppet när de utsätts för stora krafter, att trailrarna måste ha en bruttovikt på minst 14 ton och att modifieringarna i låsanordningarna dokumenteras.

Det kommer att ta lite tid, tills vidare får vi fortsätta att köra vagnarna med trailrar via Trelleborg och färjorna.

 

Anders Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail

Ny rutiner på terminalerna

”Vi måste modifiera överbelastningssäkringarna på de aktuella låsanordningarna, de är mycket vanligt förekommande, och vi kommer att behöva utfärda nya instruktioner och införa nya rutiner på våra godsterminaler”, säger Andreas Kässel.

”Det kommer att ta lite tid, tills vidare får vi fortsätta att köra vagnarna med trailrar via Trelleborg och färjorna.”

Att trailrarna måste ha 14 tons bruttovikt för att få transporteras på tåg över Stora Bält medför svårigheter får både åkerier, speditörer och tågtrafikföretag.

”En tom lastbilstrailer väger åtta-tio ton och kan in te köras över Stora Bält. Men ibland är trailrarna lätt lastade och då får de heller inte åka tåg genom Danmark. Det kommer att betyda en hel del krångel och vi riskerar att få en massa olastade trailrar på fel sida av Danmark.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ utökar trafiken med 25 procent efter midsommarhelgen. Antalet avgångar med snabbtågen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ökas från fyra till sju per dag i varje riktning. Regionaltrafiken i Mälardalen utökas i början av juli.

Notis

Betydande återhämtning för järnvägen 2022

Under 2022 genomfördes 689 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 14 procent. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Nyhet

Infranord storhandlar

Det går att byta kontaktledningsanläggningen snabbare än i dag och med betydligt kortare tid för avstängning av spåren. Det hävdar Infranord som köper nya maskiner för trådbyten.

Nyhet

Dubbeldäckare till Bergslagen

Första halvåret 2023 sätts Tåg i Bergslagens första dubbeldäckare i trafik på sträckan Ludvika-Fagersta-Västerås. Första tågsättet väntas till Sverige i vinter. På tisdagen kunde det beskådas i Schweiz.