fbpx

ANNONS

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 8 augusti 2022 • Uppdaterad 9 augusti 2022

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: BENGT SPADE
Första tåget på Viskadalsbanan efter ombyggnaden av banan kördes först under måndagseftermiddagen sedan ett växelfel i Skene orsakat av ett åsknedslag satte käppar i hjulen för tågtrafik under morgonen och förmiddagen. Västtrafiks X14 3228 gör uppehåll i Skene 16.34.

”Det blir en mycket tystare och bekvämare resa på Viskadalsbanan”, säger biträdande projektledaren Patric Bjälkander.

Viskadalsbanan var hårt sliten när upprustningen av banan inleddes 9 augusti förra året.

Spåret utgjordes av 43 kg- och 50 kg-räler på träsliprar, många av dem i mycket dåligt skick. De flesta rälerna var från 1970-talet och ordentligt slitna. Ballasten bestod till allra största delen av sand och grus.

Gammal kontaktledningsanläggning

Kontaktledningsanläggningen var från slutet av 1940-talet och hade inte moderniserats i någon nämnvärd utsträckning på över 70 år. Många kontaktledningsstolpar var allt annat än lodräta.

Läs mer: Viskadalsbanan rustas för en miljard kronor

Under året som gått har Trafikverkets entreprenörer rensat ballasten, lagt på stora mängder makadam, lagt in helsvetsade 60 kg-räler på betongsliprar, monterat 1 800 nya kontaktledningsstolpar och bytt bärlinor, kontakttråd och utliggare, det vill säga hela kontaktledningsanläggningen.

”Det är en helt annan bana nu än det var för ett år sedan”, säger Patric Bjälkander.

De tre driftplatserna som används för tågmöten, Viskafors, Skene och Veddige, har fått nya avvikande huvudspår med 50 kg-räler på nya träsliprar.

Ingen höjd hastighet

Men den största tillåtna hastigheten på banan kommer inte att höjas, den blir 110 km/h när den så kallade tonnagekörningen är avklarad och bankroppen stabiliserats. Långa delar av banan är dessutom hastighetsbegränsad till 80 eller 100 km/h på grund av snäva kurvor.

De första sex veckorna är hastigheten begränsad till 70 km/h. Under den perioden är tågens gångtider förlängda med 14-15 minuter.

Eftersom Godstågsviadukten i Göteborg är stängd för tågtrafik på grund av ansltning till en nybyggd viadukt under hösten kommer ett antal godståg att omledas via Viskadalsbanan.

220 plankorsningar på Viskadalsbanan

”Det är så många plankorsningar att risken för olyckor skulle öka markant med högre hastighet för tågen”, säger Patric Bjälkander.

Det finns 220 plankorsningar på den 84 kilometer långa banan, i genomsnitt en plankorsning var 400:e meter, många helt utan bommar eller ljussignaler.

Trafikverket kommer de närmaste åren att stänga ett stort antal plankorsningar på banan. Trafikverket har i ett första skede ansökt hos Lantmäteriet om upphävande av servitut på ett antal plankorsningar mellan Skene och Veddige.

Stora satsningar på järnvägar kring Borås

Järnvägarna kring Borås har de senaste åren genomgått omfattande upprustningar.

Bangården i Borås har fått ny kontaktledningsanläggning, projektet blev klart sommaren 2019.

Sträckan Borås-Hillared, en av de kurvigaste på Kust till kust-banan mellan Göteborg och Kalmar, fick nytt spår och nya växlar 2019.

Järnvägen Borås-Herrljunga fick nytt spår, nya växlar och fjärrstyrning hösten 2021.

LÄS MER: Snart klart Herrljunga-Borås

För en månad sedan, 11 juli, var det nya ställverket i Borås klart.

Därmed återstår endast ett projekt av betydelse i och kring Borås: höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping.

Den andra etappen kommer troligen att byggas på sträckan Göteborg-Borås men det är ännu oklart när.

Den gamla enkelspåriga järnvägen mellan Göteborg och Borås är en av de kurvigaste och backigaste i Sverige med mycket låg snittfart och få mötesmöjligheter för tågen.

ANNONS

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: BENGT SPADE
19 juli slipades de nya rälerna på driftplatsen Skene.

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: BENGT SPADE
Nytt spår och ny kontaktledningsanläggning vid infartssignalen från Borås till Skene driftplats 29 juni.

Plankorsningen mellan Viskadalsbanan och Örbyvägen i Skene ställdes i ordning 12 april efter spårbytet. Foto: Bengt Spade

FOTO: BENGT SPADE
Plankorsningen mellan Viskadalsbanan och Örbyvägen i Skene ställdes i ordning 12 april efter spårbytet.

ANNONS

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?