Annons:

Publicerad: 2023-07-05

Åter trätransporter på tåg

Tågtransporterna av sågade trävaror från Fiskarheden återupptas i december efter ett års avbrott. Terminalen i Malungsfors blir från tidtabellskiftet en av Green Cargos taxepunkter.

Text: Ulf Nyström  Foto: Christer Hammare, Martin Oscarsson

I augusti 2021 inleddes transporterna av sågat virke i containrar på tåg från Fiskarheden till Japan via Malungsfors och Göteborg Skandiahamnen.

Annons:

För snart två år sedan avgick det första containertåget med sågade trävaror från terminalen i Malungsfors till Skandiahamnen i Göteborg för vidare befordran till Japan.

Tågen kördes till att börja med var tredje vecka men trafiken utökades till ett tåg i veckan från februari 2022.

Hector Rail drog tågen mellan Malungsfors och Borlänge och CFL cargo körde mellan Borlänge och Göteborg.

Men i december upphörde transporterna av sågat trä från Fiskarhedens Trävaru med tåg via Malungsfors till Göteborg.

Sedan dess har det sågade virket körts på lastbil, främst till Gävle men i viss utsträckning till Göteborg, för vidare transport med fartyg till Japan och Egypten.

Sågat trä från lastbil till tåg

Nästa vecka rullar det första containertåget med sågat trävirke från Malungsfors till Skandiahamnen i Göteborg. Brädorna kommer från Fiskarheden i Transtrand och ska till Japan.

Men i december upphörde transporterna av sågat trä från Fiskarhedens Trävaru med tåg via Malungsfors till Göteborg.

Sedan dess har det sågade virket körts på lastbil, främst till Gävle men i viss utsträckning till Göteborg, för vidare transport med fartyg till Japan och Egypten.

Åter på tåg från 10 december

Från 10 december kommer exportvolymerna att åter lastas på tåg i Malungsfors.

Fiskarhedens Trävaru och Green Cargo har i samarbete med logistikföretaget Träfraktkontoret i Göteborg tecknat avtal om transporter av sågade trävaror med containertåg tre gånger i veckan till Göteborgs hamn.

Terminalen i Malungsfors kommer från och med december att ingå i Green Cargos nätverk med närmare 300 taxepunkter i Skandinavien.

”Vi har arbetat hårt för att få upp trävarorna på tåg igen”, säger Joakim Limberg, marknadschef på Fiskarhedens Trävaru. ”Klimatsmarta transporter betyder mycket för oss och våra kunder.”

Bättre möjligheter för fler företag

”Tillsammans med kommunen och näringslivet i regionen har vi lyckats skrapa ihop godsvolymer för ännu mer godstrafik på järnväg, det betyder förstärkta export- och importmöjligheter för många företag.”

Fiskarhedens Trävaru AB äger sågverket i Fiskarheden i Transtrand strax söder om Sälen. Omsättningen var 1,4 miljarder kronor 2022. Företaget har 160 anställda och producerar årligen 375 000 kubikmeter sågade trävaror.

När terminalen i Malungsfors blir taxepunkt i nätverket kan Fiskarheden lyfta över fler transporter till tåg som normalt går på trailer ut i Europa.

”Vi hoppas och tror på tåg fem dagar i veckan ganska så snart. Vi kan köra lastbilstrailrar på tåg och vagnslaster i täckta vagnar till flera destinationer i Sverige och Tyskland.”

Green Cargo körde tidigare massaved och grantimmer från Malungsfors. Bilden är från maj 2020.

Ökade volymer lockade Green Cargo

Jonas Börjesson, kundansvarig på Green Cargo, säger att det var det ökade godsvolymerna som fick Green Cargo att satsa på Malungsfors.

”Med flera avgångar i vecka kan fler transportköpare välja tågtransport till och från terminalen i Malungsfors”, säger han. ”Vi kan köra containrar, vagnslaster och trailrar över hela Sverige och kontinenten.”

”Containrarna med sågade trävaror till Japan och Mellanöstern går direkt till Göteborg Skandiahamnen och övriga vagnar kan rangeras i Borlänge eller Hallsberg beroende på destination inom och utom landet”, säger Jonas Börjesson.

Träfraktkontoret i Göteborg, med nära 100 års erfarenhet av logistik för den nordiska skogsindustrin, har hjälpt till att få det nya transportavtalet på plats.

Samarbete med många parter

”Det har varit ett bra samarbete med kommunen, näringslivet i regionen, Fiskarheden och Green Cargo”, säger Victor Schönbeck, vd på Träfraktkontoret.

”Eftersom Västerdalsbanan har säkerhetssystemet ERTMS och få lok kan trafikera banan blir transporterna ganska resurskrävande och det är utmanande att skapa ett hållbart transportupplägg.”

”Att Green Cargo nu gör Malungsfors till en taxepunkt är oerhört viktigt om järnvägstransporterna ska kunna utvecklas och om fler transportköpare än Fiskarhedens Trävaru ska utnyttja tågen och banan.”

Mer trafik i Malungsfors

I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod. Redan nu körs två-tre tåg i veckan och det kan bli betydligt fler.

Fem tåg i veckan i vår

”Jag tror att vi ganska snart efter trafikstarten i december ska kunna gå upp från tre till fem tåg i veckan”, säger Victor Schönbeck.

Träfraktkontoret i Göteborg AB är specialiserat på skogsprodukter. Omsättningen var förra året 820 miljoner kronor. Företaget hanterar 75 000 TEU med skogsprodukter på järnväg, bil och terminaler.

Virkesterminalen i Malungsfors återinvigdes hösten 2019 efter att ha legat för fäfot sedan 1994 sedan västra delen av Västerdalbanan och spåret mellan Malung och Malungsfors rustats upp.

Terminalen i Malungsfors, Västerdala Terminal, ägs av Mellanskog, Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Malungs Jordägare.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter resandetåg Sverige-Norge

18 oktober återupptar Vy tågtrafiken mellan Göteborg och Oslo. SJ behöver längre startsträcka och inleder troligen inte trafiken mellan Stockholm och Oslo förrän 12 december.

Kapacitet

Snart klart för 750 meter långa tåg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

Nyhet

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år. Men ännu finns inga beslut om köp av några lok.

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.