Annons:

Publicerad: 2022-04-06

Försenade tåg drabbade

100 000

Över 500 tåg försenades upp till två timmar och tjogtals tåg ställdes in. Restriktionerna för tågtrafiken mellan Sparreholm och Flen drabbade närmare 100.000 resenärer och kostade tågtrafikföretagen tiotals miljoner kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett SJ X2000 som tåg 545 Stockholm-Malmö anländer 162 minuter försenad till Mjölby på kvällen den 4 april 2022.

Det är orimligt att vi får beskedet så sent att vi knappt hinner informera resenärerna.

 

Tobbe Lundell, presschef på SJ

“Det mest allvarliga är ju att förtroendet för SJ och för tågtrafiken drabbades av skador som är svåra att beräkna men oerhört kostsamma på kort sikt och tyvärr också på ganska lång sikt”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Under fem dagar, från torsdag 31 mars till måndag 4 april, utförde Trafikverkets entreprenörer spårbyte på Västra stambanan mellan Sparreholm och Flen.

Redan i februari upptäcktes sprickbildning i rälfoten på de räler som låg på båda spåren på den 16 kilometer långa sträckan. Sedan slutet av februari har entreprenörerna jobbat med byte av räler på ett av spåren och byte av såväl räler som sliprar på det andra spåret.

Först nu spårbyteståget kunde användas

Men den ihållande kylan har medfört att arbetet dragit ut på tiden, spårbyteståget kunde inte användas när makadamen var fastfrusen i betongsliprarna.

Sedan i mitten av februari har de flesta tågen som trafikerar sträckan, bland annat X2000 mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö, försenats 15-20 minuter.

Men under torsdagen till måndagen kunde spårbyteståget äntligen användas för att byta de sista åtta kilometerna spår mellan Skebokvarn och Flen.

Sedan tisdagen är båda spåren öppna för trafik, dock med reducerad hastighet innan rälerna har neutraliserats, vilket troligen sker nästa vecka, och ett visst antal tåg eller rättare sagt ett visst antal bruttoton passerat.

Under de fem dygnen var det enkelspårstrafik 16 kilometer mellan Sparreholm och Flen vilket innebar kraft reducerad kapacitet, massor av inställda tåg och omledda tåg och mångdubbelt fler försenade tåg.

Fem dagar av kaos i tågtrafiken

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.

Annons:

Förseningar upp till två timmar

Förseningarna uppgick i många fall till 70-90 minuter men det förekom också förseningar upp till två timmar.

En försiktig beräkning visar att närmare 100 000 tågresenärer drabbades av inställda och/eller försenade tåg.

Omledningarna och förseningarna ger tågtrafikföretagen kostnader för övertidstillägg till tågpersonalen, ersättande anslutningstrafik i form av buss eller taxi, hotellövernattningar och återbetalning av hela eller delar av biljettpriset till resenärerna. Många bokade också av sina resor när de fick reda på tågen skulle försenas.

”Förseningarna drabbade 10 000-tals av våra kunder och det blir väldigt kostsamt för kunderna och för oss”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

”Vi är medvetna om att jobbet behöver göras men det är orimligt att vi får beskedet så sent att vi knappt hinner informera resenärerna.”

”Ingen fungerande tågplan”

Trafikverket lyckades inte skapa en tågplan för de aktuella dagarna som tågtrafikföretagen kunde acceptera, i stället användes en tågplan som SJ arbetat fram.

”Om Trafikverkets förslag gått genom att vi behövt tidigarelägga avgångarna med upp till 40 minuter och det hade naturligtvis inte fungerat”, säger Tobbe Lundell. ”Nu kunde vi köra med oförändrad avgångstid och komma fram senare, det är trots allt bättre om vi ska få med oss alla resenärer på tågen.”

Enligt Tobbe Lundell tog de flesta resenärerna inställelserna och förseningarna med gott humör, förseningarna understeg oftast en timma, även om många missade sina anslutande tåg.

”Även om inställelserna och förseningarna kostar oss väldigt mycket pengar är det skadade förtroendet för järnvägen och för SJ mest bekymmersamt”, säger Tobbe Lundell. ”Det tar tid att reparera.”

Trafikverket måste involvera tågtrafikföretagen i arbetet på ett helt annat sätt och i ett tidigt skede vid stora trafikpåverkande arbeten.

 

Joakim Sundh, vd i MTRX

”Trafikverket måste involvera oss”

Joakim Sundh, vd i MTRX, hoppas att Trafikverket har lärt sig hantera stora störningar bättre.

”Det var ingen optimal hantering den här gången”, säger han. ”Trafikverket måste involvera tågtrafikföretagen i arbetet på ett helt annat sätt och i ett tidigt skede vid stora trafikpåverkande arbeten.”

”Arbetet vid Flen medförde oerhört mycket problem för våra resenärer.”

Men Joakim Sundh är glad att båda spåren sedan tisdagsmorgonen är öppna för trafik och han hoppas att tågen snart kan rulla med normal hastighet uppemot 200 km/h.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, är medveten om kritiken men påpekar att Trafikverket accepterade SJ:s förslag till tågplan för de aktuella dagarna.

”Kylan försvårade jobbet”

”Jag tycker ändå att tågtrafikföretagen visat förståelse för att jobbet måste göras, att det varit ett av de största jobben vi gjort sedan 2017 och att den kalla våren medförde att det blev svårare och mycket mer tidsödande än vanligt”, säger han.

”Det är oerhört ovanligt med sprickor i rälfoten, de har inte upptäckts någon annanstans, och det finns såvitt vi vet inget sätt att detektera sådana skador.”

”Dessutom måste jag säga att entreprenörerna gjort ett kanonjobb de här dygnen”, säger Bengt Olsson. ”Det är oerhört mycket material och maskiner som ska fram och det har varit väldigt mycket folk involverade,”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Inget snabbt spårbyte i sikte

Många tåg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Gävle-Linköping samt Stockholm-Hallsberg ställs in kommande veckoslut när Trafikverket skulle påskynda bytet av skadade räler mellan Sparreholm och Flen. Men kylan gör det omöjligt att använda spårbyteståget.

Nyhet

Strid om Öresundstågen

SJ och Öresundståg har hamnat i strid om trafiken med Öresundstågen. SJ hävdar att tågen är i sämre skick än utlovat och Öresundståg tycker att SJ inte sköter trafiken tillräckligt väl och har tecknat ett nödavtal med Transdev.

Nyhet

Nya regionaltåg kan försenas

SJ tvingas troligen göra om upphandlingen av nya regionaltåg. Förvaltningsrätten anser att optionen är för stor i förhållande ursprungsbeställningen på 25 tågsätt.