Annons:

Publicerad: 2023-09-27

Personal flyr MTR, tåg ställs in

Regionaltågstrafiken på sträckan Uppsala-Gävle har dragits ner med 30 procent. Personalen lämnar MTR Mälartåg i snabb takt och många tåg ställs in med kort varsel.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Transdev körde tågen mellan Uppsala och Gävle fram till juni 2022. Då tog MTR Mälartåg över trafiken och sedan dess har mängder av tåg ställts in, planerat eller akut. ER1 040 rullar in på Uppsala C i juli 2021.

En namninsamling bland pendlare och andra resenärer på regionaltågen har samlat över 3 000 namn. Nyligen hölls ett möte i Örbyhus där politiker i Region Uppland och representanter för Mälardalstrafik ställdes mot väggen av 120 förtvivlade pendlare.

”Vi kräver att avtalet med MTR Mälartåg omedelbart sägs upp, att tågen mellan Uppsala och Gävle åter börjar gå varje halvtimme och att tågen går i tid”, säger Ulrika van Helvoort, talesperson för aktionsgruppen ”Stoppa tågkaoset”.

”Trafiken har fungerat uselt”

”Sedan MTR Mälartåg tog över tågkörningen har trafiken fungerat uselt med massor av inställda tåg och försenade tåg.”

I december 2020 stod det klar att MTR vunnit upphandlingen av regionaltågstrafiken i Mälardalen som tidigare körts av SJ. Avtalet gäller från 12 december 2021 i åtta år med möjlighet till förlängning i ett år och omfattar även ansvaret för fordons- och depåunderhållet.

Avtalet innefattade dessutom trafiken med Upptåget, som kördes av Transdev, på sträckorna Gävle-Uppsala och Sala-Uppsala, från 12 juni 2022.

MTR vann trafiken med Mälartågen

MTR kommer att köra regionaltågen i Mälardalen från december nästa år. Det står klart sedan Mälardalstrafik avgjort upphandlingen av trafiken med Mälartågen. MTR jublar, SJ deppar.

Annons:

Upphandlingen kantades av ett stort antal frågetecken och såväl SJ som Arriva överklagade beslutet att låta MTR köra regionaltågen. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen måste göras om.

Mälardalstrafik direkttilldelade dock MTR Mälartåg trafiken och senare beslöt Kammarrätten efter överklagan från Mälardalstrafik att upphandlingen inte behövde göras om.

Trots att MTR Mälartåg ansåg sig vara redo för den nya trafiken uppstod omedelbart stora problem och mängder av tåg ställdes in med kort varsel.

Under de tre första månaderna ställdes över 2 000 tåg in och fler än vart femte tåg var försenat.  MTR Mälartåg tvingades betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg under de första åtta månaderna.

Lika illa har det gått sedan MTR Mälartåg tog över trafiken mellan Uppsala och Gävle. Nu är nästan var tredje tåg inställt och dessutom ställdes fyra procent av de tåg som ändå skulle körts under augusti in med kort varsel.

”Det har nästan blivit omöjligt att pendla till skolor eller arbete i Uppsala”, säger Ulrika van Helvoort.

”Häromkvällen fick min tolvåriga dotter som rest med tåget till Uppsala vänta två timmar på nästa tåg hem eftersom två tåg i följd var inställda.”

Fyra tåg i följd inställda

”En dag under försommaren, dagen då många tog studenten i Uppsala, var fyra tåg i följd inställda och det blev studentfirande i väntsalen på Uppsala C.”

Enligt Ulrika van Helvoort pendlar ungefär 4 000 personer med regionaltågen mellan Uppsala och Gävle.

”Operationer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått ställas in när personal som tågpendlar inte kommit till jobbet i tid och lärare och elever har inte kommit i tid till sina lektioner”, säger hon.

”I flera fall har arbetsgivarna betalat taxi för att deras anställda skulle kunna ta sig till arbetsplatsen.”

”Nu är det allt fler som väljer bilen i stället. Tågresan från Örbyhus till Uppsala tar 25 minuter, med bilen tar det minst 45 minuter så det blir tidsödande och kostsamt.”

”Operationer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått ställas in när personal som tågpendlar inte kommit till jobbet i tid och lärare och elever har inte kommit i tid till sina lektioner. I flera fall har arbetsgivarna betalat taxi för att deras anställda skulle kunna ta sig till arbetsplatsen. Nu är det allt fler som väljer bilen i stället. Tågresan från Örbyhus till Uppsala tar 25 minuter, med bilen tar det minst 45 minuter så det blir tidsödande och kostsamt.”

 

Ulrika van Helvoort, talesperson för aktionsgruppen “Stoppa tågkaoset”

Mälardalstrafik skyller på nationell förarbrist

MTR Mälartåg och Mälardalstrafik skyller i huvudsak beslutet att ställa in en stor del av tågen på den generella lokförarbristen i landet.

Sedan i våras är 22 procent av de tåg som MTR Mälartåg skulle ha kört inställda. På sträckan Uppsala-Gävle är cirka 30 procent av tågen planerat inställda.

Dessutom ställdes fyra procent av de kvarvarande tågen in akut under augusti men endast fem turer under de första 20 dagarna i september.

”Det innebär tyvärr en väldigt stor försämring för våra resenärer och vi har stor förståelse för de problem detta orsakat”, säger Hanna Bergström, sedan 21 augusti i år chef för trafik och infrastruktur på Mälardalstrafik.

”Vi jobbar hårt i samarbete med MTR Mälartåg för att skapa en tillförlitlig tågtrafik.”

Bristande kompetensförsörjning

Hanna Bergström menar att så många tågen ställs in främst beror på brister i kompetensförsörjningen.

”Det saknas lokförare och tågvärdar i stora delar av landet och det är utmanande att hitta tekniker och felsökare till verkstäderna”, säger hon.

”Många har gått från MTR Mälartåg till andra operatörer men samtidigt sker en tillströmning av nyutbildade förare.”

”Ytterligare nedskärningar av trafiken är inte aktuella, vi arbetar för att gå upp i trafik så snart förutsättningar finns.”

Annonserade tåg ska köras

Enligt Hanna Bergström prioriterar MTR Mälartåg och Mälardalstrafik tillförlitlighet, att de tåg som annonseras ska köras och att tåg som återanordnas verkligen körs.

Att så många lokförare och tågvärdar lämnar MTR Mälartåg trots relativt höga löner beror enligt personalen, på omfattande brister i arbetsmiljön.

”Arbetsmiljön är naturligtvis oerhört viktig för alla medarbetare och det är något arbetsgivaren MTR Mälartåg måste jobba med”, säger Hanna Bergström.

”Vårt viktigaste mål är att få ordning på tågtrafiken och vi har en kontinuerlig dialog och gemensam åtgärdsplanering med MTR Mälartåg.”

MTR betalar endast viten för akut inställda tåg

MTR Mälartåg tvingas betala viten till Mälardalstrafik för alla akut inställda tåg men inte för de tåg som är planerat inställda enligt överenskommelsen med Mälardalstrafik.

MTR rustat för Mälardalen

Om ett par veckor tar MTR över Mälardalstrafiken. Efter en sommar då trafiken såg ut att haverera vid övertagandet verkar nu MTR få det mesta på plats till 12 december.

Tung start för MTR i Mälardalen

Över 2 000 inställda tåg och fler än vart femte tåg försenat. De första månaderna med MTR i den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen har inte varit någon succé

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

ER1 045 i ett av Mälartågs tåg mot Uppsala utanför Kungsör i juli 2022. sedan MTR Mälartåg tagit över trafiken på sträckan Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala.

Hanna Bergström vill inte uppge hur mycket MTR Mälartåg betalat i viten på grund av affärssekretess i avtalet.

Pendlarna i Uppland vill att avtalet med MTR Mälartåg rivs upp men en sådan åtgärd vore, enligt Hanna Bergström, ingen enkel lösning.

”Det finns inget som säger att det per automatik skulle leda till bättre trafik”, säger hon.

”Risken är i stället att det inte skulle bli någon trafik alls under en ganska lång period innan en ny entreprenör finns på plats.”

Många har lämnat MTR Mälartåg

Simon Björk är lokförare på MTR Mälartåg, ledamot av styrelsen för Seko klubb MTR Mälartåg och stationerad i Uppsala. Han har sett många av kollegorna försvinna det senaste året.

”MTR skyller på nationell lokförarbrist men i verkligheten är det MTR Mälartåg och MTR Pendeltågen som har en stor lokförarbrist”, säger han. ”Det finns utbildade lokförare och tågvärdar men sanningen är att nästan ingen vill jobba på MTR Mälartåg.”

MTR Mälartåg har närmare 500 lokförare och tågvärdar. Nästan 200 har sagt upp sig sedan MTR Mälartåg tog över regionaltågstrafiken i Mälardalen från SJ i december 3021.

Förare går till andra företag

”Många lokförare byter arbetsgivare och börjar på SJ, Vy Tåg eller VR Sverige”, säger Simon Björk. ”Många tågvärdar börjar studera.”

Under de åren som Transdev körde Upptågen mellan Uppsala och Gävle slutade i snitt två personer per år. Lika få var det när DSB skötte trafiken innan Transdev tog över.

”De allra flesta säger upp sig från MTR Mälartåg på grund av den extremt dåliga personalplaneringen med ständiga och sena ändringar av arbetsscheman som gör att vardagen och familjen blir lidande.”

”Dessutom vänder och vrider MTR Mälartåg på centrala och lokala avtal för att få ut maximal arbetstid för de anställda, det är svårt att få tag i arbetsledare och chefer. Söker man kompledigt en dag om ett halvår får man inte besked förrän väldigt sent om man överhuvudtaget får något besked.”

MTR förlorar pengar

Men Simon Björk undrar samtidigt om något annat tågtrafikföretag hade klarat trafiken bättre med det avtal MTR Mälartåg har med Mälardalstrafik.

”MTR lade vad som framstår ett underbud och förlorar nu pengar kontinuerligt”, säger han. ”Mälardalstrafik har fått väldig billig men väldigt dålig tågtrafik.”

Simon Björk har ännu inte beslutat att lämna MTR Mälartåg.

”Jag bor ju i Uppsala och här har inte andra tågtrafikföretag personal numera”, säger han. ”Jag försöker hålla ut till mars, sen ska jag vara föräldraledig resten av året.”

MTR satsar på egen förarutbildning

Erik Söderberg, presschef på MTR Nordic, skriver i ett mail till Järnvägar.nu att problemen till stor del beror på den nationella lokförarbristen.

”Det är mycket beklagligt att ett antal avgångar har behövt ställas in, och det är jättetråkigt varje gång som våra resenärer drabbas. Problemen beror till stor del på den nationella lokförarbrist vi har i Sverige, men vi rekryterar nya lokförare och tågvärdar löpande. Det finns ett stort intresse både från yrkesverksamma lokförare att arbeta med Mälartåg och från de som går på lokförarutbildningar runt om i landet. Dessutom har vi en stor utbildningssatsning där vi utbildar väldigt många lokförare i våra egna utbildningar”, skriver han.

”Vi gör vårt yttersta”

”På kortare sikt gör vårt vi såklart vårt yttersta för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt av den rådande situationen. Trafiken under hösten kommer vara samma som under våren. Vi har valt att prioritera en stabil och pålitlig trafik och att fortsätta med en reducerad tidtabell innebär minskad risk för akut inställda tåg. Vi ser över vår bemanning totalt och på samtliga stationeringsorter för att förstå hur vi skall hantera scheman och trafik på bästa sätt under 2024.”

Erik Söderberg påpekar också att Trafikverkets tillkortakommanden med information om banarbeten påverkat schemaplaneringen hos MTR.

”Vi och andra tågoperatörer i Sverige har haft utmaningar med att kommunicera scheman till våra medarbetare i tid men det är en effekt av att vi inte fått till oss information om bland annat banarbeten. Detta är ingenting som vi på MTR råder över och vi har under en lång period arbetat hårt med att minimera följdeffekterna för våra medarbetare. Vi har lyckligtvis märkt att det går åt rätt håll och det kommer medföra att det också blir bättre för oss och våra medarbetare.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Avbokade resor ställer in tåg

Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar. På grund av coronapandemin och reserekommendationerna hade premiären för sommarens persontrafik skjutits upp i tre veckor till 6 juli. Nu står det klart att det inte blir någon trafik.

Nyhet

Åter fler containrar på tåg

Efter en nedgång under 2023 ökar transporterna av containrar på tåg till och från Göteborgs hamn åter under 2024. Men första kvartalet ökade antalet containrar på tåg med endast en procent, antalet containrar på lastbil ökade mycket mer.

Nyhet

Svårt köra fler godståg

Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK skulle göra det enklare för tågtrafikföretagen att få bra tidtabeller för nya godståg. Men det verkar ha blivit tvärtom.

Nyhet

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel. Men frågan är vilket företag som vill köra nattåg utan ekonomisk ersättning för de många milen genom Tyskland.