Annons:

Publicerad: 2022-12-23

Fortsatta problem med MPK

Så länge tågen går enligt den fastlagda tågplanen är bristerna överkomliga. Men alla avvikelser kräver mycket merarbete, både inom Trafikverket och på tågtrafikföretagen. De senaste dagarna har sjukskrivningarna ökat.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Västtrafiks regionaltåg från Varberg mot Borås har fått gå in på avvikande huvudspår i Veddige för att släppa förbi Green Cargos godståg mot Malmö. Viskadalsbanan har System M som innebär att tågklarerarna har stort ansvar för trafiksäkerheten.

Annons:

”Så länge vi inte vill köra några tåg fungerar MPK alldeles utmärkt”, säger Lars Yngström, vd i Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) och styrelseledamot i bransch- och arbetsgivarföreningen Tågföretagen.

”Men så fort det handlar om trafiken på banor med tåganmälan och tågklarerare på driftplatserna och när det gäller att leda om tåg, särskilt tåg som karaktäriseras som specialtransport, blir det oerhört jobbigt och tidsödande.”

Jag har aldrig någonsin varit med om något liknande. Man har satt hela säkerhetssystemet ur spel och det blir värre dag för dag.

Åtta år av utredning och planering

11 december införde Trafikverket ett nytt digitalt planeringssystemet för tågtrafiken i Sverige, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK).

Införandet hade föregåtts av åtta års utredning och planering inom Trafikverket och hittills kostat långt över en miljard kronor men systemet var ändå inte helt utprovat när det infördes och tågtrafikföretagen hade inte involverats i arbetet.

Men tågtrafiken har fungerat hyfsat de första tio dagarna till priset av mycket omfattande arbete dygnet runt inom Trafikverket och på tågtrafikföretagen i hela landet.

”Tågen går men personalen gråter”, sade en anställd på en av Trafikverkets tågledningscentraler till SvT en vecka efter införandet av det nya planeringssystemet.

”Jag har aldrig någonsin varit med om något liknande. Man har satt hela säkerhetssystemet ur spel och det blir värre dag för dag.”

Lars Yngström är lika bekymrad.

Risk för totalt tågstopp

All tågtrafik i Sverige kan komma att stoppas 11 december. Tågföretagen anser att Trafikverket inte visat att det nya planeringssystemet MPK är tillräckligt säkert.

”Skulle inte klara en riskanalys”

”Jag tror inte hanteringen av tågtrafiken på banor med tåganmälan skulle överleva en seriös riskanalys”, säger han.

”Införandet av MPK borde skjutits upp ett år, till nästa tågplaneskifte i december 2023. Systemet var inte färdigt för fullskalig användning.”

Tågföretagen och Trafikverket samlades i måndags till ett möte om MPK och Trafikverket fick höra många hårda ord från järnvägsbranschen.

”Tågföretagen har en bild av verkligheten, Trafikverket har en helt annan bild eller kanske snarare helt andra bilder”, säger Lars Yngström.

”Åsikterna varierar från misslyckande till succé.”

Enligt Lars Yngström klarar mindre företag som Tågab allt extraarbete hyggligt även om det sliter på personalen. På de riktigt stora företagen som SJ och Green Cargo med 100-tals tåg om dagen är arbetsbördan nästintill övermäktig.

”Trafikverket säger att man hittills gjort ett tiotal uppdateringar av MPK Start men det är inget som vi märkt något av.”

”Kraftiga begränsningar”

”MPK är ingen katastrof men det innebär kraftiga begränsningar i vår förmåga att köra tåg och ger mycket merarbete”, säger Lars Yngström.

Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Trafikverket, har beslutat att inleda en utredning om införandet och arbetet med MPK.

”Vi har fått indikationer och tips om en oro över säkerheten”, säger Petra Särefjord, sektionschef för spårtrafiksäkerhet vid Transportstyrelsen, till SvT. ”Vi har bedömt att vi behöver starta en tillsyn mot Trafikverket.”

”Syftet med tillsynen är att kontrollera hur bytet till det nya systemet har genomförts och hur risker har hanterats”, säger Petra Särefjord.

Föreläggande mot Trafikverket

Transportstyrelsen har tröttnat på Trafikverkets oförmåga att leverera körplaner till tågtrafikföretagen i tid och ger Trafikverket ett föreläggande.

Föreläggande till Trafikverket

I somras gav Transportstyrelsen ett föreläggande till Trafikverket eftersom Trafikverket inte uppfyllde de krav som ställs i regelverken och att man brast i sitt ansvar mot aktörerna på tågmarknaden.

Trafikverket uppmanades då att följa villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) om revisionen av tågplan 2023.

Trafikverket välkomnar Transportsstyrelsens utredning.

”Det är bra med en genomlysning av införandet av MPK”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för Trafikverket och den ska utreda hur vi sköter oss.”

Bengt Olsson anser att MPK för närvarande fungerar

”Ur resenärernas synpunkt fungerar den väl”, säger han. ”De märker inte av att vi bytt planeringssystem. De allra flesta tågen går enligt tidtabell och de förseningar som förekommer beror inte på MPK.”

Buggar eliminerade

Enligt Trafikverket har ett antal buggar eliminerats och flera uppdateringar av MPK har skett sedan det infördes för tolv dagar sedan. Systemet fungerar sakta men säkert bättre.

”Men vi är väldigt medvetna om att det är ett tufft läge för vår personal och för en stor del av personalen på järnvägsföretagen”, säger Bengt Olsson.

Enligt Olsson var på torsdagen, 22 december, tågplanerna uppdaterade till 8 januari nästa år. Före julhelgen skall även tågplanen för perioden 9 januari–26 februari ha reviderats och inom kort ska tågplanen till och med 31 mars vara komplett.

I januari görs en större uppdatering när MPK Start ersätts av MPK Fortsättning som har fler funktioner inbyggda än Start-versionen.

”Just nu är vi inte akut oroliga för funktionerna hos MPK, vi är betydligt mer oroliga för ´de ökande sjukskrivningarna bland våra tågklarerare”, säger Bengt Olsson.

”Det är väldigt många som är sjukskrivna just nu, det handlar om covid 19, om RS-virus och vanliga förkylningar och om personal som måste vara hemma med sjuka barn.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Nyhet

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.

Nyhet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

Nyhet

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och tågledare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.