Annons:

Publicerad: 2021-06-07

Hector Rail kör åter trailertåg i Danmark

31 maj återupptog Hector Rail transporterna av lastbilstrailrar genom Danmark efter nästa fem månader med tidsödande och dyrbara omledningar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett av Hector Rail:s godståg från Wanne-Eickel i Ruhrområdet till Katrineholm passerar sjön Näknen och Graversfors mellan Norrköping och Katrineholm i juni 2015.

Annons:

”Det har varit en lång resa med massor av problem att lösa men nu är trafiken äntligen igång igen”, säger Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail.

”Det nästan fem månader långa stoppet för trailertransporter genom Danmark har kosta oss och våra kunder otroligt mycket pengar, många tiotals miljoner kronor.”

22 januari meddelade Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark att all trafik med lastbilstrailrar på järnvägsvagnar förbjuds i hela Danmark i upp till två veckor.

Orsaken var att en trailer lossat från låsanordningen på en järnvägsvagn, trailern hängde utanför vagnssidan och kunde ha orsakat en liknande olycka.

Vid en liknande händelse 2 januari 2019 krossade en trailer som lossnat en trailer från en järnvägsvagn fronten på ett mötande persontåg på Stora Bält-bron.  Åtta personer omkom och 16 personer skadades.

5 februari i år beslöt Trafikstyrelsen om ”Påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger ved transport af trailere på lommevogne”. I praktiken förlängdes stoppet för transport av lastbllstrailr45ar på järnvägsvagnar genom Danmark.

Danskt stopp för trailer på tåg

Det är stopp för transport av lastbilstrailrar på järnväg i Danmark. 13 januari upptäcktes en trailer som lossat från låsanordningen och hängde utanför en vagn i Nyborg. Nu körs trailrarna på färja mellan Sverige och Tyskland.

Vi har haft en bra dialog med danska Trafikstyrelsen och vi fick i slutet av vecka 21 ett godkännande av våra åtgärder och vårt upplägg. Några dagar senare kunde vi köra de första tågen på nästan fem månader genom Danmark.

 

Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail

Efter ett omfattande arbete har Hector Rail nu med hjälp av vagnägare, speditörer, terminalföretag och godskunder mött kraven från Trafikstyrelsen.

Bland annat har låsanordningar modifierats så de klarar större påkänningar och rutinerna på bangårdar och terminaler har modifierats.

”Vi har haft en bra dialog med danska Trafikstyrelsen och vi fick i slutet av vecka 21 ett godkännande av våra åtgärder och vårt upplägg. Några dagar senare kunde vi köra de första tågen på nästan fem månader genom Danmark”. Säger Andreas Kässel.

Kunderna nöjda

”Det är väldigt trevligt och det är väldigt tillfredsställande för våra kunder och för oss. Det är naturligtvis oerhört viktigt att trailertransporterna kan ske så säkert det någonsin är möjligt.”

Under det långa avbrottet har Hector Rail liksom DB Scandinavia och TX Logistik tvingats transportera lastbilstrailrar på järnvägsvagnar på tågfärjorna mellan Trelleborg och Rostock. En del trailrar har dock körts på landsväg mellan kontinenten och Sverige.

”Vi hoppas att det mesta godset som gått på landsväg kommer tillbaka till tågen”, säger Andreas Kässel. ”Men det finns inga garantier för att vi kommer tillbaka till samma situation som före avbrottet i trafiken i januari.”

Från sex till nio tågpar genom Danmark

Under den här perioden har Hector Rail kört tre omlopp, sammanlagt sex tåg, per vecka via Trelleborg-Rostock.

Nu har tågdragningen genom Danmark ökats från sex till nio omlopp per vecka och tågkörningen via Trelleborg minskats till ett omlopp per vecka.

”Fortfarande kör vi en del trailrar med hjälp av tågfärjorna”, säger Andras Kässel. ”Det är trailrar som väger under 14 ton brutto och det är en del järnvägsvagnar som vi ännu inte modifierat enligt Trafikstyrelsens krav.”

Hector Rail var först med att återuppta trialtransporterna på tåg genom Danmark. DB Scandinavia och TX Logistik kör fortfarande alla trailrar på tåg via Trelleborg-Rostock.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas om knappt en vecka. MTR kör fler tåg och Snälltåget förlänger sina tåg. SJ fattar beslut om utökad trafik de närmaste dagarna.