fbpx

Itino krånglar i öst och väst

Dålig tillförlitlighet och brist på reservdelar leder till många inställa turer med Itino-tåg även för Västtrafik och Krösatågen. Men det kan finnas ett ljus i slutet av tunneln.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 17 maj 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
Informationstavlan på stationen i Hultfred visade att ett antal av dagens Krösatåg den 9 maj 2022 var försenade eller inställda.

 

Värmlandstrafik har tvingats ställa in ett 1000-tal avgångar med Itino-tåg. Trafiken på Fryksdalsbanan har kraftigt reducerats och ersatts med buss.

Stora problem med Itino – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Men det är inte bara Värmlandstrafik som fått ersätta tågen med bussar. Västtrafik har haft stora problem med sina åtta Itino-tåg de senaste åren. Tågen används för all trafik på Kinnekullebanan och fortsätter till och från Göteborg och Hallsberg-Örebro.

Tidvis har hälften av tågen på Kinnekullebanan Håkantorp-Lidköping-Mariestad-Gårdsjö varit ersatta med buss eller inställda utan bussersättning trots att det krävs endast fem av åtta tågsätt för att klara trafiken.

Längre restid med buss

Kinnekullebanan ligger långt från parallella vägar och ersättande bussar ger mycket längre restid än tågen.

”Vi har ett svettigt år bakom oss”, säger Pontus Gunnäs, biträdande affärschef Tåg på Västtrafik.

”Tidvis har vi haft fyra, några dagar tre och någon gång endast två fordon som varit funktionsdugliga.”

”Pandemin gjorde att det blev extra bekymmersamt med reservdelar och verkstadsarbeten men nu börjar vi få ordning på våra fordon.”

Verkstadsföretaget Mantena har gjort tungt underhåll på flera av Västrafiks Itino-tåg i Norge.

”Men nu genomförs det förebyggande underhållet av Alstom I Västerås, vi har utökat till tvåskift på verkstaden i Lidköping och vi har tagit hjälp av konsulter för att ta de rätta besluten om dagens och morgondagens underhållsinsatser.”

Kör Itino tio år till

Västtrafik räknar också med att köra Itino-tågen under hela den tekniska livslängden, det vill säga ungefär tio år till.

”Sen blir det batteri- eller vätgasdrift”, säger Pontus Gunnäs.

”Det händer mycket med alternativen till dieselmotorer nu men vi hoppas kunna ta beslut om vilken teknik vi ska satsa på inom ett år.”

För trafiken med Krösatågen på icke-elektrifierade banor i Småland förfogar Jönköpings Länstrafik över 15 Itino-tåg, nio tvåvagnars Y31:or och sex trevagnaras Y32:or.

Bättre trafik i östra Småland

Under flera år var trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan, som bedrevs under namnet Kustpilen, hårt sargad av inställda turer på grund av fordonsbrist. Men problemen har lättat något sedan SJ tog över ansvaret för trafiken. Underhållet av fordonen sköts numera av Euromaint i Kalmar och Nässjö på uppdrag av SJ.

LÄS MER: Nu tar SJ över Krösatågen – Järnvägar

Sara Tavajoh, fordonschef på SJ Krösatågen, ser ljuset i tunneln.

”Vi har haft en ansträngt läge eftersom många fordon varit ur trafik, bland annat på grund av underhåll som inte utförts i tid”, säger hon.

”Det tunga underhållet har släpat efter i många år och bristen på reservdelar gör att fordonen alldeles för ofta blir kvar på verkstäderna alldeles för länge.”

Y31 bort från Krösatågen

Y31:orna, Itino-tågen med två vagnar, kommer helt eller delvis att försvinna från Krösatågstrafiken när de nya bimodala motorvagnstågen från CAF levererats om fyra-fem år.

LÄS MER: CAF levererar nya Krösatågen

Men Y32:orna, trevagnarstågen kommer att finns kvar minst tio år till.

”Vi har en dialog med SJ om underhållet på de Itino-fordon vi äger”, säger Torvald Svahn, tillförordnad tågchef på Jönköpings Länstrafik (JLT). ”Underhållet har ju släpat efter i många år men sedan SJ avtalade med Euromaint om underhållet på Itino verkar det fungera bättre.”

”Tillsammans med SJ har vi beslutat skjuta något på sexårs- och tolvårsunderhållet vilket ger SJ och Euromaint tid att komma i kapp med det löpande underhållet.”

”Det tunga underhållet har släpat efter i många år och bristen på reservdelar gör att fordonen alldeles för ofta blir kvar på verkstäderna alldeles för länge.”

 

Sara Tavajoh fordonschef på SJ Krösatågen

FOTO: KASPER DUDZIK
Efter uppehållet i Källby sätter Y31 1418 fart på skarvspåret upp mot Kinnekulle den 30 september 2020.

Många inställda tåg i vår

Under våren har betydande delar av Krösatågstrafiken varit inställd mellan Nässjö och Vetlanda men också många tåg mellan Nässjö och Eksjö och tidvis också mellan Jönköping och Värnamo har ställts in. Bussar har ersatt, i vissa fall har resenärerna hänvisats till ordinarie busstrafik.

Samtidigt har trafiken fungerat bättre än på många år på Stångådalsbanan och Tjustbanan där SJ tagit över ansvaret och där man använder både Itino-tåg och Y2:or byggda av Bombardier i Danmark.

Rekord i inställda tåg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Fordonsbolaget Transitio äger och förvaltar närmare 200 motorvagnståg, varav 13 Itino-tåg, på uppdrag av ett antal regionala kollektivtrafikmyndigheter. De 13 Itino-tågen används i huvudsak av Värmlandstrafik, Krösatågen och Norrtåg.

Magnus Angantyr är fordonsförvaltare för Itino på Transitio.

”Vi följer kontinuerligt upp status på fordonen och för en nära dialog med hyrestagarna gällande fordonstillgänglighet”, skriver Magnus Angantyr till Järnvägar.nu. ”För att öka tillgängligheten på Itinoflottan genomförs flera initiativ.”

Två av 13 ur trafik

Av Transitios 13 Itinotåg är två för närvarande ur trafik förutom de som är på verkstad för förebyggande underhåll. Orsaken är växellådshaveri och reparation av bromskalliprar hos Knorr.

”Bristen på reservdelar är en stor del av förklaringen till att fordonen blir stående en längre tid”, skriver Magnus Angantyr. ”För att förbättra situationen har Transitio utvecklat en förbättrad avvikelse- och ändringsprocess där vi får en effektivare hantering för att exempelvis få fram ersättningsmaterial för reservdelar som inte längre går att köpa.”

”Transitio har även börjat träffa systemleverantörer löpande för att få en direkt dialog med leverantörerna så de förstår vårt behov och vi får tidig information om eventuella problem att leverera reservdelar.”

Få fordon på många håll

Enligt Magnus Angantyr är utmaningen med en relativt liten flotta med dieselfordon utspridd hos flera hyrestagare att det tar lång tid för underhållsverkstäderna att få fram erfarna tekniker.

”Vi har startat ett tekniskt forum där vi samlar alla underhållsverkstäder och delar kunskap, erfarenheter men även skapar kontakter så att verkstäderna kan hjälpa varandra”, skriver han.

Det finns närmare 30 Itino på Rurtalbahn i Tyskland. Transitio har inlett en dialog med fordonsägaren och haft visst kunskapsutbyte.

”Ambitionen är att utöka samarbetet då vi står inför likande problem. Nu när Covid har lättat är det möjligt att göra studiebesök hos varandra.”

Transitio har tillsammans med övriga Itino-ägare påbörjat en livslängdsanalys för att utreda hur fordonen nyttjas och vilka områden som behövs prioriteras för att förbättra tillgängligheten under fordonens återstående livslängd.  

”Effektivare underhåll”

”Vi har också tillsammans med övriga Itino-ägare genomfört en analys av det förebyggande underhållet och identifierat ett antal effektiviseringar”, skriver Magnus Angantyr.

”Effektiviseringarna ska implementeras i närtid. Syftet är att minska tidsåtgången men bibehålla kvaliteten för det förebyggande underhållet så att mer tid kan läggas på avhjälpande underhåll vilket ska bidra till att öka fordonstillgängligheten.”

Itino-tågen levererades till de dåvarande svenska länstrafikbolagen 2003-2010.

Den tekniska livslängden för dieselmotorvagnar som Itino är enligt Magnus Angantyr 28 år. Det skulle betyda att fordonen bör kunna användas i trafik till åren 2031-2038.

”Med de projekt, förbättringar och samarbeten som vi arbetar med så ser jag att fordonen kommer uppnå sin tekniska livslängd”, skriver Magnus Angantyr.

ANNONS

Fler artiklar

Risk för inställda tåg

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

read more

Vill du läsa fler artiklar?