Annons:

Publicerad: 2022-05-17

Stora problem med Itino

Allt fler avgångar med Itino-tåg ställs in i Värmland. Trafiken på Fryksdalsbanan har kraftigt reducerats och ersatts med buss. Nu krävs massiva underhållsinsatser.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Nyleverade Y31 1414 vid Ivarsbjörke i juni 2006.

Annons:

Vi måste helt klart öka det tunga förebyggande underhållet. Vi kan inte ha det så här svajigt längre.

 

Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland​

”Itino är väl inte de mest gedigna tåg som byggts”, säger Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland. ”Det har länge varit problem med tillgängligheten men under den senaste tiden har det blivit allt värre och flera fordon står oanvändbara på verkstad.”

Region Värmland använder Itino-tågen i trafiken mellan Karlstad och Torsby som i huvudsak går på den oelektrifierade Fryksdalsbanan.

För ordinarie trafik med elva avgångar i varje riktning måndag-fredag krävs fyra trafikdugliga fordon medan det femte normalt finns på Tågabs verkstad i Kristinehamn för planerat underhåll.

Tåg från verkstaden eller bussar

Om ett fordon inte kan användas kan oftast det femte fordonet sättas i trafik, annars måste ett antal tåg ersättas med buss.

”De senaste åren har vi haft så stora problem med Itino-tågen att en stor del av tågtrafiken fått ersättas med buss”, säger Mattias Bergh. ”Det har ofta krävts oplanerade verkstadsarbeten och det planerade underhållet har försenats.”

Förra året var samtliga fem fordon i trafik endast en av 52 veckor. I början av december 2021 inträffade två växellådshaverier på en vecka. Den ena växellådan kunde bytas mot en reservväxellåda som fordonförvaltaren Transitio förfogar över medan den andra måste skickas till Voith i Tyskland för renovering.

”Det innebar att det Itino-tåget är ur trafik i fem månader”, säger Mattias Bergh.

”Samtidigt uppstår mindre fel med alltför hög frekvens. Bristen på reservdelar är mycket bekymmersam. Det kan ta tre veckor att få en ny kylslang levererad.”

Det har lett till att Värmlandstrafik och operatören Vy Tåg det senaste halvåret oftast haft endast tre fordon att tillgå och ibland endast två.

Interiören i Y31 1414 i juni 2006.

Nästan hälften av tågen inställda

Trafiken har påverkats kraftigt och nästan av hälften av tågen har ersatts av buss sedan december 2021.

”Det är bekymmersamt med bussersättningar eftersom det är långt mellan många stationer på Fryksdalsbanan och E45”, säger Mattias Bergh. ”Det fungerar inte att skicka ut meddelanden till resenärerna med kort varsel. ”

”Resenärerna har rätt att i god tid veta vad som gäller. Därför kör vi ibland mer buss än vi skulle behöva eftersom vi inte vet hur många Itino-tåg vi har tillförfogande förtrafiken.”

Region Värmland för diskussioner med Transitio, som äger och förvaltar fordonen, om ökade underhållsinsatser.

”Vi måste helt klart öka det tunga förebyggande underhållet”, säger Mattias Bergh. ”Vi kan inte ha det så här svajigt längre.”

”Måste klara många år till”

”Vi har avtal om tre Itino-fordon till år 2033 och två fordon till 2037 och så länge måste de hållas i gott skick och vara redo för trafik.”

För att kunna upprätthålla trafiken på Fryksdalsbanan de närmaste åren kommer Region Värmland och Värmlandstrafik att behöva hyra in andra motorvagnar eller satsa på ersättande busstrafik.

”Buss ger väldigt långa restider, 40-60 minuter längre än med tåg beroende på antal stationsuppehåll mellan Karlstad och Torsby”, säger Mattias Bergh. ”Vi kör snabbuss som enbart gör uppehåll i Sunne, eventuellt också i Kil, och då blir restiden densamma som med tåg men det blir väldigt dyrt att köra både snabba och långsamma bussar som ersättning för tågen.”

Tågab köper Inlandståg

Tågab köper Inlandståg, tar över all personal och samtliga lok. Tre av Lint-tågen kommer troligen att hyras ut till Region Värmland.

Försenade tåg till Inlandståg

De två första av de fyra rejält ombyggda motorvagnstågen till Inlandståg har kommit till Sverige, drygt ett år försenade. Men det kan dröja många år innan de kommer i trafik på Inlandsbanan

Kan hyra Lint-tåg av Inlandsbanan

Ett alternativ är att hyra in andra motorvagnståg. Det är ont om överflödiga dieselmotorvagnar i Sverige och en av få realistiska möjligheter är att hyra in ett antal av de Lint-tåg som Inlandsbanan anskaffat och som just nu moderniseras i Polen.

”Vi får se var vi landar”, säger Mattias Bergh. ”Vi måste hitta alternativ till dagens tåg, bussar eller andra tågsätt, för att kunna genomföra omfattande underhållsinsatser på våra Itino-fordon.”

”Vi kan inte fortsätta köra ömsom tåg och ömsom buss, de tröttnar folk och tar bilen i stället.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Nyhet

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ utökar trafiken med 25 procent efter midsommarhelgen. Antalet avgångar med snabbtågen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ökas från fyra till sju per dag i varje riktning. Regionaltrafiken i Mälardalen utökas i början av juli.

Nyhet

Vätgas framtiden på Inlandsbanan

Kanske var det framtiden som var synlig mellan Östersund och Lit på Inlandsbanan i veckan. Alstom visade upp iLint som i serieutförande ska klara 1 000 kilometer på en tankning. Men klimatneutrala resor är inte billiga.

Nyhet

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.