Annons:

Publicerad: 2023-08-14

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.

Text: Ulf Nyström  Foto: Johan Siirak

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg har inte kunnat användas för tågtrafik sedan i slutet av mars i år. Tågtrafiken kommer troligen inte att kunna återupptas förrän vid årsskiftet 2024-2025. Ett av Tågabs virkeståg passerar bron i mars 2019.

Järnvägsbron i Vänersborg är en del av Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Herrljunga. Banan trafikeras normalt av ett stort antal tåg mellan Göteborg och Vänersborg via Trollhättan och Öxnered och ett tiotal tåg per dag och riktning mellan Uddevalla och Herrljunga.

Den ordinarie godstågstrafiken är närmast nog obefintlig men Älvsborgsbanan används som omledningsbana för både person- och godståg vid banarbeten på Västra stambanan.

Tågen vänder i Öxnered

Sedan i slutet av mars vänder Västtrafiks regionaltåg från Göteborg i Öxnered medan regionaltågen mellan Uddevalla och Herrljunga ersätts med buss mellan Uddevalla och Vänersborg alternativt mellan Öxnered och Vänersborg.

”Vårt mål är att kunna ta bron i drift vid årsskiftet 2024–2025 efter provkörningar i slutet av 2024”, säger Håkan Gustafsson, projektledare på Trafikverket.

Vid en inspektion 24 mars i år upptäcktes sprickor i brons bärande konstruktion. Skadorna visade sig redan då så allvarliga att bron ställdes i öppet läge för att fartygen till och från Vänern skulle kunna passera.

Första prognosen några veckor

Tågtrafiken stoppades men prognosen var då att bron skulle kunna tas i bruk igen inom några veckor.

Tågstoppet förlängdes i april till och med 2 maj.

28 april meddelade Trafikverket att rostskadorna var omfattande och att bron inte kan användas för tågtrafik förrän i maj nästa år.

Tågstopp minst ett år

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg kommer att inte att kunna trafikeras av tåg på minst ett år. Skadorna är större än befarat och troligen måste flera balkar bytas ut.

Annons:

Under sommaren har ytterligare inspektioner och upphandling av arbetena på bron visat att det tar ytterligare åtta månader att få bron användbar.

”Det blir en stor utmaning att få bron klar för järnvägstrafik på drygt ett år”, säger Håkan Gustafsson.

”Renoveringen av Danviksbron i Stockholm beräknas ta fem år och vi behöver göra ungefär samma åtgärder här som där.
Danvikbron och järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg är klaffbroar med stora motvikter, i Vänersborg på 400 ton.

Bron i Vänersborg byggdes av ett tysk företag under första världskriget och stod klar 1917.

Store del av bron behöver bytas

Enligt Gustafsson behöver en stor del av stålsektionerna att behöva bytas men den exakta omfattningen beslutas inte förrän i höst.

”Vi har ägnat sommaren åt upphandling av entreprenör för arbetet”, säger Håkan Gustafsson.

”Det har varit viktigt att få processen att löpa även under senaste perioden så att arbetena på bron kan komma igång i höst.”

”Det blir Peab som kommer att göra jobbet och Peab kommer i september att presentera en plan för arbetet.”

Finns bra omledningsbana

Under 2021 rustades järnvägen mellan Herrljunga och Borås upp med nytt spår och utrustning för fjärrstyrning och åren 2021-2022 rustades Viskadalsbanan mellan Borås–Varberg upp med nytt spår och ny kontaktledning.

”Det innebär att vi har en bra omledningsbana mellan Västra stambanan och Göteborg och mellan Västra stambanan och Västkustbanan”, säger Håkan Gustafsson.

”Det gör tågstoppet på Älvsborgsbanan lite mindre besvärande.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Långt tågstopp efter urspårning

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12.30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget, som var på väg från Stockholm till Sundsvall, hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12:30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget som var på väg från Stockholm till Sundsvall hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.
Notis

Rekordlåg punktlighet för persontågen 2023

Punktligheten för framförda persontåg under 2023 sjönk till rekordlåga nivåer. Endast 87,7 procent av de framförda tågen ankom sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Det är den sämsta årsnoteringen för punktligheten på järnväg i Trafikanalys officiella statistik.

Reportage

50 år sedan Falsterbobanan lades ner

För 50 år sedan, 23 augusti 1971, rullade det sista tåget mellan Södervärn och Falsterbo. Den värsta planeringsmissen i svensk kollektivtrafiks historia, enligt en av Sveriges främsta kollektivtrafikexperter.