Annons:

Publicerad: 2021-08-01

Lite snabbare med nytt spår

Hade inte spåret på Ostkustbanan bytts i höst hade omfattande hastighetsnedsättningar varit nödvändiga. I stället kommer tågen att kunna köra lite snabbare om fyra månader.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Reginamotorvagnar från SJ och X-Trafik på Gävle C en kväll i maj 2021. Medan banan mellan Gävle och Vallvik är avstängd leds fjärrtågen, som SJ:s snabbtåg och nattågen, om via Gävle-Ockelbo-Kilafors-Söderhamn. X-Trafiks tåg ersätts med buss mellan Gävle och Söderhamn.

Annons:

Natten till måndagen 2 augusti stoppas tågtrafiken på Ostkustbanan mellan Gävle C och Vallvik för spårbyte. 16 veckor senare, i slutet av november, öppnas sträckan åter för trafik.

”Vi kunde inte vänta längre”, säger Adam Larsson, projektledare på Trafikverket. ”Spåret är dåligt och vi hade behövt införa kännbara hastighetsbegränsningar om vi inte kunnat byta spåret i höst.”

Stora delar av Ostkustbanan kommer att byggas ut till dubbelspår kommande årtionden men utbyggnaden sker i mycket långsam takt.

Dubbelspåret dröjer flera år

Sträckan Gävle-Kringlan, cirka fyra mil, kommer att vara en av de första som får dubbelspår men det dröjer flera år.

”Spåret mellan Gävle och Vallvik är 40 år gammalt och rälerna har begynnande sprickbildning”, säger Adam Larsson. ”Vi kunde inte vänta på utbyggnaden till dubbelspår som förmodligen inte slutförs förrän om åtta-tio år.”

Trafikverket har tidigare bytt räler på de flesta sträckor där sprickbenägna räler lagts in, bland annat mellan Boden och Bastuträsk på Stambanan genom Övre Norrland. Rälerna tillverkades av Domnarvet i Borlänge 1976-1982 och drabbas av vertikalsprickor.

Nästan 62 kilometer nytt spår

Med början på måndagen rivs det gamla spåret, dikning och avrinning förbättras, ballasten renas och kompletteras med ny makadam, nytt hjälpkraftsystem monteras, broar underhålls och repareras, 61 889 meter nytt spår med betongsliprar och nya spårväxlar med växelvärme och snöskydd läggs in.

”Vi lägger räler med metervikten 50 kilogram på den södra delen och 60 kg-räler på den norra delen”, säger Adam Larsson. ”Den södra delen ersätts ju med det nya dubbelspåret i en västligare sträckning om några år medan den norra delen av allt att döma förblir enkelspårig i nuvarande sträckning inom överskådlig tid.”

”Trafikverket sparar ett antal miljoner kronor på att använda lättare och billigare räler på den södra delen.”

Tyngre växlar i norr

Den norra delen, mellan Kringlan och Vallvik, får också tyngre växlar som tillåter högre hastigheter från och till avvikande huvudspår.

”Med de tyngre rälerna och mer stabilt spår kan vi höja högsta tillåtna hastighet på banan en del och tågen kan avverka sträckan Gävle-Söderhamn en-två minuter snabbare än i dag”, säger Adam Larsson. ”Det ökar ju samtidigt kapaciteten på banan.”

Medan banan mellan Gävle och Vallvik är avstängd leds fjärrtågen, som SJ:s snabbtåg och nattågen, om via Gävle-Ockelbo-Kilafors-Söderhamn vilket förlänger restiden med 30-45 minuter.

X-trafik kommer att köra bussar mellan Gävle och Söderhamn där byte sker till regionaltågen för resor från eller till Hudiksvall och Sundsvall.

Kostnaden för spårbytet mellan Gävle och Vallvik inklusive kompletterande arbeten blir cirka 400 miljoner kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sena tåg kostar 7–8 miljarder

De många försenade tågen under förra året kostade samhället sju-åtta miljarder kronor. Två tredjedelar utgjordes av ökade kostnader för resenärer och transportköpare. Men målen för försenade fjärrtåg går inte att nå.

Nyhet

Ingen lokförarstrejk

Arbetsgivarorganisationen Tågföretagen och fackförbundet Seko har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Därmed avblåses Sekos strejkvarsel som skulle trätt i kraft klockan 15.00 den 15 maj 2023.

Nyhet

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard, vikande trafikunderlag och minskande trafik. Eller en outnyttjad resurs som med en lånefinansierad upprustning kan bli ett viktigt godstågsstråk och en betydande turistattraktion. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.