Annons:

Publicerad: 2023-03-06

Tung start för Real Rail

Det blev en start med många utmaningar men efter tre månader fungerar trafiken förhållandevis väl. Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK har dock drabbat Real Rail och företagets kunder hårt.

Text: Ulf Nyström  Foto: Peter Gran och Kasper Dudzik

De sju loken som Sandahlsbolagen har köpt av Bure och ett inhyrt Traxx-lok från Nordic Re-Finance drar Real Rails de flesta av kombitåg från 11 december förra året.

Annons:

Sedan tidtabellsskiftet 10 december förra året kör Sandahlsbolagen genom dotterbolaget Real Rail Sweden merparten av sina tåg med egna lok och egna förare. CFL cargo kör två av de fem dagliga tågparen.

Inför trafikstarten hade Sandahls anskaffat sju Traxx-lok genom att förvärva Bure Equitys lokleasingverksamhet i Bures dotterbolag Investment AB Bure. Loken försågs med namnet SANDAHLS på loksidorna. Dessutom hyr Real Rail ett Traxx-lok av Nordic Re-Finance.

Under hösten anställdes 27 lokförare och annan operativ personal.

Akiem fick förtroendet att sköta underhållet av de sju Traxx-loken på verkstäderna i Luleå och Hallsberg.

Men starten för den egna trafiken blev allt annat än smärtfri.

”Vi tvingades ställa in flera avgångar”, säger David Sandahl, vd i Real Rail Sweden.

”Underhållet av loken släpade efter och vi drabbades av brist på dragkraft. Sedan vi fick det åttonde loket som reserv från årsskiftet har det successivt blivit allt bättre och nu fungerar tågdragningen riktigt bra.”

Problem även för CFL cargo

CFL cargo, som kör tågen mellan Göteborg och Sundsvall med till- och avkoppling av vagnar från respektive till Jönköping i Falköping samt tågen mellan Göteborg och Umeå, drabbades också av problem på grund av lokskador och brist på dragkraft.

Dessutom tog en ny entreprenör över verksamheten vid kombiterminalen Arken i Göteborg i samband med tidtabellsskiftet i december.

Ett systerföretag till Real Rail Sweden, Sandahls Goods & Parcel, hade skött terminalhanteringen sedan terminalen öppnades i december 2017 men efter en ny upphandling tog Gothenburg Roro Terminal, som driver den största roroterminal i Göteborgs hamn, över verksamheten.

Många störningar på Arken

”Det har varit lite för många störningar i verksamheten under vintern”, säger David Sandahl.

”Men det alltid utmaningar för en ny operatör”

Real Rail kör egen trafik

Real Rail satsar stort på Falköping och kör söndag-torsdag i stället för måndag-fredag när företaget tar över tågdragningen av en egna kombitågstrafiken mellan södra Sverige och Norrlandskusten.

CFL cargo drar Real Rails kombitåg mellan Göteborg och Sundsvall samt mellan Göteborg och Umeå med inhyrda Traxx-lok. På bilden syns CFL cargos containertåg från Insjön till Göteborg 2 september 2021 på den då nya driftplatsen Ombenning mellan Avesta Krylbo och Fagersta.

Det största bekymret för Real Rail stavas dock MPK.

Vid övergången till ny tågplan 10 december tog Trafikverket i bruk det nya planeringsverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK). Farhågorna var många men i huvudsak har persontågstrafiken fungerat någorlunda väl sedan övergången till MPK.

Däremot har MPK inneburit mycket merarbete för godstågsbolagen och flera operatörer vittnar om att det blivit mycket svårare att få nya tåglägen med kort varsel efter så kallade ad hoc-ansökningar.

”Införandet av MPK har drabbat oss mycket hårt”, säger David Sandahl.

”Vi får väldigt sena besked från Trafikverket och avvikelserna från de tåglägen vi önskat är oftast väldigt stora.”

”Det har medfört att vi inte kunnat leverera godset till våra kunder med den precision vi skulle önska.”

Bland annat har ankomsttiden får tågen till Gammelstad kombiterminal utanför Luleå blivit 21:45 i stället för vid 17–18-tiden som Real Rail ansökt om.

Sena besked från Trafikverket

”Vi kan konstatera att Trafikverket inte lyckas skapa acceptabla körplaner”, säger David Sandahl.

”Vi får dessutom väldigt sena besked.”

Enligt David Sandahl slår problemen med MPK mycket hårt mot godstågsbolagen.

”Det var svårt att argumentera för godstransporter på järnväg när leveransprecisionen varit så bristfällig som den var under denna vinter”, säger han.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, har förståelse för missnöjet med MPK inom godstågsbolagen.

”Men vi jobbar stenhårt för att få MPK att fungera fullt ut. Det finns vissa bitar som fortfarande fattas eller som inte är fullt utvecklade”, säger han.

Uppgradering av MPK 15 mars

Från 15 mars ska, enligt nuvarande plan, arbetet med ändringar av körplanerna i banor med System M, det vill säga banor där trafiksäkerheten upprätthålls av tågklarera på driftplatserna på banan, underlättas betydligt vilket bland annat kommer att göra det lättare att köra nyinsatta eller kraftigt försenade godståg på dessa banor.

Samtidigt ska det bli enklare att anordna specialtransporter. En mycket stor del av all godstågstrafik utgörs i dag av specialtransporter, bland annat så gott som alla virkestransporter eftersom de vagnar som används är bredare och högre än vad som tillåts på ett fåtal banor i landet.

Snabbare hantering av ad hoc-ansökningar

Tvingas ett godståg med massaved eller sågtimmer köra en annan väg än den planerade tar det i dag ofta många timmar att kontrollera att vagnarna ryms på den alternativa sträckningen.

Från 26 mars ska ad hoc-ansökningar om nya tåglägen kunna effektueras betydligt snabbare än i dag.

”Det är främst godstågsbolag som fått nya transportuppdrag som haft svårt att få besked i rimlig tid om körplaner”, säger Bengt Olsson.

”Om några veckor ska vi kunna ge besked betydligt snabbare.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Svårt köra fler godståg

Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK skulle göra det enklare för tågtrafikföretagen att få bra tidtabeller för nya godståg. Men det verkar ha blivit tvärtom.

Fortsatta problem med MPK

Så länge tågen går enligt den fastlagda tågplanen är bristerna överkomliga. Men alla avvikelser kräver mycket merarbete, både inom Trafikverket och på tågtrafikföretagen. De senaste dagarna har sjukskrivningarna ökat.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.

Nyhet

Långt tågstopp efter urspårning

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12.30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget, som var på väg från Stockholm till Sundsvall, hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12:30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget som var på väg från Stockholm till Sundsvall hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.
Nyhet

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Nyhet

Två upphandlingar, tre överklaganden

SJ och Arriva överklagar Mälardalstrafiks beslut att låta MTR köra Mälartågen i minst åtta år från december 2021. Förra veckan överklagade Vy Tåg JLT:s beslut att låta SJ köra Krösatågen i tolv år från december 2021.