Annons:

Publicerad: 2021-02-01

Sista striden för Lysekilsbanan

Efter 40 år utan regelbunden persontågtrafik och tio år utan regelbunden godstågstrafik rivs troligen Lysekilsbanan upp. Många har kämpat för banans överlevnad, upprustning och ny trafik men allt och alla har misslyckats.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, PG Andersson, Mats Nyblom

Många reagerar över planerna att lägga ner en elektrifierad järnväg som ansluter till en viktig hamn. Ett godståg med Green Cargo Rc4 som dragare lämnar Lysekil och hamnen bakom sig i juli 2005.

Annons:

Det vore väldigt dumt att lägga ner en elektrifierad järnväg. Banan borde i stället rustas upp, gods som i dag körs med lastbil borde transporteras med tåg och persontågstrafiken borde återupptas.

 

Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekil.

”Det vore väldigt dumt att lägga ner en elektrifierad järnväg”, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekil. ”Banan borde i stället rustas upp, gods som i dag körs med lastbil borde transporteras med tåg och persontågstrafiken borde återupptas.”

Men Jan-Olof Johansson är medveten om att det finns alldeles för många ”borde” och alldeles för få ”ska”.

”Banan är ju i mycket dåligt skick och det kostar mycket att rusta upp den.” Det vore meningslöst att förorda persontågstrafik i 40 kilometer i timman.”

”Det behövs en någorlunda omfattande godstågstrafik om det ska vara realistiskt att rusta upp banan och hittills har alla försöka att få nya transporter på banan varit som att köra huvudet i väggen”.

Resultatlösa möten

Johansson har haft åtskilliga möten med Trafikverket och med företag i och kring Lysekil. Hittills helt resultatlösa.

SDK Shipping som trafikerar Lysekils hamn och sedan halvannat år driver verksamheten i hamnen på uppdrag av kommunen har tidigare skissat på transporter av papper från Gruvöns bruk i Grums till hamnen men det projektet är inte längre aktuellt.

Transporterna av byggmaterial från hamnen till Byggmax varuhus i Sverige, som pågått sedan 2011, har aldrig varit aktuella för järnvägstransporter.

”Jag övertygad om att det finns gods vi kan inom en framtid kunna flytta över till järnväg om Lysekilsbanan är användbar och det finns regelbundna tågförbindelser”, säger Mattias Bernerstål, platschef vid SDK Shipping i Lysekil. ”Men i nuläget har vi inte något gods som vi kan flytta ifrån väg till järnväg.”

”Vi har en del andra kunder på gång men enligt Trafikverket räcker inte de volymer vi tidigare nämnt, 50 000 ton om året, för att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att rusta upp Lysekilsbanan.”

En X7-motorvagn gör uppehåll i Hallinden sommaren 1978.

Tuff trafiksituation med fler lastbilar

Bernerstål är klar över att det finns en oro över infrastrukturproblemen som kan komma med en ökning med lastbilstrafiken.

”Det kan nog bli en tuff trafiksituation i Lysekil, vi har ju bara en väg att köra på in och ut ur Lysekil, och på Gullmarsfärjan med alla lastbilar som ska köra till och från Lysekils hamn”, säger han.

Ingemar Karlsson, åkeriägare och vd Hallinden Terminal AB, är lika besviken men var åtminstone för några år sedan mer frispråkig.

”Det är en jävla cirkus”, sade han 2016. ”Jag började diskutera en terminal för omlastning av rundvikte från lastbil till tåg med Trafikverket 2012 men har inte fått ett enda vettigt besked.”

Trafikverket stoppade terminalen

”När det gäller att utreda finns hur mycket pengar och hur mycket tid som helst inom Trafikverket, när det gäller att underhålla järnväg finns nästan ingenting.”

Karlsson hade skaffat sliprar och räler för ett sidospår för lastning av virke i Hallinden. Men det blidkade inte Trafikverket.

”Det finns 400 000 ton virke att ta ut ur skogarna häromkring varje år. Skulle jag lasta över hälften på järnväg skulle det betyda flera tåg varje vecka”, sade Karlsson.

Ingemar Karlssons planer föll på Trafikverkets motstånd mot trafik med timmerbilar till och från Hallindens station.

Intern kritik inom Trafikverket

Trafikverkets agerande fick flera personer inom Trafikverket att ifrågasätta den interna kompetensen och viljan att kunna använda Lysekilsbanan för godstransporter.

Preem som äger raffinaderiet i Brofjorden vill inte uttala sig för Järnvägar.nu om möjligheterna att köra petroleumprodukter på järnväg från raffinaderiet.

Den övervägande delen av transporterna från raffinaderiet får i dag med fartyg men en mindre del körs på landsväg.

I mars 1979 har godståget från Uddevalla har gjort uppehåll i Lyse. Två Uc-vagnar från Cementa har växlats av till sidospåret och tåget ska strax avgå mot Lysekil. Två banarbetare är på väg ut med en cykeldressin.

Fanns fungerande godstågstrafik på Lysekilsbanan skulle vi kanske kunna ta in pappersmassan via Lysekils hamn i stället men det är en längre sträcka och jag är inte säker på att det skulle passa in i rederiets transporplaner. Den mängd krita vi använder för pappersframställning är så liten att den knappast låter sig fraktas med båt och tåg.

 

Göran Eklund, vd i Arctic Paper Munkedal.

Pappersmassa på tåg från Uddevalla

Munkedals bruk, som tillhör Arctic Paper, tar in pappersmassa från svenska och utländska massafabriker. En del av massan kommer med båt till Uddevalla hamn och körs sedan på järnväg de drygt 20 kilometerna till bruket.

”Fanns fungerande godstågstrafik på Lysekilsbanan skulle vi kanske kunna ta in pappersmassan via Lysekils hamn i stället men det är en längre sträcka och jag är inte säker på att det skulle passa in i rederiets transporplaner”, säger Göran Eklund, vd i Arctic Paper Munkedal.

”Den mängd krita vi använder för pappersframställning är så liten att den knappast låter sig fraktas med båt och tåg.”

Många åsikter men marknaden styr

Tor Carlsén var under drygt tio år hamnchef Lysekil och han medverkade bland annat till att Rush Rail 2015 körde 32 tåg med järnvägsräler från Lysekil.

”Det är vansinnigt att lägga ner den elektrifierade järnvägen till en av Sveriges bästa isfria hamnar med kort insegling”, säger han.

”Men marknaden styr och det gäller att få tunga transporter till hamnen och därmed till tågen, kanske export av papper eller stål. Det är svårt att få upp distributionstrafik, som frakterna från Byggmax lager, på järnväg.”

Arbetar med grön logistik

Tor Carlsén arbetar nu som befälhavare på passagerarbåten mellan Lysekil och Fiskebäckskil och leder utbildningar i grön logistik.

”Lysekilsbanans tid kommer”, säger han. ”Det blir mer fel för varje år som går att riva upp spåren.”

Jan Alexandersson (V), ledamot i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland, har motionerat om att nämnden låter utreda hur Regionen kan få Trafikverket att inhibera beslutet om upprivning av Lysekilsbanan.

”Det vore ju verkligen otidsenligt att lägga ner en elektrifierad järnväg 2021”, säger han. ”Det är nu vi ska satsa på tågtransporter och tågresor för att bromsa klimatförändringen.”

”Vi borde rusta upp banan till god standard för både person- och godstrafik, signalsystem, spår och kontaktledning som medger 90 eller åtminstone 70 kilometer i timman.”

Green Cargo växlar med Z70 719 i Lysekils hamn i november 2005.

Vi har haft en dialog med företag som visat intresse för godstransporter men hittills har det ju inte funnits någon som varit beredd att dra igång”, säger han. ”De tankar som SDK Shipping hade har man övergivit.

 

Jörgen Ryding, enhetschef på Trafikverket Planering Region Väst

Regionen borde kunna medfinansiera

Alexandersson menar att Trafikverket och Region Västra Götaland borde kunna finansiera en upprustning, eventuellt med lån i Riksgälden.

”Regionen är ju i grunden mycket positiv till järnvägssatsningar men det finns ju många angelägna projekt så vi får väl se var det hela landar.”

Jörgen Ryding är enhetschef på Trafikverket Planering Region Väst och förbereder just nu en internremiss inom Trafikverket om upprivning av Lysekilsbanan.

”Vi har haft en dialog med företag som visat intresse för godstransporter men hittills har det ju inte funnits någon som varit beredd att dra igång”, säger han. ”De tankar som SDK Shipping hade har man övergivit. ”

”Många har varit intresserade men ingen har haft riktigt konkreta transportupplägg som man varit beredda att förverkliga”.

Intern och extern remissrunda

Efter internremissen inom Trafikverket sker en extern remiss där Trafikverket vänder sig till kommunerna och företagen i området, regionen och ett antal tågtrafikföretag för att höra deras inställning till upprivning av banan.

”Om inget riktigt konkret kommer fram i externremissen fattar Trafikverkets styrelse, troligen i oktober i år, beslut att riva Lysekilsbanan”, säger Jörgen Ryding.

Trafikverket har angivit kostnaden för en upprusning av Lysekilsbanan till 300-400 miljoner kronor. Men sträckan Mellerud-Billingsfors på fd Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), som var i ungefär samma skick, är ungefär lika lång och hade samma tekniska standard som Lysekilsbanan, rustades upp för 70 miljoner kronor. Den sträckan är dock inte elektrifierad.

Västtrafiks reginamotorvagn rullar fram i makliga 40 km/h vid Brodalen i juli 2014.

Körklar bana för 15-20 Mkr

Enligt en uppskattning som Arbetsgruppen för Bohusbanan gjorde för något år sedan skulle det räcka en enklare upprustning för 15-20 miljoner kronor för att få banan i körklart skick igen.

Konstnären Kiki Eldh har startat en namninsamling för bevarande av Lysekilsbanan. Efter ett par veckor har hon fått in 646 digitala namnunderskrifter.

”Järnvägen är en befintlig resurs som inte får slösas bort”, skriver hon på uppropet. ”I synnerhet inte nu när vi skall minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen – och det har vi lovat i Parisavtalet.”

Kiki Eldh har fått många Lysekilsbor och såväl kommunalråd och kommunfullmäktigeledamöter att skriva under.

”Det är väl lite skämmigt för politikerna i Lysekil att de inte kunnat visa enad front mot Trafikverket”, säger Kiki Eldh. ”De har varit splittrade, de flesta för bevarande men en del för upprivning.”

Cykelbana i stället för järnväg

”Det mest skrämmande var väl en miljöpartist som ville riva upp järnvägen för att kunna bygga cykelbana. Som tur var lämnade den personen politiken för en tid sedan.”

Kiki Eldh hoppas namninsamlingen kan få politikerna i kommunen och regionen att samfällt stoppa ett beslut från Trafikverket att riva upp Lysekilsbanan.

”För klimatets skull, för ekonomins och framtidens skull, för skönhetens och inte minst för nöjes skull”, måste vi ha järnvägen kvar”, säger hon.

”Inget färdsätt är lika effektivt, spännande och romantiskt som tåg.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Rekordsommar på svenska tåg

Fritidsresandet med tåg har slagit alla rekord sommaren 2022. Samtliga stora tågtrafikföretag rapporterar kraftigt ökat resande jämfört med förra sommaren och flera noterar fler resenärer än 2019, året innan pandemin.

Nyhet

Strid om Öresundstågen

SJ och Öresundståg har hamnat i strid om trafiken med Öresundstågen. SJ hävdar att tågen är i sämre skick än utlovat och Öresundståg tycker att SJ inte sköter trafiken tillräckligt väl och har tecknat ett nödavtal med Transdev.

Nyhet

Snart rivs järnvägen till Karlsborg

Persontågen rullade i 110 år, godstågen i ytterligare sju år i statlig regi samt tolv år i privat regi. Men nu är kontaktledningen borta, rälerna har börjat transporteras iväg och nästa år börjar rivningen på allvar.

Nyhet

Rekordsommar för MTRX

Det blev en rekordsommar för persontrafikbolaget MTRX. Resandet med tågen mellan Stockholm och Göteborg slog det tidigare rekordet från sommaren 2022.