Annons:

Publicerad: 2021-04-13

Ny satsning på järnvägstrafiken

Regeringen satsar ytterligare en miljard kronor till den regionala kollektivtrafiken, ytterligare 750 miljoner kronor i miljökompensation till godstågstrafiken och 30 miljoner kronor på ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Henrik Larsson

Pågatåget X61 014 under uppehållet i Mörarp strax utanför Helsingborg den 9 april 2021.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

”Tåg är det mest klimatsmarta sätta att resa och att transportera gods och därför vill vi stödja järnvägstrafiken och se till att underhållet av järnvägarna förbättras”, säger Emma Berginger (MP), ledamot av riksdagens trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor.

Regeringen förslår i vårändringsbudgeten att de regionala trafikmyndigheterna får ytterligare en miljard kronor som en kompensation för förlorade biljettintäkter. De regioner som utökat trafiken under coronapandemin kompenseras särskilt.

Sammanlagt sex miljarder kronor

Regeringen har tidigare föreslagit att kollektivtrafikmyndigheterna får fem miljarder kronor som kompensation för förlorade biljettintäkter. Tre miljarder kronor betalades ut förra året.

En prognos från Svensk Kollektivtrafik visar dock att biljettintäkterna inom den regionala kollektivtrafiken väntas minska med 8,6 miljarder kronor i år jämfört med intäkterna 2019.

Det skulle innebära att kollektivtrafikens intäktsförluster 2020 och 2021 blir sammanlagt 15,8 miljarder kronor jämfört med 2019.

”Om inte staten kraftigt utökar ersättningen eller regionerna ställer upp med närmare tio miljarder kronor kommer biljettpriserna att behöva höjas rejält eller trafiken krympas mycket märkbart”, sade Johan Wadman, vd i Svensk Kollektivtrafik, till Järnvägar.nu för drygt en vecka sedan.

Emma Berginger (MP)

Mångmiljardförluster i kollektivtrafiken

Förra året tappade länstrafikbolagen 7,2 miljarder kronor i minskade biljettintäkter I år väntas tappet bli ännu större, 8,6 miljarder kronor enligt den senaste prognosen. Regeringens intresse för att bidra är minimalt.

Tåg är det mest klimatsmarta sätta att resa och att transportera gods och därför vill vi stödja järnvägstrafiken och se till att underhållet av järnvägarna förbättras.

 

Emma Berginger (MP), ledamot av riksdagens trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor

”Tågtrafikföretagen bör kunna kompenseras”

Berginger är medveten om att vissa operatörer har avtal som innebär att de bekostar trafiken med biljettintäkterna och inte får ekonomisk ersättning från trafikhuvudmännen, bland andra SJ i Mälartågstrafiken och Vy Tåg i Värmland och i uppdraget för Norrtåg.

SJ har sagt upp avtalet med Mälartågstrafik sedan trafikhuvudmännen vägrat kompensera SJ för intäktsbortfallet.

”Kollektivtrafikmyndigheterna borde kunna slussa delar av bidragen vidare till tågtrafikföretagen”, säger Berginger.

Regeringen avsätter också 30 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att ta fram ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Ambitionen är att biljettsystemet ska vara på plats sommaren 2022.

”Tanken är att det ska vara möjligt att snabbt och en enkelt köpa biljetter till all kollektivtrafik i hela landet”, säger Berginger. ”Tåg, buss, spårvagn och t-banan i alla regioner dygnet runt och året runt. Att regionerna har olika regler och priser är inget hinder.”

”Det är möjligheten att enkelt köpa biljett och ta sig runt i Sverige utan egen bil eller taxi som är det viktiga.”

Målet är att det nationella biljettsystemet ska införas sommaren 2022.

Stopp för tåg i Mälardalen i höst

SJ har sagt upp avtalet med Mälartågstrafik. Når parterna ingen ny överenskommelse inom sex månader stoppas trafiken i höst. Men få tror på inställd tågtrafik.

Annons:

Green Cargo drar stålpendeln med tre Rc 4-lok norrut vid Vindeln i februari 2015.

Vi vill stärka godstågstrafikens konkurrenskraft. Vägtransporterna betalar bara en bråkdel av de kostnader den ger upphov till.

 

Emma Berginger

Utökad miljökompensation till godstågstransporter

Regeringen vill också utöka den så kallade miljökompensationen till godstågstransporter. Tidigare har regeringen lovat satsa 400 miljoner kronor per år i fem år, nu ska stödet utökad till 550 miljoner kronor per år 2021-2025.

”Vi vill stärka godstågstrafikens konkurrenskraft”, säger Emma Berginger. ”Vägtransporterna betalar bara en bråkdel av de kostnader den ger upphov till, därför måste järnvägstransporterna kompenseras för att få en någorlunda rättvis konkurrenssituation.”

Miljöpartiet vill se en kilometerskatt eller vägslitageskatt på den tunga landsvägstrafiken men intresset från flera andra politiska partier har inte varit särskilt stort.

Enligt Januariavtalet mellan MP, S, L och C ska dock frågan utredas.

Emma Berginger ser en öppning när personbilar och lastbilar elektrifieras.

”När statens inkomster från drivmedelsskatten sinar måste vi utveckla en ny beskattningsform för att vägtrafiken ska betala sina kostnader för vägslitage, buller och föroreningar”, säger Hon. ”Då kan ett liknande system utvecklas för den tunga trafiken.”

”Kompensation bättre än sänkta banavgifter”

Emma Berginger anser att miljökompensation är bättre än sänkta banavgifter.

”Banavgifterna går oavkortade till Trafikverket för banunderhållet. Om banavgifterna sänktes skulle underhållet försämras eller staten behöva kompensera Trafikverket för de minskade intäkterna från banavgifterna”, säger hon.

Miljökompensationen utgår för all godstågstrafik förutom malmtransporterna på Malmbanan och är beroende på antalet tonkilometer gods respektive godstågsföretag transporterar.

”Det är ett ganska bra system men det kan säkerligen förbättras”, säger Emma Berginger. ”Vi får låta det rulla på några år och sedan får vi göra en utvärdering för att utröna om det kan förbättras på något sätt och i så fall hur.”

”Det väsentliga är ju att vi stöttar de klimat- och miljöeffektiva järnvägstransporterna och så gott vi kan utjämnar konkurrenssituationen på transportmarknaden.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

Nyhet

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Nyhet

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas om knappt en vecka. MTR kör fler tåg och Snälltåget förlänger sina tåg. SJ fattar beslut om utökad trafik de närmaste dagarna.