Annons:

Publicerad: 2023-05-22

Nya lok trots svagt resultat

Green Cargo redovisar sjunkande omsättning och försämrat resultat för första kvartalet 2023. Tack vare den statliga miljökompensationen blev det plusresultat. Snart kommer det första av tio nya Vectron-lok.

Text: Ulf Nyström  Foto: Svante Fält

Green Cargo drog till december förra året Real Rails kombitåg mellan Göteborg och Luleå. Tåget har just passerat Vindeln på väg norrut 10 juni 2022

Annons:

”Resultatet sviktar”, säger Peter Viinapuu, interims-vd i Green Cargo.

“Miljökompensationen räddar oss från ett betydande minusresultat.”

Peter Viinapuu efterträdde 17 april Ted Söderholm som vd i Green Cargo. Han kommer närmast från ett uppdrag som interims-vd på Infranord och har erfarenhet från transportbranschen med ledande befattningar på MTR, SAS och Cabonline.

Peter Viinapuu kommer till ett företag som trots ambitiösa satsningar och flera effektiviseringsprogram inte lyckats prestera några nämnvärda plusresultat på 15 år om man räknar bort den statliga miljökompensationen och pandemikompensationen i form av återbetalade banavgifter för perioden mars 2020–september 2021.

Omsättningen minskade

För januari–mars 2023 redovisar Green Cargo en nettoomsättning på 1 126 miljoner kronor, en minskning med 42 Mkr jämfört med motsvarande period 2022.

Transportvolymerna minskade med två procent.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 41 Mkr, en försämring med 10 Mkr. Rörelseresultatet påverkades av miljökompensation med 149 Mkr, 84 Mkr mer än januari–mars förra året.

Rörelseresultatet exklusive miljökompensation blev -108 Mkr.

”Vårt underliggande resultat är helt klart negativt”, säger Peter Viinapuu.

”Vi fortsätter vår omställning av verksamheten och det tar tid.”

Införandet av det nya upplägget för vagnslasttrafik och viss intermodal trafik, IM23, har försenats på grund av lokförarbristen och Trafikverkets svårigheter att tillhandahålla körplanerför tågen.

Fler förare till Green Cargo

”För närvarande har vi ett nettotillskott av lokförare och vi hoppas kunna utvidga IM 23 enligt de ursprungliga planerna under året”, säger Peter Viinapuu.

Enligt Viinapuu är en förklaring till det försämrade resultatet under första kvartalet ökade kostnader för el och moderniseringen av Green Cargos IT-system.

Den minskade omsättningen beror i huvudsak på att Green Cargo upphörde med inrikestrafiken i Norge 31 januari i år.

Green Cargo vill dubbla kombitrafiken

Green Cargo vill fördubbla den intermodala trafiken. De ökade transporterna av containrar och trailar ska integreras med den befintliga vagnslasttrafiken.

Green Cargo lämnar Norge

31 januari kör Green Cargo de sista tågen i norsk inrikestrafik under överskådlig tid. Skenande elpriser har gjort en redan olönsam trafik med alltför korta tåg mer förlustbringande.

”Det verkar bli tufft för oss och för järnvägsbranschen under hela 2023. Signalerna för 2024 är dock försiktigt positiva men Trafikverket måste sätta hård press på systemleverantören Siemens.”

 

Peter Viinapuu, vd Green Cargo

Green Cargo har tecknat ett nytt femårsavtal med Stena Recycling om transporter av uttjänt material för återvinning. Avtalet omfattar en transportvolym på 400 000 ton per år, vilket motsvarar cirka 6 000 transporter per år över hela Sverige.

Green Cargo tecknade också ett femårsavtal om fortsatta transporter av olja och bensin från Göteborg till Karlstad respektive Jönköping för St1.

Risk för lägre transportvolymer

Men Peter Viinapuu ser en överhängande risk för minskade transporter under 2023.

”Konjunkturläget är oroande och importen krymper”, säger han.

”Efterfrågan på många varor minskar och sjunkande transportvolymer påverkar hela branschen.”

Dessutom fortsätter problemen med Trafikverkets sorgebarn Marknadsanpassad kapacitetstilldelning (MPK).

”MPK har försatt hela järnvägsbranschen och särskilt de kommersiella tågoperatörerna i en mycket besvärlig och påfrestande situation”, säger Peter Viinapuu.

”MPK ger oss väldigt mycket jobb och kostar oss väldigt mycket pengar.”

”Det verkar bli tufft för oss och för järnvägsbranschen under hela 2023. Signalerna för 2024 är dock försiktigt positiva men Trafikverket måste sätta hård press på systemleverantören Siemens.”

Ingen kritik mot Green Cargo

Konkurrensverket beslutade i mars att avsluta utredningen mot Green Cargo för missbruk av dominerande ställning.

Hector Rail anmälde 2021 Green Cargo till Konkurrensverket sedan Green Cargo vägrat erbjuda Hector Rail rangeringstjänster i Hallsberg i samband med upphandling av transporter för ScandFibre Logistics (SFL) 2020.

Green Cargo med Real Rails kombitåg från Göteborg mot Luleå passerar Öre älv på Tallbergsbron 14 juni 2022. Bron invigdes 1994. Bron till höger var en av Sveriges första betongbroar och stod klar 1919.

Trots det försämrade resultatet och oron inför konjunkturutvecklingen kommer Green Cargo att hyra tio nya Vectron-lok för den så kallade korridortrafiken mellan Malmö och rangerbangården Maschen utanför Hamburg.
Det första loket levereras de närmaste månaderna. Green Cargo kommer att hyra fem lok av Alpha Trains och fem lok av Akiem.

Traxx-loken förstärker inrikestrafiken

De sex Traxx-loken som nu använda i korridortrafiken kommer i stället att användas i den svenska inrikestrafiken.
Peter Viinapuu kommer att kvarstå som interim vd tills Henrik Dahlin tillträder som ordinarie vd senast den 16 september år.

Henrik Dahlin har sedan 2013 haft olika roller inom MTR-koncernen, bland annat vd för MTR Tunnelbanan och MTR Pendeltågen. Sedan drygt två år är han vd för MTR Nordic Group.

Första kvartalet 2023 i korthet

  • Nettoomsättning uppgick till 1 126 Mkr (1 168).
  • Rörelseresultat uppgick till 41 Mkr (51).
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 149 Mkr (65).
  • Resultat efter skatt uppgick till 23 Mkr (42).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 253 Mkr (369).
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nio av tio pendeltåg inställda

Nio av tio pendeltåg i Stockholmsområdet har varit inställda de tre dygnen som den vilda strejken bland lokförarna pågått. Strejkkommittén betecknar det som en seger trots att inga nya beslut om tågvärdarna har fattats.

Nyhet

Omvägar för godset från hamnen

Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje. I december 2023 ska ytterligare nästan två kilometer av den tio kilometer långa banan ha två spår.

Nyhet

Nya rekord på tåg till Göteborgs hamn

Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer. När Manila Maersk anlöpte Göteborg hanterades 4 450 containrar på 30 timmar. De allra flesta ankom hamnen med tåg.

Nyhet

Ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.