fbpx

Nytt kapital räddar Green Cargo

Ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor kan rädda det statliga godstågsbolaget Green Cargo. Men extremt billiga landsvägstransporter gör framtiden oviss för alla godstågsbolag.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 11 november 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett kort godståg i vackert höstlandskap vid Stöde i oktober 2007

”Det är dyrt och komplicerat att transportera gods på järnväg i Sverige medan det är billigt och enkelt att transportera på landsväg”, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

”Tyvärr verkar det som politikerna i Sverige drabbats av beröringsskräck när de gäller kilometerskatt på lastbilstrafiken, en skatt som delvis skulle återställa mer jämlika konkurrensvillkor på transportmarknaden.”

Söderholm pekar på de årliga höjningarna av banavgifterna för godstågen, trängseln på spåren, den oerhört tidsödande och komplicerade processen för att få tåglägen och den operativa prioriteringen av persontågstrafiken.

Andra klassens transportsystem

”Godstrafiken på järnväg riskerar att bli andra klassens transportsystem när infrastrukturen inte håller måttet och godstågen ständigt prioriteras ner”, säger han.

”Men regeringen har tagit ett steg i rätt riktning med förslaget om en särskild miljökompensation till godstågsbolagen. ”

Enligt regeringens budgetproposition ska miljökompensationen utgå med 400 miljoner kronor per år 2021–2025.

Kilometerskatt för lastbilar har diskuterats i årtionden utan att politikerna fattat några avgörande beslut.

”Vi betalar ju kilometerskatt i form av banavgifter så jag förstår inte varför lastbilstrafiken slipper undan”, säger Ted Söderholm. ”Utlandsregistrerade lastbilar betalar inte fordonsskatt i Sverige och tankar man inte här i landet betalar de ju inte heller drivmedelsskatt eller koldioxidskatt,”

”Det är dyrt och komplicerat att transportera gods på järnväg i Sverige medan det är billigt och enkelt att transportera på landsväg.”

 

Ted Söderholm vd på Green Cargo.

”Men regeringen har tagit ett steg i rätt riktning med förslaget om en särskild miljökompensation till godstågsbolagen. ”

 

Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo Rc 4 1172 och 1148 med stålpendeln vid Ängelsberg 12715

Svårt konkurrera med utländsk arbetskraft

”När man dessutom använder utländska chaufförer som inte betalar inkomskatt i Sverige blir det mycket billiga transporter på landsväg som vi har oerhört svårt att konkurrera med.”

Green Cargo redovisade ett rörelseresultat på -111 Mkr för 2019, året innan var rörelseresultatet -122 Mkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick för 2019 till -129 och för 2028 till -179 Mkr. Det betyder drygt 300 Mkr i förlust på två år.

För de tre första kvartalen i år uppgår rörelseresultatet till -184 Mkr, tre gånger sämre än motsvarande period förra året då rörelseresultatet var -60 Mkr. Men i år har den statliga miljökompensationen ännu inte betalats ut, den var förra året 86 Mkr.

Intäktsbortfallet för de första tre kvartalen beräknas till drygt 100 miljoner kronor. Transporterna av stål, fordon och flygbränsle minskade kraftigt när coronapandemin påverkade Sverige och övriga Europa.

Nettoomsättningen minskade med två procent under de första tre kvartalen till 3 024 Mkr.

Bättre under tredje kvartalet

Men under årets tredje kvartal har Green Cargo återtagit terräng.

”Vi ser tydliga framsteg under tredje kvartalet”, säger Ted Söderholm. ”Vi har bra punktlighet, säkerheten är hög och transformationsprogrammet inom koncernen börjar ge resultat.”

”Vi ser en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet och ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal.”

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -37 Mkr, vilket kan jämföras med -27 Mkr under samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen minskade med två procent till 964 Mkr och koncernens resultat efter skatt uppgick till -46 Mkr.

Volymerna måste upp

”Volymerna måste upp för att intäkterna ska öka”, säger Söderholm. ”Stål och fordon går allt bättre, skogen har gått bra hela året men flygbränslet är ju fortfarande i botten.”

”Vi är rätt optimistiska inför framtiden. Med miljökompensation och kapitaltillskott ska vi kunna vända till plusresultat även om godstrafik på järnväg aldrig blir någon guldgruva.”

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?