Annons:

Publicerad: 2021-06-23

Protrain tar över i Göteborgs hamn

Protrain tar 1 november över växlingen i Göteborgs hamn efter Baneservice. Men striden om uppdraget att växla vagnar i hamnen pågår fortfarande och ärendet ligger nu i kammarrätten.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Gravita-loken återkommer till Skandiahamnen när Protrain tar över växlingen i höst. På bilden växling i containerhamnen i februari 2012.

Annons:

Göteborgs Hamn genomförde 2019 en upphandling av växlingstjänsten i Skandiahamnen och angränsande hamnar på Hisingen i Göteborg.

Den omfattande växlingen av godsvagnar sysselsätter 20 personer och tre lok och pågår i stort sett dygnet runt sex dagar i veckan, växlingen omfattar långt över 1 000 godsvagnar per dygn.

Protrain vann upphandlingen men Baneservice, som tog över växlingen i hamnen från Green Cargo 2011, överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Baneservice överklagade till kammarrätten

Förvaltningsrätten ansåg att upphandlingen gått rätt till. Men Baneservice överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som givit prövningstillstånd men ännu inte avgjort om Baneservice haft fog för sina invändningar.

”Medan den juridiska processen pågått har vi varit tvungna att se till att produktionen i hamnen han upprätthållas och därför har vi tecknat två interimsavtal”, säger Magnus Nordfeldt, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn.

Det första avtalet tecknades med Baneservice som alltså fick fortsätta växlingen. Det andra avtalet börjar gälla 1 november i år och har tecknats med Protrain.

”Vi har fördelat gracerna mellan de två företagen så länge den juridiska processen pågår”, säger Magnus Nordfeldt.

Baneservice drar ut ett containertåg mot Hamnbanan med T43 252 i mars 2021.

​Interimsavtalet gäller tills vidare

Det nya interimsavtalet gäller tills vidare vilket i praktiken innebär att det rullar på till kammarrätten eller högre instans avgjort överprövningen av upphandlingen.

”Det ska bli kul att få ta över ett så stort och viktigt uppdrag”, säger KarlJohan Börjeson, vd i Protrain. ”Vi har väntat länge på att få köra igång”.

Protrain kommer att anställda cirka 20 personer för uppdraget i hamnen, det exakta antalet beslutas när produktionsplanen för nästa tidtabellsperiod fastställs i höst.

Protrain kommer att använda tre Voith Gravita 10 BB i växlingen, samma typ av lok som Baneservice tidigare använde. Baneservice har under de senaste åren använt äldre diesellok med lägre kostnader men sämre miljöprestanda för växlingen.

”Kräver moderna diesellok”

”Göteborgs Hamn är väldigt måna om miljön och därför är det viktigt att vi kan använda moderna diesellok”, säger KarlJohan Börjesson.

Protrain, som arbetar med utbildning och bemanning inom järnvägsbranschen och med tågdragning, har rötterna i SJ-skolan i Mjölby. Företaget har under de senaste 20 åren vuxit från 20 till 100 anställda.

Protrain utbildar lokförare i Mjölby, Stockholm, Borlänge, Sundsvall och Hässleholm och bemannar bland annat ARE-tågen Oslo-Narvik mellan Ludvika och Narvik och SRE-tågen Oslo-Trelleborg mellan Mölndal och Trelleborg på uppdrag av norska Cargonet.

Baneservice Skandinavia är ett helägt dotterbolag till statliga norska Baneservice och har cirka 40 anställda i Sverige. Företaget sköter bland annat växlingen i Göteborgs hamn och i Halmstad, terminaltjänsten för Coop-tågen i Bro och kör sandtåget mellan Limmared och Halmstad och godståg mellan Halmstad och Brännögård.

”Vill se att allt gått rätt till”

”Vi har överklagat tilldelningen eftersom vi anser att Göteborgs Hamn varit lite otydliga med vad som egentligen fällt avgörandet till Protrains fördel”, säger Jörgen Eyram, vd i Baneservice Skandinavia. ”Vi vill egentligen bara förvissa oss om att allt gått rätt till.”

Oavsett utgången i kammarrätten tar Protrain över växlingen i Göteborgs hamn 1 november. Beslutar rätten att upphandlingen måste göras om kommer det att bli en process på minst ett år.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Många tågstopp på Bohusbanan

Tunnelrenoveringarna på Bohusbanan försenas ytterligare. Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla kommer att återupptas först på nyårsdagen 2025. Trafiken på övriga delar av banan kommer att stoppas i omgångar under kommande år.

Nyhet

Oviss framtid för SJ:s nattåg

SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december. SJ kan också komma att köra nattåg från Norrland till Göteborg. Men kalkylen är osäker och framtiden oviss.

Nyhet

Nya bokningssystem för tågbiljetter

I tisdags, 16 april, lanserade SJ sitt nya bokningssystem som ansluter till Samtrafikens tjänst Nationell distribution som spårsattes 5 mars. Inom kort följer Snälltåget, MTRX och Vy Tåg efter. Biljettbokningen ska bli enklare och ge mer information.