fbpx

Massivt statsstöd till godstågen

Godstågsbolagen får över en miljard kronor i miljökompensation i år. Syftet är att flytta fler transporter från väg till järnväg. Nästan 60 procent går till Green Cargo.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 20 april 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo närmar sig ett beslut att investera i nya lok. Traxx-loket Re 1430 passerar Ustaoset med ett kombitåg på Bergensbanen i mars 2018.  

 

”Det kom verkligen som en överraskning för oss”, säger Ted Söderholm, vd i Gren Cargo. ”Men det är värdefullt när vi nu fortsätter vår transformering och när vi ska öka andelen fossilfria transporter i Sverige.”

Miljökompensationen för åren 2021-2025 är sedan tidigare beslut uppe i 450 miljoner kronor per år.

Riksdagen beslöt i november som en del av höständringsbudgeten dessutom att återbetala en stor del av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat till Trafikverket under coronapandemin från 1 mars 2020 till 30 september 2021.

1,37 miljarder till tågföretagen – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Återbetalningen skulle vara en kompensation för minskat resande och kraftigt minskade intäkter under pandemin. Godstågsbolagen drabbades inte särskilt hårt av coronapandemin men fick ändå över hälften av de återbetalade banavgifterna.

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo Rc4 1255 rullar igenom Örebro S med ett godståg den 14 april 2022.

 

Ytterligare 697 Mkr till godstågsbolagen

Nu förslår regeringen att miljökompensationen för godstransporter på järnväg förstärks med ytterligare 697 miljoner kronor 2022. Syftet är att öka överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg. Miljökompensationen kan sökas av tågoperatörer för alla godstransporter på järnväg utom för transporter av järnmalm.

Det innebär att godstågsbolagen under två år får över två miljarder kronor i riktat stöd från svenska staten.

Av dessa drygt två miljarder kronor har Green Cargo fått eller kommer att få cirka 1,3 miljarder kronor 2021-2022. Dessutom kommer det statliga svenska godstågsbolaget att erhålla ytterligare cirka 800 miljoner kronor 2023-2025.


Aktieägartillskottet gick upp i rök

2020 föreslog regeringen att Green Cargo skulle få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott inför hotet att företaget skulle tvingas upprätta en kontrollbalansräkning, den ekonomiska situationen var mycket ansträngd.

1,4 miljarder kr till Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Men i vintras gav regeringen upp försöken att ge Green Cargo ett aktieägartillskott sedan EU-kommissionen låtit förstå att den inte skulle godkänna ett sådant.

Inget statsstöd till Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Nu är den svenska regeringen på väg att stödja Green Cargo med ungefär samma belopp 2021-2022 och ytterligare bidrag 2023-2025. På köpet får dock Green Cargos konkurrenter drygt en miljard kronor i miljökompensation och återbetalde banavgifter.

”Miljökompensationen visar att regeringen vill satsa på järnvägstransporter, den kommer ju alla godstågsbolag till del”, säger Ted Söderholm.

FOTO: KASPER DUDZIK
Sandahls laster trailers på tåg på kombiterminalen i Västerås i mars 2022.  

 

70 procent av stödet till statliga bolag

Mats Nyblom, fristående tågtrafikspecialist och tidigare vd i Hector Rail och utvecklingschef i SJ:s godstransportdivision, har beräknat att 57 procent av miljökompensationen tillfallet statsägda Green Cargo, 20 procent Hector Rail som ägs av ett brittiskt riskkapitalbolag, nio procent privatägda svenska tågföretag, i första hand Tågab, sex procent statliga norska Cargonet, fyra procent TX Logistik som ägs av statliga italienska FS, tre procent CFL cargo som ägs av statliga luxemburgska CFL och ståltillverkaren Arcelor Mittal och två procent statliga tyska DB.

Green Cargos styrelse kommer av allt att döma inom kort att ge klartecken till inköp av nya lok och nya vagnar och utveckling av olika it-system.

”Nya lok är prio ett”, säger Ted Söderholm. ”Vi ser en ökad efterfrågan på järnvägstransporter och vi planerar att beställa nya lok i närtid.”


Förlorade kampen om virkestransporter

Green Cargo förlorade nyligen kampen om ett avtal med Trätåg om transporter av rundvirke i Mellansverige. Hector Rail som har bedrivit trafiken sedan december 2016 får köra ytterligare tre år.

Fortsatt förtroende för Hector Rail – Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Vi är förstås lite besvikna”, säger Ted Söderholm. ”Men såvitt jag förstår var det oerhört jämnt och Hector Rail fick ett ganska kort kontrakt, på tre år, och jag har goda förhoppningar om ett annat utfall vid nästa upphandling.

Real Rail kommer att ta över lejonparten av tågdragningen av de egna trailertågen från december i år. Det innebär att Green Cargo blir av med uppdragen att köra Real Rails tåg Göteborg-Umeå, Göteborg-Luleå, Helsingborg-Nässjö-Umeå och Helsingborg-Nässjö-Luleå.

Sandahl ska dra egna tågen – Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Det passar oss alldeles utmärkt”, säger Ted Söderholm. ”Vi vill egentligen inte vara enbart tågdragare, vi vill ta hand om hela affären med godsköparen.”

Enligt Söderholm förbereder Green Cargo ett antal nya transportupplägg och har sökt tåglägen hos Trafikverket för dem.

Tågföretagen välkomnar kompensationen

Tågföretagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för tågtrafikbolagen i Sverige. Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, välkomnar regeringens förslag om förstärkt miljökompensation.

”Det är klart att det är bra”, säger Gustaf Engstrand. ”Naturligtvis är kompensationen välkommen för godstågsföretagen.”

Men samtidigt anser Tågföretagen att det vore lämpligare att genom olika regelverk skapa förutsättningar för alla trafikslag att bära sina samhällskostnader.

”På principnivå vore bättre om alla trafikslag betalade de kostnader de ger upphov till”, säger Gustaf Engstrand. ”Landsvägstrafiken betalar ju inte för alla kostnader den ger upphov till i form av miljöförstöring och klimatförändringar.”

”Men skulle samhället internalisera lastbilstrafikens alla kostnader skulle transporterna bli dyrare för näringslivet och därmed för konsumenterna. Uppenbarligen väljer regeringen i stället att subventionera godstågstrafiken för att få mer rättvisa konkurrensförutsättningar.”

”Det är bra för godsköpare och konsumenter men det kanske inte är hållbart i längden”, säger Gustaf Engstrand.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?

ANNONS