Annons:

Publicerad: 2023-07-12

Staten räddar tågfärjorna

Trafikverket ska utreda vad som behöver göras för att garantera fortsatt trafik med tågfärjor mellan Trelleborg och Tyskland. Överföringen har järnvägsvagnar har minskat och förbindelsen är hotad.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket ska utreda hur staten kan stötta tågfärjetrafiken mellan Trelleborg och Tyskland. Green Cargo växlar ombord på tågfärja i Trelleborg med T44 355 i april 2006.

Annons:

Tågfärjeförbindelsen är viktig, inte minst för att kunna upprätthålla en fungerande trafik om tågtrafiken över Öresundsbron eller genom Danmark skulle drabbas av störningar eller helt upphöra under en längre tid.

 

Andreas Carlson, infrastrukturminister (KD)

”Tågtrafiken på sträckan har minskat kraftigt under flera årtionden och det är en oroande utveckling. Tågfärjeförbindelsen är viktig, inte minst för att kunna upprätthålla en fungerande trafik om tågtrafiken över Öresundsbron eller genom Danmark skulle drabbas av störningar eller helt upphöra under en längre tid”, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) enligt ett pressmeddelande.

Sedan trafiken med tågfärjan mellan Ystad och Polen lades ner våren 2020 är tågfärjorna mellan Trelleborg och Rostock den enda järnvägsförbindelsen med kontinenten förutom järnvägen genom Danmark via Öresundsbron och Stora Bältbron.

Långvarigt stopp för trailer på tåg

När en lastbilstrailer som transporterades på en järnvägsvagn genom Danmark i januari 2021 blev hängande utanför vagnssidan sedan låsanordningen fallerat beslöt den danska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, att omedelbart stoppa alla transporter av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar, först i hela Danmark och därefter på Stora Bält-bron.

Danskt stopp för trailer på tåg

Det är stopp för transport av lastbilstrailrar på järnväg i Danmark. 13 januari upptäcktes en trailer som lossat från låsanordningen och hängde utanför en vagn i Nyborg. Nu körs trailrarna på färja mellan Sverige och Tyskland.

Det dröjde nästan fem månader innan trailertransporterna på tåg genom Danmark kunde återupptas. Under tiden transporterades lastbilstrailrar på järnvägsvagnar på tågfärjorna mellan Trelleborg och Rostock medan en del trailrar kördes på landsväg mellan kontinenten och Sverige.

Trafikverket hade redan före stoppet för trailertransporter på tåg fått den dåvarande regeringens uppdrag att analysera ”vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning” och ”redogöra för möjliga åtgärder för tågfärjetrafiken som är långsiktigt motiverade ur ett transportförsörjningsperspektiv”.

Järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland via Öresundsbron och Stora Bält-bron är sårbar. Ett kombitåg från Tyskland rullar in Danmark och stationen i Padborg i januari 2009. Loket 185 333 hör till det DB-bolag som numera heter DB Cargo Scandinavia.

Trafikverket värnar tågfärjorna

Tågfärjorna mellan Sverige och Tyskland måste finnas kvar, åtminstone till järnvägstunneln under Fehmarn Bält är klar 2029. Det anser Trafikverket.

Trafikverket fann att det behövdes alternativa transportvägar om det inträffade allvarliga störningar eller totalstopp på järnvägen genom Danmark.

Trafikverket ville redan då få uppdraget att utreda hur ett eventuellt ekonomiskt stöd till trafiken med järnvägsfärjor kan utformas, hur omfattande det behöver vara, hur länge det behövs och hur ett statligt stöd i kombination med finansiering från näringslivet kan utformas.

Trafikverket bönhört

Och nu, drygt två år senare, blir Trafikverket bönhört.

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde 29 juni att Trafikverket ska se över ”vilka åtgärder som kan genomföras för att säkerställa upprätthållandet av tågfärjeförbindelsen”.

I uppdraget ingår att föreslå åtgärder både för färjeoperatören och hamnen i Trelleborg.

Trafikverket ska även analysera vilka övriga långsiktiga alternativ, med eller utan tågfärjor, som kan skapas för godstransporter på järnväg.

Uppdraget ska redovisas senast 23 februari 2024.

Viktig för beredskapen

Enligt infrastrukturminister Andreas Carlson är tågfärjelinjen Trelleborg-Rostock viktig för både persontrafik och godstrafik men även för att kunna upprätthålla den svenska försörjningsberedskapen under kriser och vid höjd beredskap.
Enligt Carlson finns det flera skäl till nedgången i trafik på sträckan men den främsta orsaken är ”de bristande ekonomiska förutsättningarna att bedriva konventionell tågtrafik”.

För 20 år sedan skeppades 200 000 järnvägsvagnar på färjorna mellan Trelleborg och Sassnitz. Nu är det inte ens 20 000 vagnar per år.

”Men tågfärjeförbindelsen behövs om eller när Öresundsbron eller järnvägen genom Danmark stängs planerat eller oplanerat”, säger Tomas Arvidsson, ordförande i Transportindustriförbundets järnvägskommitté och ordförande i Transportindustriförbundets beredskaps- och försvarskommitté.

Beroende av alternativa lösningar

”Vi har efterlyst den här utredningen länge. Vi såg tydligt under trailerstoppet på tåg i Danmark hur beroende svensk industri är av en alternativ transportväg.

”Dessutom riskerar vi dyrare tågtransporter på Öresundsbron och genom Danmark om det uppstår ett monopol”, säger Tomas Arvidsson.

Green Cargo har under senare år lagt över tågtransporter från tågfärjorna till Öresundsbron eftersom de är snabbare kräver mindre växling.

Transporterna av exportstål går dock fortfarande på tågfärjeleden Trelleborg–Rostock.

”Det ett är viktigt och välkommet uppdrag till Trafikverket”, säger Stephan Ray, presschef på Green Cargo.

”Vi behöver redundans i utlandstrafiken i och vi har lyft problemet med sårbarheten flera gånger.”

Begränsad livslängd

”Livslängden på dagens tågfärjor är naturligtvis begränsad och när rederiet beställer nya färjor är det viktigt att även de klarar att transportera järnvägsvagnar.”

Stephan Ray påpekar att landsvägstrafiken inte kan ersätta dagens tågtransporter genom Danmark om järnvägen skulle vara oframkomlig en längre period.

”Det finns varken lastbilar eller chaufförer som skulle klara den anstormningen av gods”, säger han.

”Det behövs ett järnvägsalternativ till Öresundsbron”.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny station i Väröbacka

En avgång i timman under lågtrafik och en avgång i halvtimman under högtrafik. Väröbacka kan få en ny station vid Västkustbanan och tät regionaltågstrafik. Men den som väntar på något gott får vänta länge, minst sex år.

Nyhet

Fortsatt dystert för Green Cargo

Det statliga godstågsbolaget Green Cargo redovisar ett negativt rörelseresultat på 71 miljoner kronor för fjärde kvartalet förra året trots 75 Mkr i miljökompensation och försäljningen av lok till Tågab som gav en reavinst på 37 Mkr. Även i år väntar förlust.

Nyhet

ERTMS försenas igen

Inkopplingen av ERTMS på Malmbanan senareläggs tre–fyra månader på grund av återställningsarbetet efter vinterns tågurspårningar.

Nyhet

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.