Annons:

Publicerad: 2024-06-13

Transdev ersätter MTR

Vid soluppgången på söndag 16 juni tar Transdev över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen. Nödavtalet med Mälardalstrafik gäller i två år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Transdev körde tågen mellan Uppsala och Gävle fram till juni 2022. Då tog MTR Mälartåg över trafiken och mängder av tåg fick ställas in, planerat och akut. ER1 040 rullar in på Uppsala C i juli 2021. Efter två år tar Transdev mu tillbaka trafiken.

”Vi har haft ganska kort tid på oss att förbereda övertagandet men vi känner oss ganska lugna”, säger Åsa Elm, kommunikationschef på Transdevs uppdrag Mälartåg.

”Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Mälardalstrafik och med MTR Mälartåg.”

Enligt Åsa Elm har så gott som alla anställda vid MTR Mälartåg, cirka 700 personer, valt att gå över till Transdev.

”Det känns naturligtvis väldigt bra och det gör att vi ser fram mot övertagandet av trafiken på söndag med tillförsikt.”

Transdev har erfarenhet av snabbt övertagande

”Vi har ju tidigare tagit över Öresundstågstrafiken från SJ med kort varsel och fått det att fungera riktigt bra så vi har en viss vana.”

MTR tog över huvuddelen av Mälardalstrafiken från SJ i december 2021 och trafiken på linjerna Uppsala–Gävle och Sala–Uppsala från Transdev i juni 2022.

Men MTR fick omedelbart stora problemen med trafiken vilket drabbade resenärerna hårt. På sträckan Gävle–Uppsala ställdes en tredjedel av tågen in.

Problemen berodde främst på brist på personal, framförallt lokförare, som delvis orsakades av dålig arbetsmiljö.

Stora förluster för MTR Mälartåg

MTR Mälartåg drog efter en överenskommelse med Mälardalstrafik ner trafiken med närmare 30 procent för att slippa ställa in mängder av tåg med kort varsel. Samtidigt var uppdraget för Mälardalstrafik extremt förlustbringande för MTR.

Resultat efter finansiella poster år 2022 för MTR Mälartåg var -196 Mkr Rörelsen kostade 516 Mkr att driva men inbringade endast 320 Mkr i intäkter. Bolaget fick under året ett aktieägartillskott på 120 Mkr från MTR Pendeltågen.

Snart slut för MTR i Mälardalen

MTR kan komma att dra sig ur avtalet med Mälardalstrafik om regionaltågen i Mälardalen i förtid. Mälardalstrafik kan bryta avtalet med MTR redan om ett år. Tågtrafiken går på kryckor och förlusterna är mycket stora.

Annons:

Transdev tar över Mälartåg

Transdev tar över ansvaret för den tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen från MTR från och med den 16 juni 2024. Avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer och avtalstiden är två år.

Mälardalstrafik kom i vintras överens med MTR om att bryta avtalet i förtid och Mälardalstrafik tecknade därefter ett så kallat nödavtal med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning med Transdev om trafiken under två år.

Parallellt pågår Mälardalstrafiks arbete med en ny upphandling av ett långsiktigt avtal. Processen påbörjades i oktober 2023 genom publicering av en TED-annons i enlighet med artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafiksförordning.

Nödavtalet innebär ökad samverkan

”Nödavtalet innebär en högre grad av samverkan mellan oss som trafikföretag och beställaren Mälardalstrafik än vad som normalt gäller vid upphandlad trafik”, säger Åsa Elm.

Transdev använder egna system för trafik- och personalplanering men har också tagit över en del planeringssystem som MTR använt.

”Det är övergången som är det kritiska momentet”, säger Åsa Elm.

”På sikt kommer det att fungera väl men det finns alltid risk att något strular vid övergången från en operatör till en annan.”

Nödavtalet mellan Mälardalstrafik och Transdev omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer med drygt tolv miljoner resor förra året.

”Samarbetet med Transdev utgår från uppdraget att fortsätta utveckla Mälartåg för befintliga och nya resenärer” säger Helena Ekroth, vd i Mälardalstrafik, enligt ett pressmeddelande.

Det finns mycket att vara stolta över från våra år med Mälartåg, inte minst när det kommer till utbildning och rekrytering.

 

Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic

”En pålitlig tågtrafik är en förutsättning för människors vardag och för att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta utvecklas.”

”Målet är att trafiken inte påverkas av övergången”

”Vi har respekt för den stora förändring det innebär att byta trafikföretag på bara några månader. Vårt mål har under hela tiden varit att trafiken inte ska påverkas vid övergången och att den ska ske så smidigt som möjligt för våra resenärer”, säger Hanna Bergström, chef Trafik och Infrastruktur på Mälardalstrafik enligt samma pressmeddelande.

Under sommaren gäller särskild tidtabell med något färre avgångar på flera sträckor.

Mälardalstrafiks arbete med en ny upphandling av ett långsiktigt avtal pågår sedan i höstas.

Enligt MTR lämnar företaget uppdraget i Mälardalen med flaggan i topp. Efter omfattande rekryterings- och utbildningsinsatser av lokförare, tågvärdar och medarbetare inom fordonsunderhållet har trafiken det senaste året blivit mer stabil.

”Mycket att vara stolt över”

”Det finns mycket att vara stolta över från våra år med Mälartåg, inte minst när det kommer till utbildning och rekrytering”, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic, enligt ett pressmeddelande från MTR.

”När vi tog över uppdraget rådde nationell lokförbrist vilket ledde till att vi inte kunde utföra den trafik vi ville. Som lösning har vi sedan starten utbildat och examinerat ett stort antal nya lokförare, som idag kör Mälartåg. Det är insatser som kommer att fortsätta komma resenärerna och trafiken i Mälardalen till nytta under många år framöver,”

Enligt MTR finns nu tre gånger fler lokförare och fyra gånger fler underhållstekniker än när MTR Mälartåg tog över tågkörningen 2021.

Det medförde att trafiken med Mälartåg kunde utökas på samtliga fem linjer i december förra året.

MTR Tech kommer att ansvara för fordonsunderhållet och vara underleverantör till Transdev till december i år.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kylan stoppar tåg i norr

På tisdagen ställdes nästan alla persontåg i norr om Umeå på grund av den hårda kylan. Jul- och nyårshelgen och mellandagarna har varit besvärliga för tågresenärerna med inställda tåg, tåg som varit försenade två–tre timmar och tåg som körts med lok och vagnar i stället för X2000.

Nyhet

Kombitåget Stockholm-Norrland läggs ner

Real Rail lägger 31 mars ner kombitrafiken mellan Rosersberg och Luleå via Umeå. Men transporterna med kombitågen från Nässjö och Jönköping till Norrland ökar när Real Rail nu börjar köra varor till Ikea-varuhus i Norrland.

Nyhet

Kräver stopp för SJ:s nattåg

Trafikverket bryter mot reglerna om statsstöd för tågtrafik när det upphandlat tågtrafik som gör det möjligt för SJ att köra nattåg till Tyskland som skadar konkurrenten Snälltåget. Det anser Allrail, alliansen för oberoende tågtrafikföretag.

Nyhet

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.