Annons:

Publicerad: 2023-11-22

Två steg närmare köp

I mars nästa år. Eller i april–maj. Då kan Tågabs köp av Inlandståg vara genomfört. Processen har då tagit två år trots att det knappast finns några stötestenar.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

När Tågab köper Inlandståg kommer både gamla och nya motorvagnar att överföras till Inlandsbanan. 19 augusti 2021 står Y1 1356 redo att avgå från Östersund till Gällivare.

”Processen rullar på men det går inte särskilt snabbt när det är 19 kommuner som är involverade”, säger Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan AB (IBAB) som ännu så länge äger Inlandståg.

Järnvägar kunde i april 2022 berätta att Inlandsbanan ville sälja det helägda tågtrafikbolaget Inlandståg och att Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) ville köpa bolaget.

Men försäljningen har dragit ut på tiden. I november förra året trodde Inlandsbanan och Tågab att affären kunde slutföras våren 2023 men förhoppningarna kom på skam.

Tågab köper Inlandståg

Tågab köper Inlandståg, tar över all personal och samtliga lok. Tre av Lint-tågen kommer troligen att hyras ut till Region Värmland.

Nu ser det ut som om köpehandlingen kan undertecknas i vår.

För två veckor sedan, 8 november, godkände Tågabs styrelse att Tågab köper Inlandståg för en köpeskilling som bestäms när bokslutet för 2023 är klart.

IBAB:s styrelse godkände försäljningen

I går, 21 november, godkände styrelsen för Inlandsbanan AB att Inlandståg ska säljas till Tågab.

”Nu ska beslutet konfirmeras av kommunfullmäktige i de 19 kommunerna som äger Inlandsbanan AB. Det tar viss tid men jag räknar med att vi kan skriva under avtalet med Tågab i april eller i maj nästa år”, säger Otto Nilsson.

”Köpeskillingen är i princip klar men blir inte offentlig förrän avtalet är underskrivet.”

Annons:

Lars Yngström, vd och huvudägare i Tågab, hoppas att avtalet kan skrivas under i mars nästa år.

”Om jag förstått det hela rätt är hanteringen i de 19 kommunerna mest av formell karaktär”, säger han.

”Kommunerna har ju tidigare fattat beslut om ett aktieägartillskott till Inlandsbanan AB och det vållade viss diskussion men nu bör det löpa friktionsfritt.”

Bättre tider för Inlandståg

Enligt senaste delårsrapporten har det gått hyfsat för Inlandståg den senaste tiden.

”Men vi avvaktar bokslutet för 2023 innan köpeskillingen spikas”, säger Lars Yngström.

Tågab kommer då att överta de sex lok som Inlandståg äger: ett Rc4, två TMZ, två T44 och en fd Di3, samt reservdelar och tillbehör.

Lokförare och verkstadspersonal hos Inlandståg, drygt 20 personer, kommer att erbjudas anställning av Tågab.

De motorvagnar som används på Inlandsbanan kommer att överföras från Inlandståg till Inlandsbanan; fyra kördugliga Y1-motorvagnar, ytterligare två Y1-fordon, de fem Y41-motorvagnarna som genomgått en omfattande upprustning i Polen samt ett antal snöslungor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ kör vidare i Småland

Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom om upphandlingen av Krösatågstrafiken och avslår Vy Tågs ansökan om överprövning. Därmed kan SJ köra vidare.

Nyhet

Så kan nya järnvägar bli billigare

Med slopade planskilda anslutningar och billigare stationslösningar i Norrköping och Linköping blir Ostlänken billigare. Ett nytt separat dubbelspår mellan Lund och Hässleholm blir mycket billigare än utbyggnad till fyrspår.

Nyhet

Mer men inte tillräckligt mycket

Regeringen och stödpartierna vill satsa 876 miljarder kronor på infrastrukturen kommande tolv år. Det är väsentligt mer än i nuvarande planperiod men ändå ökar underhållsskulden och höghastighetsbanorna dröjer.