fbpx

Västtrafik stannar i regionen

Västtrafik sänker ambitionerna för gränsöverskridande trafik och lägger planerna på regionaltåg mellan Borås och Värnamo samt mellan Trollhättan och Halden på is. Tågen på Kinnekullebanan ska vända i Laxå eller Hallsberg.

 

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 1 juni 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
Y31 1417 som tåg 3334 Mariestad-Örebro gör uppehåll i Hallsberg den 1 juni 2022. 

 

”Vi vill satsa resurserna i form av fordon, personal och pengar där de gör mest nytta”, säger Markus Gunnervall, trafikkoordinator på Västtrafik.

”Det är väldigt få resande på regionaltågen mellan Trollhättan och Ed och det är förhållandevis få som reser med Kinnekulletågen till Hallsberg och ännu färre till Örebro.”

”Målbild Tåg 2035” antogs redan 2013 av regionfullmäktige i Västra Götaland. Sju år senare fastställde kollektivtrafiknämnden i regionen ”Målbild Tåg Delmål 2028”.

Tätare tågtrafik i Västsverige – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Västtrafik arbetar nu med ett förslag till handlingsplan som ska ligga till grund för att omsätta ”Målbild Tåg Delmål 2028” i praktiken. Handlingsplanen beslutas troligen av Västtrafiks styrelse om en månad, i slutet av juni.

Tre avsteg från planen för 2028

I förslaget till handlingsplan har Västtrafik preliminärt aviserat tre frånsteg från Delmål 2028.

En utökad trafik på Kinnekullebanan går inte att åstadkomma med nuvarande antal fordon, åtta tvåvagnars itino-tåg. Västtrafik har förordat en indragning av tågen på sträckan Laxå-Hallsberg-Örebro. Tågen bör vända i Laxå men å andra sidan skulle antalet tåg som passerar länsgränsen ökas från fyra till sex.

Samtidigt skulle en ny tågförbindelse skapas mellan Mariestad och Lidköping, ett tåg i vardera riktningen under morgontimmarna.

”Sammantaget ger förslaget bättre förbindelser mellan Mariestad och Lidköping och fler bytesmöjligheter till SJ:s regionaltåg i Laxå”, säger Markus Gunnervall.

”Men får en del resenärer blir det fler byten, i Laxå och kanske också i Hallsberg. Genom att endast köra tågen till Laxå minskar dock sträckan där dieseltåg kör på elektrifierad bana.”

Få resenärer över länsgränsen

Resandet över länsgränsen är på gränsen till obetydligt. 2019, året innan coronapandemin, gjordes endast 9 000 resor över länsgränsen, två procent av totala antalet resor med tågen på Kinnekullebanan.

Kostnaden för dagens länsöverskridande trafik är 14 miljoner kronor per år. Region Örebro län står för fyra miljoner kronor.

”Men än är handlingsplanen inte antagen, en dialog pågår”, säger Markus Gunnervall. ”Vi utreder just nu om vissa turer kan köras till Hallsberg men körningen till Örebro får nog offras.”

Eventuella förändringar genomförs troligen först i december 2023.

En faktor som påverkar Västtrafiks ställningstagande är SJ:s planer på att redan i december i år utöka trafiken med de så kallade Här och där-tågen mellan Stockholm och Göteborg via Västerås och Örebro. Med tre nya tågturer i varje riktning under högtrafik underlättas tågbyten i Laxå.

FOTO: KASPER DUDZIK
En av Västtrafiks Y31-motorvagnar vid Hällekis på Kinnekullebanan i september 2020. 

 

Ökad turtäthet Göteborg-Skövde

Samtidigt ökas turtätheten på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde där SJ i dag kör Här och där-tåg varannan timma och Västtrafik regionaltåg varannan timma. Med SJ:s planerade entimmastrafik morgon och eftermiddag och en viss utökning av Västtrafiks utbud kan det bli en avgång i halvtimman från Göteborg respektive Skövde redan om ett halvår.

I ”Målbild Tåg Delmål 2028” ingår en regionaltågslinje mellan Trollhättan och Halden. För några år sedan kördes loktåg mellan Göteborg och Halden som komplement till NSB:s tåg mellan Göteborg och Oslo. Sedan ett par år körs två tågpar med elmotorvagnar mellan Trollhättan och Ed, trafiken finansieras utanför Västtradfiks budget av regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland med fem miljoner kronor per år.

”Det är väldigt få resande mellan Trollhättan och Ed, det finns inga mellanstationer”, säger Markus Gunnervall.

Slut för trafiken Ed-Trollhättan 2023

Västtrafik kommer inte att fortsätta trafiken när de särskilda anslagen upphör i december 2023. Resenärerna hänvisas till den kommersiella tågtrafiken mellan Oslo och Göteborg som Vy bedriver med fyra dubbelturer per dag.

Men på lite längre sikt finns det hopp för lokal tågtrafik till och från Ed. Västtrafik räknar med att stationen i Brålanda återöppnas år 2028 och det finns planer eller åtminstone tankar på att återöppna Bäckefors så småningom.

”Med stationer i Brålanda och Bäckefors skapas ett bättre resandeunderlag på sträckan”, säger Markus Gunnervall.

Ingen regionaltrafik Borås-Värnamo

I ”Målbild Tåg Delmål 2028” finns också regional tågtrafik på Kust till kust-banan mellan Borås och Värnamo. Men den trafiken stannar också på pappret. 

”Det finns helt enkelt inte tillräckligt många mötesstationer på sträckan för att det ska gå att skapa ett fungerade trafiksystem”, säger Markus Gunnervall.

Trafikverket har inte några planer på fler mötesstationer mellan Borås och Värnamo i sitt förslag till Nationell infrastrukturplan för 2022-2033.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?

ANNONS