Annons:

Publicerad: 2022-06-01

Västtrafik stannar i regionen

Västtrafik sänker ambitionerna för gränsöverskridande trafik och lägger planerna på regionaltåg mellan Borås och Värnamo samt mellan Trollhättan och Halden på is. Tågen på Kinnekullebanan ska vända i Laxå eller Hallsberg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Y31 1417 som tåg 3334 Mariestad-Örebro gör uppehåll i Hallsberg den 1 juni 2022.

Annons:

”Vi vill satsa resurserna i form av fordon, personal och pengar där de gör mest nytta”, säger Markus Gunnervall, trafikkoordinator på Västtrafik.

”Det är väldigt få resande på regionaltågen mellan Trollhättan och Ed och det är förhållandevis få som reser med Kinnekulletågen till Hallsberg och ännu färre till Örebro.”

”Målbild Tåg 2035” antogs redan 2013 av regionfullmäktige i Västra Götaland. Sju år senare fastställde kollektivtrafiknämnden i regionen ”Målbild Tåg Delmål 2028”.

Västtrafik arbetar nu med ett förslag till handlingsplan som ska ligga till grund för att omsätta ”Målbild Tåg Delmål 2028” i praktiken. Handlingsplanen beslutas troligen av Västtrafiks styrelse om en månad, i slutet av juni.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035. Redan om åtta år ska antalet resor med tåg i Västra Götaland ha ökat till 33 miljoner reser per år. Kostnaderna för skattebetalarna väntas öka från 650 miljoner till 800–900 miljoner kronor om året.

Tre avsteg från planen för 2028

I förslaget till handlingsplan har Västtrafik preliminärt aviserat tre frånsteg från Delmål 2028.

En utökad trafik på Kinnekullebanan går inte att åstadkomma med nuvarande antal fordon, åtta tvåvagnars itino-tåg. Västtrafik har förordat en indragning av tågen på sträckan Laxå-Hallsberg-Örebro. Tågen bör vända i Laxå men å andra sidan skulle antalet tåg som passerar länsgränsen ökas från fyra till sex.

Samtidigt skulle en ny tågförbindelse skapas mellan Mariestad och Lidköping, ett tåg i vardera riktningen under morgontimmarna.

”Sammantaget ger förslaget bättre förbindelser mellan Mariestad och Lidköping och fler bytesmöjligheter till SJ:s regionaltåg i Laxå”, säger Markus Gunnervall.

”Men får en del resenärer blir det fler byten, i Laxå och kanske också i Hallsberg. Genom att endast köra tågen till Laxå minskar dock sträckan där dieseltåg kör på elektrifierad bana.”

Vi utreder just nu om vissa turer kan köras till Hallsberg men körningen till Örebro får nog offras.

 

Markus Gunnervall, trafikkoordinator på Västtrafik

Få resenärer över länsgränsen

Resandet över länsgränsen är på gränsen till obetydligt. 2019, året innan coronapandemin, gjordes endast 9 000 resor över länsgränsen, två procent av totala antalet resor med tågen på Kinnekullebanan.

Kostnaden för dagens länsöverskridande trafik är 14 miljoner kronor per år. Region Örebro län står för fyra miljoner kronor.

”Men än är handlingsplanen inte antagen, en dialog pågår”, säger Markus Gunnervall. ”Vi utreder just nu om vissa turer kan köras till Hallsberg men körningen till Örebro får nog offras.”

Eventuella förändringar genomförs troligen först i december 2023.

En faktor som påverkar Västtrafiks ställningstagande är SJ:s planer på att redan i december i år utöka trafiken med de så kallade Här och där-tågen mellan Stockholm och Göteborg via Västerås och Örebro. Med tre nya tågturer i varje riktning under högtrafik underlättas tågbyten i Laxå.

En av Västtrafiks Y31-motorvagnar vid Hällekis på Kinnekullebanan i september 2020.

Ökad turtäthet Göteborg-Skövde

Samtidigt ökas turtätheten på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde där SJ i dag kör Här och där-tåg varannan timma och Västtrafik regionaltåg varannan timma. Med SJ:s planerade entimmastrafik morgon och eftermiddag och en viss utökning av Västtrafiks utbud kan det bli en avgång i halvtimman från Göteborg respektive Skövde redan om ett halvår.

I ”Målbild Tåg Delmål 2028” ingår en regionaltågslinje mellan Trollhättan och Halden. För några år sedan kördes loktåg mellan Göteborg och Halden som komplement till NSB:s tåg mellan Göteborg och Oslo. Sedan ett par år körs två tågpar med elmotorvagnar mellan Trollhättan och Ed, trafiken finansieras utanför Västtradfiks budget av regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland med fem miljoner kronor per år.

”Det är väldigt få resande mellan Trollhättan och Ed, det finns inga mellanstationer”, säger Markus Gunnervall.

Slut för trafiken Ed-Trollhättan 2023

Västtrafik kommer inte att fortsätta trafiken när de särskilda anslagen upphör i december 2023. Resenärerna hänvisas till den kommersiella tågtrafiken mellan Oslo och Göteborg som Vy bedriver med fyra dubbelturer per dag.

Men på lite längre sikt finns det hopp för lokal tågtrafik till och från Ed. Västtrafik räknar med att stationen i Brålanda återöppnas år 2028 och det finns planer eller åtminstone tankar på att återöppna Bäckefors så småningom.

”Med stationer i Brålanda och Bäckefors skapas ett bättre resandeunderlag på sträckan”, säger Markus Gunnervall.

Ingen regionaltrafik Borås-Värnamo

I ”Målbild Tåg Delmål 2028” finns också regional tågtrafik på Kust till kust-banan mellan Borås och Värnamo. Men den trafiken stannar också på pappret.

”Det finns helt enkelt inte tillräckligt många mötesstationer på sträckan för att det ska gå att skapa ett fungerade trafiksystem”, säger Markus Gunnervall.

Trafikverket har inte några planer på fler mötesstationer mellan Borås och Värnamo i sitt förslag till Nationell infrastrukturplan för 2022-2033.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Jobbigt kvartal för SJ

Resenärerna blev fler, omsättningen steg och resultatet förbättrades kraftigt. Men SJ hade stora problem med inställda avgångar och stora förseningar under tredje kvartalet i år.

Nyhet

Resenärer oftare sena än tågen

De svenska tågresenärerna är mer försenade än de svenska tågen. Det är en av orsakerna till att resenärerna och allmänheten upplever tågen som mindre punktliga än de är i verkligheten.

Nyhet

Snart sovvagnar till Hamburg

Nästa vecka kan SJ få tillstånd att använda en sovvagn i tågen mellan Stockholm och Hamburg. Två veckor senare kan fyra vagnar vara godkända och då blir det premiär för sovvagnar i nattågen.