Annons:

Publicerad: 2022-12-15

VR tar över efter SJ

VR Sverige kommer att köra tågen för Tåg i Bergslagen (TiB) från december nästa år och i minst tio år. Avtalet är värt 3,9 miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Georg Trüb, Kasper Dudzik

Tåg i Bergslagen och SJ räknar med att kunna sätta de första tvåvåningstågen i trafik på sträckan Ludvika–Fagersta–Västerås i mars.

Annons:

”Att vinna ett kontrakt av denna storlek och betydelse är ett bevis på att vi har ett erbjudande som trafikhuvudmännen uppskattar”, säger Topi Simola, tillförordnad vd för VR Sverige, enligt ett pressmeddelande.

”VR Sverige har kommit långt inom digitalisering och det kommer att märkas i detta kontrakt.”

VR Sverige vill i övrigt inte uttala sig om avtalet med Tåg i Bergslagen förrän den tio dagar långa avtalsspärren är över, dessförinnan kan tilldelningsbeslutet komma att överklagas.

VR Sverige hade det mest fördelaktiga anbudet sett till pris och kvalitet.

 

Maja Rapp, vd i TiB

Två företag lade anbud

Det var endast VR Sverige och Vy Tåg som lämnade anbud på regionaltågstrafiken i Dalarna med angränsande län. SJ, MTR, Transdev med flera lämnade inte anbud.

”VR Sverige hade det mest fördelaktiga anbudet sett till pris och kvalitet”, säger Maja Rapp, vd i TiB. ”Det känns väldigt bra att vi kunnat teckna avtal med VR Sverige.”

SJ vann 2016 upphandlingen om drift och underhåll av Tåg i Bergslagen för perioden 2016–2026. Avtalet är en så kallad tjänstekoncession där 90 procent av intäkterna är avhängigt på hur många som reser med tågen och tio procent är ersättning från länstrafikbolagen. Det innebär att SJ står för nästan hela den ekonomiska risken.

Avtal avslutades i förtid

Under pandemin minskade tågresandet kraftigt och förlorade SJ betydande belopp. Tåg i Bergslagen och SJ kom i augusti förra året överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken tre år i förtid, i december 2023.

Enligt överenskommelsen erhöll SJ dessutom ett engångsbelopp på 70 miljoner kronor år 2021 och högre ersättning än tidigare avtalat för periodkortsgiltighet under 2022 och 2023.

När det stod klart att avtalet med SJ skulle avbrytas i förtid genomförde Tåg i Bergslagen en ny upphandling som nu resulterat i att tågtrafiken och underhållet av fordonen under tio år med ytterligare ett optionsår tilldelas VR Sverige.

Trafikstarten för det nya avtalet är 10 december 2023.

SJ får bättre betalt av TiB

SJ och Tåg i Bergslagen kom nyligen överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen redan i december 2023. Nu står det klart att SJ får ett engångsbelopp i år och bättre betalt för de sista två åren.

SJ och TiB avslutar avtal i förtid

SJ och Tåg i Bergslagen har kommit överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen tre år i förtid, i december 2023. Orsaken är stora förluster för SJ under coronapandemin.

Ökande ersättning under de tio åren

Ersättningen under det första året är 329 miljoner kronor och därefter ökar ersättningen successivt under tioårsperioden för att sammantaget omfatta 3,9 miljarder kronor.

Det nya avtalet är ett renodlat produktionsavtal.

”Det finns nog ingen operatör som är intresserad av tjänstekoncessioner just nu”, säger Maja Rapp.

Arriva Sverige köptes i somras av statliga finska VR Group. Arriva, som tidigare ägdes av statliga tyska Deutsche Bahn, har sedan 2012 bedriver persontratrafik på järnväg.

VR Sverige kör för närvarande Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken, Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken och spårvagn och lokaltåg i Stockholm och kranskommunerna på uppdrag av SL.

SJ kommer att fortsätta köra tågen i Bergslagen till december 2023. Under året ska de sju ER1:orna, dubbeldäckarna som Tåg i Bergslagen via Transitio anskaffar från Stadler, sättas i trafik.

Tåg i Bergslagen X51 9025 med SJ som operatör i Skinnskatteberg i juli 2020.

Nya tåg i trafik vecka 9

De två första tågsätten är för närvarande i Tillberga för tester och provkörningar.

”Vi sätter de två första tågsätten i trafik vecka 9 och sedan följer de övriga under första halvåret” säger Maja Rapp.

De nya tågen kommer i första hand att trafikera den så kallade Bergslagspendeln Ludvika–Fagersta–Västerås men kommer senare att användas även på andra linjer.

När alla ER1:or är i trafik kommer motorvagnstågen av typ X14 att ställas av eller säljas.

Tåg i Bergslagen trafikerar Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg sedan år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

200 personer sysselsätts

Tågtrafiken sysselsätter cirka 200 personer, de flesta lokförare och tågvärdar. SJ:s personal är stationerad i Hallsberg, Västerås, Fagersta, Borlänge, Falun och Gävle.

VR Sverige vill i dagsläget inte berätta vilket företag man kommer att anlita som underentreprenör för fordonsunderhållet.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Klart med nya regionaltåg

SJ tilldelade i oktober förra året den spanska tågtillverkaren CAF en beställning på 25 nya regionaltåg. Men tilldelningen överklagades och först nu har SJ och CAF kunnat skriva avtal om leverans av tågen.

Nyhet

Cargonet vill satsa på nya lok

Norska godstågsbolaget Cargonet jobbar liksom sin svenska kollega Green Cargo i ekonomisk motvind. De sista av de drygt 50 år gamla El14-loken används numera sparsamt men anskaffningen av nya lok får ske i långsam takt.

Nyhet

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.