Annons:

Publicerad: 2022-11-18

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Björn Sedin

Hector Rails virkeståg från Falköping har gjort rundgång på bangården i Kville och fortsätter genom Olskroken mot Värö i juni 2021.

Annons:

Green Cargo, Real Rail, Tågab och CFL cargo redovisade goda vinster under 2021. Tågfrakt redovisade en marginell vinst. TX Logistiks redovisning är ännu inte offentligt.

En av få, troligen det enda, av godstågsbolagen som tvingades redovisa ett minusresultat för 2021 var Hector Rail.

Hector Rails omsättning steg med 121 miljoner kronor till 1 054 miljoner kronor, rörelseresultatet blev 10,7 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster och skatter blev -8.6 Mkr.

Jag är ganska nöjd med bokslutet för 2021. Vi har fortsatt tillväxt och förlusterna minskar fortlöpande. Vi tuggar på trots alla svårigheter och vi följer vår långsiktiga plan.

 

Claes Scheibe, vd i Hector Rail

Resultatet bättre än 2020

Resultatet förbättrades visserligen med 16 Mkr jämfört med året innan men det är ändå anmärkningsvärt att Hector Rail redovisar förlust för 2021.

De fortsatta förlusterna berodde bland annat på att Hector Rail tvingas skriva av en stor goodwill-post med 42 miljoner kronor per år under flera år.

”Jag är ganska nöjd med bokslutet för 2021”, säger Claes Scheibe, vd i Hector Rail.

”Vi har fortsatt tillväxt och förlusterna minskar fortlöpande. Vi tuggar på trots alla svårigheter och vi följer vår långsiktiga plan.”

De svårigheter, eller utmaningar, som Claes Scheibe talar om är främst Trafikverkets tillkortakommanden med sena besked om inställda och omledda tåg i samband med allt fler banarbeten, förarbristen som drabbar Hector Rail och nästan alla andra tågtrafikföretag och den ”hiskeligt” långa leveranstiden för nya lok.

Kämpar med Trafikverket

”Vi kämpar frenetiskt med Trafikverket för att lösa alla problem men det råder väldigt stor osäkerhet och gör planeringen väldigt svår”, säger Claes Scheibe.

”Det utbildas en hel del nya lokförare men det tar tid innan de kan köra egna tåg, tyvärr är den utbildning som bedrivs i dag inte särskilt bra.”

Hector Rail behöver dessutom använda äldre lok, bland annat de åtta Rc3-loken byggda 1970-1971 och elva 142-lok byggda 1970-1975.

”Det är tre års leveranstid på nya lok”, säger Claes Scheibe. ”Vi måste använda de gamla loken tillsvidare.”

Godstågsbolagen fick förra året förutom miljökompensation även återbetalning av en del av banavgifter de erlagt under perioden 1 mars 2020 till 30 september 2021 som ett statligt pandemistöd.

Green Cargo och SJ fick mest

De statliga tågtrafikbolagen Green Cargo och SJ fick drygt hälften av pengarna när Trafikverket återbetalade en stor del av banavgifterna för 2020-2021 i december.

Miljökompensationen till kunderna

Hector Rail erhöll 102 miljoner kronor i återbetalning av banavgifter.

Hector Rail vidarebefordrar dock en del av miljökompensationen till sina kunder och bokför den därför inte som en intäkt.

”Det varierar från avtal till avtal”, säger Claes Scheibe. ”Många kunder får direkt tillbaka en del av miljökompensationen i relation till transporternas omfattning. Alla affärsuppgörelser som tecknats under senare år ger kunden rätt till återbetalning.”

Under 2021, eller rättare sagt redan från december 2020, började Hector Rail utföra virkestransporter för Södra skogsägarna och i maj 2021 började Hector Rail tågdragningen för Flixtrain mellan Stockholm och Göteborg.

I slutet av året tog Green Cargo över en del av transporterna för ScandFibre Logistics.

Det var och är väldigt svårt att kontrollera transporterna genom Danmark.

 

Claes Scheibe, vd i Hector Rail

Hector Rail anmälde Green Cargo

Hector Rail har anmält Green Cargo till Konkurrensverket för otillbörlig konkurrens sedan Green Cargo vägrat rangera godståg åt Hector Rail på Hallsbergs rangerbangård.

Ärendet är ännu inte avgjort.

Transporterna från och till Tyskland fördyrades under 2021 på grund av stoppet för lastbilstrailrar på tåg över och under Stora Bält under nästan fem månader första halvåret 2021.

”Det var och är väldigt svårt att kontrollera transporterna genom Danmark”, säger Claes Scheibe.

”Danska myndigheter är sällan intresserade av att lösa problem som uppstår eller att vara tillmötesgående eller serviceinriktade. Det hämmar godstrafiken i mellan Sverige och Tyskland.”

”Vi har en mycket bättre dialog med Trafikverket i Sverige och med BaneNOR i Norge.”

Tågab tog 2021 över virkestransporterna för Specialvirke och har hyr t187 401 av Railpool för transporterna.

All time high för Tågab

Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) som kör persontåg i Sverige, godståg i Sverige och Norge och som har en omfattande verkstadsrörelse i Kristinehamn redovisar en omsättning på 296 miljoner kronor under 2021.

Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr och resultatet efter finansnetto och skatt 14,6 Mkr.

”Det är all time high både för omsättning och resultat”, säger Lars Yngström, vd i Tågab.

”Persontågstrafiken låg nästan nere på grund av pandemin men godstrafiken gick enormt bra och vi kunde balansera flödena så vi slapp köra tomtåg.”

”Vi kör mycket virkestransporter ad hoc, med kort framförhållning. Man kan väl säga att vi kör virket ingen annan vill köra, det som blir över när de stora bolagen kört sina fasta turer.”

Tionde tågsätt för virkestransporter

Tågab håller nu på att skaffa ett tionde tågsätt med vagnar för transport av rundvirke.

Den statliga miljökompensationen gick, enligt Lars Yngström, till största delen tillbaka till kunderna.

Tågab erhöll 20 miljoner kronor i återbetalning av banavgifter de sista dagarna 2021.

”Vi ser det som en försenad coronarabatt, en återbetalning av för höga banavgifter”, säger Lars Yngström.

“Det är all time high både för omsättning och resultat”, säger Lars Yngström, vd i Tågab.

Stadig tillväxt för CFL cargo

Fler tågkörningar, fler anställda, ökad omsättning, kraftigt ökad vinst och flera nya uppdrag. Historien är svåröverskådlig och länge var det knapert men nu går det riktigt bra för CFL cargo.

Rekordvinst eller inte

Tack vare återbetalningen av en stor del av banavgifterna och miljökompensationen kan Green Cargo redovisa nästan en halv miljard kronor i vinst. Men utan återbetalning och kompensation hade det blivit förlust.

Rekordår även för CFL cargo

2021 blev ett rekordår även för CFL cargo. Omsättningen ökade kraftigt till 185 miljoner kronor och vinsten blev 14 Mkr, avsevärt högre än tidigare år.

En del av vinstökningen beror återbetalningen av en del av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalade till Trafikverket under coronapandemin.

Det statliga godstågsbolaget Green Cargo redovisade ett rörelseresultat på 440 miljoner kronor för 2021. Resultatet efter skatter blev 400 Mkr. Nettoomsättningen landade på 4 175 Mkr.

Resultatet var nästan en halv miljard kronor bättre än 2020 då rörelseresultatet var -38 Mkr och resultatet efter skatt -28 Mkr.

Men nästan hela resultatförbättringen beror på återbetalningen av banavgifter för perioden 1 mars 2020-30 september 2021 som genomfördes strax innan årsskiftet. Då erhöll Green Cargo 389 Mkr.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vägar och järnvägar blir mycket dyrare

Trafikverket är bra på att bygga väg och järnväg men dåligt på planering. Kostnaderna skenar under planeringsfasen men är stabila när spadarna väl satts i marken. Det anser Riksrevisionen som granskat närmare 300 projekt.

Nyhet

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

Nyhet

16 av 28 har fått jobb som lokförare

När de började sin utbildning till lokförare skrek tågtrafikföretagen efter personal. Nu har endast hälften fått jobb som förare åtta månader efter utbildningen. Men ingen ångrar utbildningen till lokförare.