Annons:

Publicerad: 2023-03-13

Oklara besked från regeringen

Regeringen har beslutat gå vidare med planeringen av tre större järnvägsprojekt i östra och södra Sverige. Men det är oklart vad besluten innebär i praktiken.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Regeringen prioriterar fyrspårsutbyggnaden mellan Uppsala och Myrbacken. En Uppsalapendel med Rc6 1380 i spetsen rullar in på Uppsala C i juli 2021

”Vi måste få ta del av regeringens beslut för att kunna analysera vad de egentligen innebär”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”De pressmeddelanden som skickats ut är så annorlunda formulerade att vi inte vet vad regeringen har beslutat.”

”Utbyggnad får förberedas”

I fyra av de fem pressmeddelanden regeringen skickade ut efter regeringssammanträdet torsdag 9 mars talars det om ”utreda planerna”, ”får utredas” och ”att utbyggnaden får förberedas”.

I det femte, som handlar om en tidigareläggning av upprustningen av tunnlarna på sträckan Flemingsberg–Järna, vilket troligen avser Grödingebanan, skriver regeringen att arbeten som skulle genomföras 2025–2027 flyttas fram till ”kategorin 2022–2024”.

”Det är väl det enda som verkar klarlagt”, säger Bengt Olsson.

”Men vi får som sagt avvakta regeringens skrivelser får att veta vad vi förväntas göra i övrigt.”

”Jag hoppas att vi kan ha en klarare bild över regeringens beslut i mitten av veckan.”

Regeringen har enligt pressmeddelanden 9 mars beslutat om byggstarter ”för en rad infrastrukturprojekt”.

Upprustning och utbyggnad av Sydostlänken

Bland annat ”får upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult–Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana utredas för byggstart 2028–2033.”

Planerna på den så kallade Sydostlänken ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar bland annat upprustning och elektrifiering av banan Älmhult–Olofström, 41 kilometer, samt byggandet av ny järnväg mellan Olofström och lämplig plats på Blekinge kustbana i närheten av Karlshamn, cirka 17 kilometer.

”Åtgärderna kommer öka möjligheterna till utökad godstrafik och hållbara godstransporter”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) enligt ett pressmeddelande.

Regeringen vill se fler förbigångsspår på Västra stambanan. Västtrafiks X50 3289 byter spår vid Algutsgården nordost om Alingsås i februari 2018.

Annons:

Dubbelspår Maria–Helsingborg C

Regeringen beslutade samtidigt att Trafikverket får utreda dubbelspår på sträckan Maria-Helsingborg för byggstart år 2028–2033.

”Det här är den sista enkelspåriga sträckan på Västkustbanan Göteborg–Malmö där arbetet med dubbelspår ännu inte påbörjats och Trafikverket kan nu gå vidare och utreda utbyggnaden även här”, säger Andreas Carlson enligt ett pressmeddelande.

Utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan pågår på sträckorna Varberg–Hamra och Ängelholm–Maria.

Sträckan Maria–Helsingborg C är knappt fem kilometer. Utbyggnaden till dubbelspår ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar dubbelspår i tunnel från Romares väg till Helsingborg C.

Enligt pressmeddelandet har regeringen beslutat att etappen ”får utredas för byggstart 2028–2033.”

Byggstart för fyrspår Uppsala-Myrbacken

Regeringen beslöt i torsdags också om byggstart för utbyggnad till av fyra spår mellan Uppsala och Myrbacken, 23 kilometer.

”Det är många som arbetspendlar mellan Uppsala och Stockholm och Ostkustbanan räcker inte till”, säger Andreas Carlson enligt ett pressmeddelande.

”Nu ger vi klartecken för att förbereda byggstart av fyrspår för att öka kapaciteten och möjliggöra ökat bostadsbyggande och Arlandas fortsatta tillväxt.”

Utbyggnaden till fyrspår ingår i den nationella planen. Regeringen har beslutat att utbyggnaden ”får förberedas” för byggstart 2025–2027.

Ytterligare ett spår mellan Maria och Helsingborg C kan gå parallellt med nuvarande enkelspår eller i tunnel. Ett Öresundståg på den enkelspåriga järnvägsbron strax norr om Helsingborg C med Öresund och Helsingör i bakgrunden.

Större tunnlar Flemingsberg–Järna

Regeringen har också beslutat att Trafikverket ska få tidigarelägga upprustningen av tunnlar på ”järnvägsförbindelsen Flemingsberg–Järna”.

”Regeringens beslut om tidigarelagd byggstart gör det möjligt för Trafikverket att samordna denna upprustning med annat underhåll på samma järnvägssträcka. Det leder till färre avstängningar på sträckan”, säger Andreas Carlson enligt ett pressmeddelande.

De planerade åtgärderna innebär bland annat att ”ett antal tunnlar vidgas för att deras utformning inte längre ska begränsa vissa typer av godstransporter”.

Åtgärderna finns i den nationella planen för perioden 2025–2027 men nu flyttar regeringen dem till ”kategorin 2022–2024” för att de ska kunna samordnas med andra planerade underhållsåtgärder ”i samma anläggningsdel”.

Järnvägarna i och kring Göteborg räcker inte till för att köra alla tåg som efterfrågas. Vi har nu beslutat om byggstart för åtgärder som är avsedda att öka kapaciteten på dessa järnvägar.

 

Andreas Carlson (KD), Infrastruktur- och bostadsminister

Endast ett projekt i Västsverige

Det enda projektet som inte återfinns i östra eller södra Sverige är byggandet av förbigångsspår på fyra platser på Västra stambanan mellan Laxå och Alingsås.

”Järnvägarna i och kring Göteborg räcker inte till för att köra alla tåg som efterfrågas”, säger Andreas Carlson enligt ett pressmeddelande. ”Vi har nu beslutat om byggstart för åtgärder som är avsedda att öka kapaciteten på dessa järnvägar.”

Beslutet gäller dock endast Västra stambanan. Planerna ingår i den nationella planen och omfattar förbigångsspår vid Järneberg, Moholm, Väring samt Floby eller Källeryd.

I Moholm, Väring och Floby finns redan vardera ett förbigångsspår varför planerna omfattar kompletterande förbigångsspår. I Källeryd finns för närvarande inget förbigångsspår.

För Järneberg strax norr om Töreboda specificeras utbyggnaden till två förbigångsspår. I Slätte, strax norr om Järneberg, finns redan ett förbigångsspår.

Regeringen har beslutat att Trafikverket ”får utreda planerna” för byggstart 2028–2033.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Oro för tågkaos skrämde många

Många tåg börjar bli fullbokade inför julhelgen. Resandet ökar kraftigt jämfört med de senaste åren då pandemin lamslog landet. Men något rekord blir det förmodligen inte. MPK skrämmer många.

Snälltåget kupévagnar
Nyhet

Kardonbanan viktig för Pampushamnen

Kampen står inte mellan Norrköping, Södertälje, Norvik och Gävle. Striden om containrarna står mellan Öst och Väst, mellan hamnarna längs Ostkusten och Göteborg. Nu har Norrköping elektrifierad järnväg till den växande Pampushamnen.

Nyhet

Ny virkesvagn störst i Sverige

Green Cargo sätter nu in de största virkesvagnarna som använts i Sverige i trafik för Holmen Skog. Vagnarna har en vertikal lastarea på 10,82 kvadratmeter och slår därmed det tidigare rekordet med 28 kvadratdecimeter.