Annons:

Publicerad: 2022-12-10

Transdev tar över från SJ

I morgon tar Transdev över trafiken med Öresundstågen från SJ. Samtidigt tar Skånetrafiken över ansvaret för trafiken över Öresundsbron. De flesta anställda byter arbetsgivare och Transdev har ingen personalbrist.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett Öresundståg är på väg norrut vid Ballingslöv i norra Skåne i januari 2010.

Annons:

”Det känns ganska lugnt”, säger Jarl Samuelsson, vd på Öresundståg AB som upphandlar trafiken.

”Jag har nog inte varit så lugn i samband med något verksamhetsövertagande under mina år vid järnvägen.”

”Transdev och underhållsföretaget Mantena har gjort noggranna förberedelser, vi har haft många avstämningsmöten och jag har varit på många arbetsplatsträffar. Allt pekar mot en övergång utan nämnvärda problem”

SJ tog över för två år sedan

SJ tog genom dotterbolaget SJ Öresund över trafiken med Öresundstågen i Sverige i december 2020. Då hade Transdev, tidigare under namnet Veolia, kört tågen sedan december 2011.

Trafiken med Öresundstågen administreras och upphandlas av Öresundståg AB som ägs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Västtrafik och Kalmar Länstrafik.

Trafiken med Öresundstågen utförs på sträckorna Köpenhamn–Malmö–Göteborg, Köpenhamn–Malmö–Växjö–Kalmar samt Köpenhamn–Hässleholm–Karlskrona.

Men ganska snabbt efter övertagandet för två år sedan blev SJ och Öresundståg osams. Öresundståg anklagade SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ ansåg att bristen på reservdelar och fungerande depå berodde på Öresundståg.

Transdev tar över Öresundstågen

SJ och Öresundståg har kommit överens om att riva upp avtalet om trafiken med Öresundstågen. Transdev tar över tågkörningen från tidtabellsskiftet i december.

Striden om Öresundstågen hårdnar

Striden mellan SJ och Öresundståg hårdnar. Öresundståg anklagar SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ anser att bristen på reservdelar och fungerande depå beror på Öresundståg.

Nödavtalet gäller två år

Det så kallade nödavtalet med Transdev gäller i två år och Transdev får, liksom SJ fått, betalt på löpande räkning.
En ny upphandling av trafiken ska genomföras och ett nytt trafikavtal ska gälla från december 2024.

All tillsvidareanställd personal inom SJ Öresund, cirka 700 personer, har erbjudits anställning hos Transdev, enligt de regler som gäller vid en verksamhetsövergång, och de allra flesta har valt att börja jobba hos Transdev. Ett fåtal har valt att stanna kvar på SJ.

I morgon, 11 december, tar Skånetrafiken över ansvaret för regionaltågstrafiken över Öresundsbron till och från Österport. Samtidigt tar Skånetrafiken över 24 tågsätt från DSB.

29 maj 2020 togs den nya underhållsdepån för Öresundstågen vid Kärråkra i Hässleholm i bruk.
X31 4523 med Öresundståg mot Köpenhamn gör uppehåll i Eslöv i maj 2007.

Mer personal för att klara ökad trafik

Transdev har fått rekrytera mer personal för att klara trafiken över Öresundsbron till och från Köpenhamn H och Österport.
Tågen från Sverige kördes fram till december 2021 till och från Helsingör men resenärer från Sverige mot Helsingör får sedan dess byta tåg på Köpenhamn H eller på Österport.

”Transdev och Mantena är väl förberedda för de nya trafikuppgifterna”, säger Jarl Samuelsson.

”Vi har fått över fordon och högvärdeskomponenter från Danmark till Sverige i god tid och fordonstillgången är god.”

God tillgång på fordon

”I dagsläget är tio-elva fordon på verkstad för reparationer och underhåll, resten är i trafik.”

Jarl Samuelsson, som tidigare var ägarrepresentant i Öresundstågs styrelse, tog över som interims-vd för Öresundståg för sex veckor sedan. Han har tidigare varit affärschef på SJ för Västkustbanan, driftchef på Linx, regionchef på Green Cargo, vd på DSBFirst Sverige, affärschef på Västtrafik och var sedan mars 2021 verksamhetsutvecklare på Region Skåne

Ny vd för Öresundståg

Om sex veckor tar Transdev tar över tågkörningen från SJ och Skånetrafiken tar över ansvaret för tågtrafiken till Danmark och. Nu får Maria Holmgren, vd i Öresundståg AB, sparken av en enig styrelse.

Anders Ekman, affärschef Öresund på Transdev, är inte särskilt orolig inför övertagandet av trafiken på söndagen.
Han har inte velat bli intervjuad per telefon utan valt att svara på frågor via mejl.

• Hur är beredskapen inför övertagandet på söndag?

”Vi har en god förberedelse för söndag, även om man aldrig kan gardera sig till hundra procent. Vi är redan igång med digitala verktyg där personal kan anmäla intresse för extra arbete. Vi förstärker också med administrativ personal under de första dygnen inklusive systemadministratörer så att vi tillser att alla verktyg är på plats tills söndag.”

• Vilka har problemen varit inför övertagandet på söndag?

”Vi visste redan från början att vi skulle ha en del stora utmaningar exempelvis rekryteringar av såväl lokförare som tågvärdar men vi har lyckats att säkra den numerär som krävs för att köra trafiken. Vi kommer dock under hand att komplettera utbildningen eftersom det fortfarande finns en del arbete kvar kring att få till den kompletta utbildningen för samtliga grupper.”

• Innebär övertagande av trafiken till Köpenhamn H och Österport några särskilda utmaningar?

”När vi ansvarar för den danska delsträckan så gör vi det fullt ut som ett danskt järnvägsföretag med eget certifikat och tillstånd och i det ligger det såklart en utmaning. Alla tillstånd och certifikat är dock på plats och kom också på plats helt enligt plan.”

• Hur är fordonstillgången i dagsläget?

”Jag skulle säga att den är under kontroll.”

• Har ni lokförare och tågvärdar så ni kan bemanna tågen fullt ut?

”Ja.”

• Har personal i allmänhet gått över från SJ?

”Mycket personal har gått över från tidigare operatör, vi har förhållit oss till LAS 6b (Övertagande av verksamhet) fullt ut. Den nya trafiken kräver ju dock mer personal så vi har haft ett rekryteringsbehov att ta omhand. Sedan finns det alltid en viss personalomsättning som kräver att vi nyrekryterar.”

• Vilka åkstationer kommer ni att ha?

”Samma som vi hade historiskt: Malmö, Hässleholm, Halmstad, Karlskrona, Kalmar och Helsingborg. Vi kommer också att öppna en trafikledning i Danmark för den danska delsträckan. De förändringar som genomförts har kunnat genomföras utan att någon personal har varslats om uppsägning, vårt behov har istället varit att förstärka med ytterligare personal.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tåghjul slits mer på bra spår

Spåren på de mest trafikerade banorna i Sverige har de senaste åren blivit så bra att tågens hjul slits på en smalare del. Det orsakar så småningom vibrationer och sämre komfort i tågen.

Nyhet

Fler schweiziska lok till Sverige

Ett stort antal schweiziska diesellok kan om några år hamna i Sverige. Nordic Re-Finance har enligt vad Järnvägar.nu erfar inlett förhandlingar med det statliga schweiziska tågtrafikföretaget SBB

Nyhet

Snart sovvagn till Hamburg

Efter tre månader med enbart liggvagnar kommer SJ:s nattåg mellan Stockholm och Hamburg att få sovvagnar. Danska Trafikstyrelsen har efter moget övervägande lämnat klartecken för sovvagnarna.