Annons:

Publicerad: 2024-07-09

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

VR Sverige tar i december nästa år över tågkörningen för Norrtåg från By Tåg. En av Norrtågs X62-motorvagnar vid Ytterån tre mil väster om Östersund i augusti 2021.

”Kul, vi är jätteglada”, säger Christer Ekelund, kommunikationschef på VR Sverige.

”Det är tråkigt”, säger Dag Lokrantz Bernitz, vd på Vy Tåg.

Norrtåg som ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen har beslutat tilldela VR Sverige uppdraget att köra tågen i tio år från tidtabellskiftet 14 december 2025.

VR erbjöd lägre pris

”Vår bedömning av den kvalité som anbudsgivarna erbjöd visade att de vara i stort sett likvärdiga men VR erbjöd sig att köra till ett lägre pris”, säger Joakim Berg, vd i Norrtåg,

Det var endast Vy Tåg och VR Sverige som lämnade anbud på trafiken.

Trafiken kommer till att börja med att bedrivas med nuvarande 21 fordon: tolv X62-tåg, sju X52-tåg (Regina) och tre X11-tåg.

Under kontraktsperioden kommer tågtrafiken att utökas, bland annat när Norrbotniabanan succesivt öppnas för trafik.

Dubblad tågtrafik i norr

Norrtåg vill fördubbla tågtrafiken till år 2040. Men långt dessförinnan krävs nya fordon som ersättning för Regina-tåg och gamla pendeltåg av typ X11 som Norrtåg i dag använder. Trafiken kan utökas 2027 med fem bättre begagnade tågsätt från Västtrafik.

Annons:

Fem Reginor till Norrtåg

Norrtåg får ta över de fem Regina X52-2-tågsätten som nu används av Västtrafik. Det har Transitio som äger och förvaltar fordonen nu beslutat. Övertagandet sker i maj 2026.

Norrtåg kommer dessutom att överta fem Regina-tåg från Västtrafik 2026.

För närvarande pågår också upphandlingen av en ny generation regionaltåg till Norrtåg.

”Jag tror inte att våra resenärer kommer att märka någon större skillnad när VR tar över efter Vy Tåg”, säger Joakim Berg. ”Den stora förändringen blir den utökade trafiken och så småningom de nya fordonen.”

Troligen kommer de flesta av lokförarna och tågvärdarna och en del av den administrativa personalen, sammanlagt cirka 200 personer, att flytta över från Vy till VR.

Alstom efter Euromaint

Däremot kommer tekniker och annan verkstadspersonal att märka operatörsbytet desto mer.

Vy Tåg, som kört för Norrtåg edan augusti 2016, anlitar Euromaint i Luleå för underhåll och reparationer av tågen. VR Sverige kommer att använda sig av Alstom i Luleå.

Dessutom kommer trafikledning och kundcenter att etableras i Umeå, Vy Tåg har trafikledning och kundcenter i Gävle.

”Överklagas inte tilldelningen har vi 17 månader på oss att förbereda bytet av operatör”, säger Joakim Berg.

”Det är ovanligt lång tid och det känns väldigt bra, det borgar för en smidig övergång.”

Inga kommentarer

VR Sverige vill inte kommentera det vunna kontraktet förrän tiden för överklagan, den så kallade avtalsspärren, gått ut om tio dagar.

Enligt ett skriftligt uttalande från VR Sverige säger dock vd:n Johan Oscarsson att kontraktet är viktigt för VR.

”Det här kontraktet innebär att VR etablerar sig i några av de regioner som förväntas ha kraftig tillväxt under de närmsta decennierna”, säger han.

”Vårt uppdrag att vara en viktig del för att kunna möjliggöra miljövänliga arbets- och fritidsresor för de som bor och arbetar här.”

Dag Lokrantz Bernitz, vd på Vy Tåg, är besviken.

”Tråkigt tappa trafiken”

”Det är tråkigt att vi tappar trafiken för Norrtåg”, säger han.

”Vi lämnade ett anbud som var ekonomiskt hållbart med ett rimligt pris men det var VR som vann och vi önskar dem lycka till.”

Full trafik i Bergslagen i höst

Från 30 september kommer alla planerade turer med regionaltåg att köras i Bergslagen sedan VR lyckats rekrytera tillräckligt många lokförare och tågvärdar.

Foto: Tobias Jäderup Från i höst hoppas VR kunna köra tåg utan reduceringar för Tåg i Bergslagen. Sedan 1 juli används de nya dubbeldäckarna ER1 på samtliga linjer som Tåg i Bergslagen trafikerar. ER1 059 kördes 2 juli till och från Mjölby i tågen 8169-8174.

Vy Tåg har ännu inte beslutat om man ska överklaga tilldelningsbeslutet.

”Vi får studera Norrtågs beslut i detalj innan vi avgör den saken”, säger Dag Lokrantz Bernitz.

”Men vi överklagar endast om det finns skälig grund, vi ägnar oss inte år slentrianmässiga överklaganden.”

”Men vare sig vi överklagar eller ej kommer vi att arbeta med full kraft för Norrtåg och vi avslutar nuvarande avtal med flaggan i topp i december nästa år.”

Ännu oklart om nattågen

Vy Tåg kör förutom regionaltågen i norr lokal- och regionaltåg i Värmland och i Gävleborg samt nattågen mellan Stockholm och Övre Norrland. Avtalet om nattågstrafiken mellan Trafikverket och Vy Tåg löper dock ut i december i år och det är ännu oklart om vem som får köra nattågen därefter.

VR Sverige kör sedan övertagandet av Arriva Pågatågen i Skåne och Östgötatrafikens tåg, spårvagnarna på Tvärbanan i Stockholm och sedan förra året tågen för Tåg i Bergslagen. Den senare trafiken har dragits med stora problem sedan VR tog över i december förra året.

VR tar över tågkörningen för X-Trafik i Gävleborg från Vy Tåg i juni nästa år. VR har dessutom köpt MTR Express av MTR. Övertagandet skedde 30 maj i år.

Om Vy Tåg inte får fortsatt förtroende för nattågstrafiken återstår från december 2026 endast uppdraget för Värmlandstrafik.

Med avtalen för Norrtåg och X-Trafik och köpet av MTR Express blir statsägda finska VR på kort tid ett av största tågtrafikföretagen i Sverige samtidigt som statsägda norska Vy krymper till en av de minsta.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Slutkört för museitåg i Nora

Det sista museitåget kan ha ångat in på stationen i Nora. Styrelsen för Nora Bergslags Veteran-Jernväg anser att banan är i så dåligt skick att tågen inte kan framföras på ett säkert sätt. Men politikerna i Nora hoppas på en lösning.

Nyhet

Fortsatta storförluster för SJ

Intäkterna från biljettförsäljningen sjönk med 70 procent men intäkterna minskade endast med 32 procent tack vare ersättningen för upphandlad trafik. SJ tvingas nu leva på sitt sparkapital.

Nyhet

Många inställda tåg i väst

Många tåg i Västsverige ställs in under Kristi himmelsfärdsveckan. Trafikverket genomför arbeten i Olskroken och Varberg som stoppar trafiken på bland annat Bohusbanan, Vänerbanan, Västkustbanan och Hamnbanan i Göteborg.