Annons:

Publicerad: 2023-03-03

Railcare kör mer malm​

Railcare har tecknat ett nytt avtal med LKAB om transport av järnmalm från Svappavaara till Kiruna och Gällivare. Avtalet är värt 40 miljoner kronor och har dessutom en option för 2024.

Text: Ulf Nyström  Foto: Lars Wermelin

Två inhyrda Traxx-lok från Alpha Trains drar ett av Railcares malmtåg för LKAB från Svappavaara till Kiruna i juli 2020.

”Väldigt glädjande”, säger Mattias Remahl, vd i Railcare Group. ”Vi hade hoppats att få förnyat förtroende från LKAB och nu fick vi dessutom möjlighet att förlänga avtalet till och ned 2024.”

Railcare kommer med start i vår att köra obearbetad järnmalm från gruvan i Svappavaara till Kiruna och till Gällivare.

Transporterna kommer successivt att öka fram till sommaren och under andra halvåret kommer Railcare att köra tre omlopp per dygn, samma omfattning som under en del av förra året.

Kör malm för Kaunis Iron

Railkcare kör sedan flera år tillbaka järnmalm från Pitkajärvi utanför Svappavaara till Narvik för Kaunis Iron.

Förra året producerade Kaunis Iron 2,27 miljoner ton järnmalm i Kaunis-gruvan, en ny rekordnotering. 1 december förra året fick Kaunis Iron ett utökat miljötillstånd som gör det möjligt att starta två nya dagbrott och att öka utvinningen av järnmalm.

”Med utbyggnaden av Hybrit i Luleå och Gällivare och H2 Green Steel i Boden kommer det att finns ett enormt behov av malmtransporter om några år och då vill vi vara med”, säger Mattias Remahl.

Railcare använder fem-sex Traxx-lok som hyrs av Nordic Re-finance för malmtransporterna från Pitkäjärvi till Narvik och kommer att hyra fem Traxx-lok för transporterna från Svappavaara till Gällivare.

Annons:

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Hyrs av Beacon Rail

Enligt en obekräftad uppgift kommer Railcare att hyra dessa lok av Beacon Rail.

”Vi utreder hur vi ska utveckla lokflottan på några års sikt”, säger Mattias Remahl. ”Det är brist på moderna ellok i hela Europa och långa leveranstider.”

Trafikverket har utnyttjat optionen för det beredskapslok som Railcare har stationerat i Borlänge.

Det ursprungliga treårskontraktet förlängs med två år, till och med oktober 2025.  Ordervärdet är 15 miljoner kronor.

Beredskapslok, eller röjningslok som Trafikverket kallar dem, finns stationerade på 15 driftplatser i Sverige för att kunna dra undan tåg som havererat eller varit inblandade i olyckor.

Loken tillhandahålls av uppdragstagarna och ska vara bemannade dygnet runt, året runt.

Railcare bemannar röjningsloken i Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna förutom loket i Borlänge.

Under året ska Railcare ersätta de äldre dieselloken på de fyra nordliga driftplatserna med nya lok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko.

”Installation av ATC- och ETCS-utrustning i loken och provkörningar pågår”, säger Mattias Remahl. ”Vi hoppas få fordonsgodkännande av Transportstyrelsen under våren.”

Railcare anställde under förra året åtta nya lokförare för att klara bemanningen av beredskapsloken och malmtågskörningarna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Green Cargo lämnar Norge

31 januari kör Green Cargo de sista tågen i norsk inrikestrafik under överskådlig tid. Skenande elpriser har gjort en redan olönsam trafik med alltför korta tåg mer förlustbringande.

Nyhet

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

Nyhet

Vectron-lok till Green Cargo

Green Cargo hyr tio Vectron-lok för korridortrafiken mellan Malmö och Maschen genom Danmark. Det första loket kom till Sverige i fredags. Nu inleds utbildningen av lokförarna.