Annons:

Publicerad: 2022-10-26

Sämre resultat för Green Cargo

Transporterna ökade, omsättningen steg men resultatet försämrades. Green Cargo kämpar med dyrare el och diesel, kostsamma omledningar och dyrare fordonsunderhåll. Nu dras flera tåg in.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Real Rails kombitåg 42951 från Umeå till Göteborgs Skandiahamnen med Rd 1121 som dragkraft passerar Lagmansholm mellan Vårgårda och Alingsås 11 november 2021. 11 december i år tar Sandahlslbolagen över tågdragningen.

Annons:

Omsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 1 077 miljoner kronor, en ökning med sju procent sedan tredje kvartalet förra året. Transportvolymerna ökade med två procent.

Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr, en försämring från tredje kvartalet förra året med tio Mkr. Under kvartalet har Green Cargo erhållit miljökompensation på 57 Mkr, 16 Mkr mer än tredje kvartalet 2021. Utan detta statliga stöd hade Green Cargo åter tvingats redovisa förlust.

Plus och minus under tredje kvartalet

”Tredje kvartalet bjöd på blandad konfekt”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

”Vi har tecknat flera nya kontrakt och intresset för järnvägstransporter är mycket stort.”

Transportintäkterna ökade inom samtliga segment men märktes särskilt inom Handel & Logistik som omfattar intermodala transporter.
Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 miljoner kronor, bland andra med LKAB om transport av insatsvaror till gruvorna i Gällivare och Kiruna.

”Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till svensk basindustri som påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna”, säger Ted Söderholm.

”Exportindustrin gynnas av den svaga svenska valutan men vårt fordonsunderhåll och anskaffningen av nya lok och vagnar blir väsentligt dyrare.

Ted Söderholm, vd Green Cargo.​

Viktiga insatser för Green Cargo

Green Cargo tar vid årsskiftet över transporterna av insatsvaror för LKAB från Luleå till Gällivare och Kiruna. Avtalet gäller i fem år och är värt 30 miljoner kronor om året.

Kostsamma omledningar av tågen

”Samtidigt ökar våra kostnader i samband med alla pågående banarbeten med omfattande omledningar av tågen. I kombination med bristen på lokförare gör situationen besvärlig”, säger Ted Söderholm.

Kostnaderna för el och diesel har ökat kraftigt och omledningarna av tågen genererar många övertidstimmar och förvärrar den akuta förarbristen.

Omledningarna och andra störningar har försvårats av sena besked från Trafikverket i samband med införandet av planeringsverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK).

Förseningarna ökade under kvartalet, punktligheten försämrades från 87,2 till 83,5 procent och kundnöjdheten sjönk från 3,57 till 2,95.

Enligt Söderholm är det svårt för Green Cargo att spara sig till bättre resultat.

Risk för totalt tågstopp

All tågtrafik i Sverige kan komma att stoppas 11 december. Tågföretagen anser att Trafikverket inte visat att det nya planeringssystemet MPK är tillräckligt säkert.

Rationaliseringar redan genomförda

”Vi har redan rationaliserat verksamheten och vi är effektiva”, säger han. ”Det går alltid att göra mer men där finns inga stora besparingar att göra.”

Green Cargo kommer dock att reducera trafiken från 1 november och troligen inte köra normal trafik förrän i vår.

”Vi reducerar alltid trafiken under sommaren på grund av semestrarna men nu tvingas vi dra ner trafiken på samma sätt i vinter eftersom vi har brist på lokförare”, säger Ted Söderholm.

”I stället för att köra tåg fem dagar i veckan för vissa kunder eller på vissa sträckor kommer vi att köra längre och tyngre tåg tre dagar i veckan.”

Enligt Söderholm jobbar Green Cargo ”stenhårt” för att rekrytera fler lokförare men det finns inga omedelbara planer på att starta lokförarutbildning i egen regi.

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.

Tredje kvartalet 2022 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 077 (1 003) Mkr.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 32 (42) Mkr.
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 57 (41) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17 (33) Mkr.

Tappar tågdragning åt Real Rail

Vid tågplaneskiftet i december tappar Green Cargo tågdragningen åt Real Rail bland annat mellan Göteborg och Umeå samt Luleå, Sandahlbolagen kommer att köra tågen med egna lok och egna förare.

Det ger Green Cargo möjlighet att bemanna tågen för LKAB mellan Luleå och Kiruna trots lokförarbristen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

CAF levererar nya Krösatågen

Det blir som väntat CAF som får leverera nya fordon till trafiken med Krösatågen. Den andra upphandlingen gav samma resultat som den första. Risken för överklagan minskar sedan ordern krympts.

Nyhet

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader. Railcare hyr lok från Alpha Trains och använder LKAB:s vagnar.

Nyhet

Regeringens nonchalans ger problem

De restriktioner för resor med tåg som regeringen beslutade om förra veckan ställer till stora problem för tågtrafikföretagen. Biljettintäkterna sjunker ytterligare men effekten på smittspridningen är oklar.

Nyhet

Lägre axellast på Malmbanan

Trafikverket sänkte strax före jul största tillåtna axellast från 30 till 25 ton på Malmbanan mellan Råtsi och Gällivare. LKAB kan lasta 20 procent mindre i varje vagn och tvingas nu köra fler tåg.