fbpx

ANNONS

Sämre resultat för Green Cargo

Transporterna ökade, omsättningen steg men resultatet försämrades. Green Cargo kämpar med dyrare el och diesel, kostsamma omledningar och dyrare fordonsunderhåll. Nu dras flera tåg in.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 26 oktober 2022

Foto: HJALMAR ARVIDSSON Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i går, tisdag 2 augusti, till Malmö.

FOTO: KASPER DUDZIK
Real Rails kombitåg 42951 från Umeå till Göteborgs Skandiahamnen med Rd 1121 som dragkraft passerar Lagmansholm mellan Vårgårda och Alingsås 11 november 2021. 11 december i år tar Sandahlslbolagen över tågdragningen.

ANNONS

Omsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 1 077 miljoner kronor, en ökning med sju procent sedan tredje kvartalet förra året.

Transportvolymerna ökade med två procent.

Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr, en försämring från tredje kvartalet förra året med tio Mkr. Under kvartalet har Green Cargo erhållit miljökompensation på 57 Mkr, 16 Mkr mer än tredje kvartalet 2021. Utan detta statliga stöd hade Green Cargo åter tvingats redovisa förlust.

Plus och minus under tredje kvartalet

”Tredje kvartalet bjöd på blandad konfekt”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

”Vi har tecknat flera nya kontrakt och intresset för järnvägstransporter är mycket stort.”

Transportintäkterna ökade inom samtliga segment men märktes särskilt inom Handel & Logistik som omfattar intermodala transporter.
Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 miljoner kronor, bland andra med LKAB om transport av insatsvaror till gruvorna i Gällivare och Kiruna.

LÄS MER: Viktiga insatser för Green Cargo – Järnvägar.nu

”Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till svensk basindustri som påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna”, säger Ted Söderholm.

”Exportindustrin gynnas av den svaga svenska valutan men vårt fordonsunderhåll och anskaffningen av nya lok och vagnar blir väsentligt dyrare.”

Kostsamma omledningar av tågen

”Samtidigt ökar våra kostnader i samband med alla pågående banarbeten med omfattande omledningar av tågen. I kombination med bristen på lokförare gör situationen besvärlig”, säger Ted Söderholm.

Kostnaderna för el och diesel har ökat kraftigt och omledningarna av tågen genererar många övertidstimmar och förvärrar den akuta förarbristen.

Omledningarna och andra störningar har försvårats av sena besked från Trafikverket i samband med införandet av planeringsverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK).

LÄS MER: Risk för totalt tågstopp – Järnvägar.nu

Förseningarna ökade under kvartalet, punktligheten försämrades från 87,2 till 83,5 procent och kundnöjdheten sjönk från 3,57 till 2,95.

Enligt Söderholm är det svårt för Green Cargo att spara sig till bättre resultat.

Rationaliseringar redan genomförda

”Vi har redan rationaliserat verksamheten och vi är effektiva”, säger han. ”Det går alltid att göra mer men där finns inga stora besparingar att göra.”

Green Cargo kommer dock att reducera trafiken från 1 november och troligen inte köra normal trafik förrän i vår.

”Vi reducerar alltid trafiken under sommaren på grund av semestrarna men nu tvingas vi dra ner trafiken på samma sätt i vinter eftersom vi har brist på lokförare”, säger Ted Söderholm.

”I stället för att köra tåg fem dagar i veckan för vissa kunder eller på vissa sträckor kommer vi att köra längre och tyngre tåg tre dagar i veckan.”

Enligt Söderholm jobbar Green Cargo ”stenhårt” för att rekrytera fler lokförare men det finns inga omedelbara planer på att starta lokförarutbildning i egen regi.

Tappar tågdragning åt Real Rail

Vid tågplaneskiftet i december tappar Green Cargo tågdragningen åt Real Rail bland annat mellan Göteborg och Umeå samt Luleå, Sandahlbolagen kommer att köra tågen med egna lok och egna förare.

LÄS MER: Sandahl ska dra egna tågen – Järnvägar.nu

Det ger Green Cargo möjlighet att bemanna tågen för LKAB mellan Luleå och Kiruna trots lokförarbristen.

ANNONS

Foto: HJALMAR ARVIDSSON Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i går, tisdag 2 augusti, till Malmö.

FOTO: KASPER DUDZIK
Ted Söderholm, vd Green Cargo.

Tredje kvartalet 2022 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 077 (1 003) Mkr.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 32 (42) Mkr.
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 57 (41) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17 (33) Mkr.

ANNONS

Fler artiklar

Storsatsning på tåg i väst

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

read more
Dyra omvägar för godstågen

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.

read more

Vill du läsa fler artiklar?